สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.) หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5 ประธานสมัชชามหาคณิสสรคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย

สมเด็จพระพุฒาจารย์

(สนิท ชวนปญฺโญ)
คำนำหน้าชื่อท่านเจ้าประคุณ
ชื่ออื่นสมเด็จพระมหาสนิทป.ธ.9
ส่วนบุคคล
เกิด17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (81 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท15 เมษายน พ.ศ. 2506
พรรษา61
ตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
ประธานสมัชชามหาคณิสสรคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย

ประวัติ

แก้

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) มีนามเดิมว่า สนิท นามสกุล วงษา เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา อุปสมบทเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2506 ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระอดุลสารมุนี วัดท่าเกวียน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์

วิทยฐานะ

แก้
 • พ.ศ. 2498 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอพนมสารคาม (ปัจจุบัน อำเภอราชสาส์น)
 • พ.ศ. 2507 จบชั้น มศ.3 โรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม (สาขา 1 วัดท่าเกวียน)
 • พ.ศ. 2501 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดท่าเกวียน
 • พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
 • พ.ศ. 2542 ได้รับถวายปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

งานทางคณะสงฆ์

แก้

งานพิเศษ

แก้
 • พ.ศ. 2566 เป็นประธานสมัชชามหาคณิสสร คณะสงฆ์มหานิกาย

สมณศักดิ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 95, ตอนที่ 34 ฉบับพิเศษ, 27 มีนาคม 2521, หน้า 4
 2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 103, ตอนที่ 20 ฉบับพิเศษ, 7 กุมภาพันธ์ 2529, หน้า 3
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 108, ตอนที่ 213 ฉบับพิเศษ, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 113, ตอนที่ 123 ข, 6 ธันวาคม 2534, หน้า 14
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ตอนที่ 24 ข, เล่ม 118, วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2544, หน้า 16-19
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 3 ข, 15 มกราคม 2558, หน้า 1-3


ก่อนหน้า สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ถัดไป
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)    
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)    
สมเด็จพระพุฒาจารย์
(5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)    
ประธานสมัชชามหาคณิสสรคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย
(พ.ศ. 2566 ถึง ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง