เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (มหานิกาย) คือภาค8 ภาค9 ภาค10 ภาค11 ภาค12

เจ้าคณะใหญ่
หนตะวันออก (มหานิกาย)
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)
ตั้งแต่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556
จวนวัดพระอารามหลวง,วัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ
สมเด็จพระสังฆราช โดยพระบัญชาแต่งตั้ง
มหาเถรสมาคม โดยมีมติเห็นชอบ
วาระตลอดชีวิต
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก)
เงินตอบแทน23,900 บาท[1]

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม[2]

มหาเถรสมาคมจึงตรา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์" กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 8 ภาค 9 ภาค 10 ภาค 11 และภาค 12[3]

ขอบเขตการปกครองในหนตะวันออก

แก้

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับภาค 5 ภาค ได้แก่ ดังต่อไปนี้

รวมทั้งหมด มีจังหวัดที่อยู่ในขอบเขตการปกครองดูแลของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกทั้งสิ้น 24 จังหวัด

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกรูปปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

อำนาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

แก้

เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีอำนาจหน้าที่การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดต่างๆ ในเขตภาคการปกครองของตนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ดังนี้

  • ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
  • ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  • วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์คำสั่ง หรือคำวินิจฉัยชั้นจังหวัด
  • แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ
  • ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง ของตนเอง

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

แก้
ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก) พ.ศ. 2509 พ.ศ. 2516 วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร
2   สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2527 วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
3   พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2531 วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
4   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2532 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
5   สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2556 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
6 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

อ้างอิง

แก้
  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, หน้า 8
  3. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์