สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Office of Buddhism) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[1] เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism
สัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545; 20 ปีก่อน (2545-10-03)
สำนักงานใหญ่อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • อินทพร จั่นเอี่ยม, รักษาการผู้อำนวยการ
  • กณิกนันต์ ล้อสีทอง, รองผู้อำนวยการ
  • ชุติญา แก้วมณี, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.onab.go.th

ประวัติ แก้ไข

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

รายนามผู้อำนวยการ แก้ไข

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 3 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2546
พลตำรวจโท อุดม เจริญ 1 ตุลาคม 2546-30 กันยายน 2547
จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2547-17 ตุลาคม 2548
ถวิล สมัครรัฐกิจ 23 พฤษภาคม 2549-30 กันยายน 2549
จุฬารัตน์ บุณยากร 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2553
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2557
พนม ศรศิลป์ 1 ตุลาคม 2557-24 กุมภาพันธ์ 2560
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2562
ณรงค์ ทรงอารมณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563-30 กันยายน 2564
สิปป์บวร แก้วงาม 23 กุมภาพันธ์ 2565-30 กันยายน 2565

หน่วยงานภายใน แก้ไข

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

  1. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2018-01-15.

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข