นักธรรมชั้นเอก

(เปลี่ยนทางจาก น.ธ.เอก)

นักธรรมชั้นเอก (ชื่อย่อ น.ธ.เอก; อังกฤษ: dhamma scholar advanced level)[1] เป็นระดับการศึกษา พุทธศาสนาในประเทศไทย แผนกธรรม โดยเป็นชั้นสูงสุดของการศึกษาพระสงฆ์ สามเณรในประเทศไทย แบ่งชั้นเรียนออกเป็น 3 ชั้น คือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และ นักธรรมชั้นเอก ทั้ง ๓ ชั้นนี้เป็นการศึกษาสำหรับฝ่าย พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะ

นักธรรมชั้นเอก
ชื่อย่อน.ธ.เอก
ประเภทการศึกษาแผนกธรรม
ผู้จัดการสอบ/ผู้ควบคุมการสอบสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทดสอบความรู้/ความสามารถเกี่ยวกับ
  • วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • วิชาธรรมวิจารณ์
  • วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
  • วิชาวินัยมุขและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ประเทศประเทศไทย
ภาษา

วิชาที่ใช้ในการสอบ

แก้
  1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชานี้กำหนดให้ผู้เรียนเขียนอธิบายพุทธศาสนสุภาษิตตามภูมิความรู้
  2. วิชาธรรมวิจารณ์
  3. วิชาพุทธานุพุทธประวัติ
  4. วิชาวินัยมุขและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

อ้างอิง

แก้
  1. "เว็บบอร์ดกรมการศาสนา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-28. สืบค้นเมื่อ 2007-06-05.

ดูเพิ่ม

แก้