สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อังกฤษ: National Office of Buddhism) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[1] เป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวงใด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism
สัญลักษณ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545; 21 ปีก่อน (2545-10-03)
สำนักงานใหญ่อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู่ 6 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • อินทพร จั่นเอี่ยม, ผู้อำนวยการ
  • กณิกนันต์ ล้อสีทอง, รองผู้อำนวยการ
  • ชุติญา แก้วมณี, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดหน่วยงานนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.onab.go.th

นอกจากนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังมีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวฉาวสร้างความเสื่อมเสียทางพระพุทธศาสนา ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางโซเชียลมีเดีย[2][3] รวมทั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาธิการของมหาเถรสมาคม[4]

ประวัติ

แก้

ในอดีตที่ผ่านมาการศาสนา และการศึกษา จะดำเนินควบคู่กันมาโดยตลอด ซึ่งในอดีตนั้นงานด้านการศาสนา จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ "กระทรวงธรรมการ" ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จึงเปลี่ยนชื่อกระทรวงธรรมการ เป็น "กระทรวงศึกษาธิการ" และมีการจัดตั้ง "กรมการศาสนา" ขึ้น

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมอีกครั้งหนึ่ง จึงมีการแบ่งส่วนราชการของกรมการศาสนาเดิม ออกเป็น 2 ส่วน คือ กรมการศาสนา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

รายนามผู้อำนวยการ

แก้
รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
สุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ 3 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
พลตำรวจโท อุดม เจริญ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2547 - 17 ตุลาคม 2548
ถวิล สมัครรัฐกิจ 23 พฤษภาคม 2549 - 30 กันยายน 2549
จุฬารัตน์ บุณยากร 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2553
นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2557
พนม ศรศิลป์ 1 ตุลาคม 2557 - 24 กุมภาพันธ์ 2560
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2562
ณรงค์ ทรงอารมณ์ 18 กุมภาพันธ์ 2563 - 30 กันยายน 2564
สิปป์บวร แก้วงาม 23 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 กันยายน 2565
อินทพร  จั่นเอี่ยม 29 มกราคม 2567 - ปัจจุบัน

หน่วยงานภายใน

แก้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 12 หน่วยงาน ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-12. สืบค้นเมื่อ 2018-01-15.
  2. “อนุชา” สั่ง พศจ. ทำงานเชิงรุก เชื่อ 1-3 เดือน ลบล้างความเสื่อมเสียทางพระสงฆ์
  3. นายกฯ ห่วงข่าวพระสงฆ์เชิงลบ “อนุชา” สั่งแก้ปัญหาเชิงรุก 1 เดือนต้องเห็นผล
  4. มหาเถรสมาคมห้ามพระสงฆ์ใช้ “ราชทินนามใหม่” ก่อนประกอบพิธี

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้