พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร)

พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[1] (มหานิกาย)และ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์


พระราชสุตาลังการ
(ฉัตต์ สจฺจวโร)
เจ้าคุณฉัตต์ ป.ธ.4
พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (มหานิกาย)และ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์
เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2479
อายุ 84
อุปสมบท 24 เมษายน พ.ศ. 2499
พรรษา 64
วัด พรหมสุรินทร์
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.4,รป.ด.กิตติมศักดิ์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ม) และ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์

ประวัติแก้ไข

ชาตภูมิแก้ไข

พระราชสุตาลังการ นามเดิมว่า ฉัตต์ เอ็นดู เกิดวันศุกร์ที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2479 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4 ปีชวด เป็นบุตรของนายทิพย์-นางอิด เอ็นดู ภูมิลำเนาอยู่ บ้านเลขที่ 58 บ้านปราสาท ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120

บรรพชาและอุปสมบทแก้ไข

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2497ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย ณ วัดปทุมศิลาวารี ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพระครูธรรมคุณาจารย์ วัดพรมเทพ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอังคารที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2499ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด ณ พัทธสีมาวัดปทุมศิลาวารี ตำบลท่าตูม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูธรรมคุณาจารย์ วัดพรมเทพ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระครูวรธรรมาจารย์ วัดพรมเทพ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ,พระอธิการผาย จิรธมฺโม วัดปทุมศิลวารี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “สจฺจวโร”

การศึกษา / วิทยฐานะแก้ไข

ตำแหน่งแก้ไข

งานปกครองแก้ไข

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

งานการศึกษาแก้ไข

 • พ.ศ. 2530 เป็นพระปริยัตินิเทศของจังหวัดสุรินทร์
 • เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพรหมสุรินทร์
 • เป็นผู้จัดการโรงเรียนปริยัติบวรธรรมประยุตวิทยา
 • เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธรรมประยุตวิทยา

งานการเผยแผ่แก้ไข

รางวัลแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2531ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูปริยัติธรรมประยุต
 • พ.ศ. 2533ได้เปลี่ยนพัดยศสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2538 ได้รับพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2544 ได้รับพระบัญชาเลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2553 ได้รับเปลี่ยนพัดยศเป็นพระครูรองเจ้าคณะจังหวัด
 • พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ (เปรียญ) ในราชทินนามที่ พระโสภณปริยัตยาภรณ์
 • พ.ศ. 2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชสุตาลังการ[5] ลำดับที่๕๒. พระโสภณปริยัตยาภรณ์ เป็น พระราชสุตาลังการ บริหารศาสนกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพรหมสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ หน้า ๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ข ราชกิจจานุเบกษา ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระราชสุตาลังการ (ฉัตต์ สจฺจวโร) ถัดไป
พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)   เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
(2557-2559)
  พระศรีวิสุทธิคุณ (มานพ ปิยสีโล)