คำว่า "ตำแหน่ง" (อังกฤษ: location) และ "สถานที่" (อังกฤษ: place) ในวิชาภูมิศาสตร์ใช้ระบุจุดหรือพื้นที่ในพื้นผิวโลกหรือที่อื่น คำว่า "สถานที่" โดยทั่วไปส่อความแน่ชัดมากกว่าสถานที่ ซึ่งคำว่า "สถานที่" มักระบุถึงที่ที่มีขอบเขตกำกวม โดยยึดลักษณะมนุษย์หรือสังคมของอัตลักษณ์สถานที่และสำนึกของสถานที่มากกว่าเรขาคณิต[1]

อ้างอิง แก้

  1. Simandan, Dragos (April 2011). "Making sense of place through multiple memory systems". New Zealand Geographer. 67 (1): 21–24. doi:10.1111/j.1745-7939.2011.01194.x.