เจ้าคณะภาค 11 เป็นตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ไทยเป็นพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชดำริเห็นชอบให้แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ และได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราช โดยผ่านมติการเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มีอำนาจหน้าที่การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมในเขตภาคของตน แบ่งออกเป็น 2 นิกาย คือ เจ้าคณะภาค 11ฝ่ายมหานิกาย และเจ้าคณะภาค 11ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย มีเขตปกครองคณะสงฆ์ 4 จังหวัด จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์

เจ้าคณะภาค 11
จวนวัด
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ,สมเด็จพระสังฆราช โดยพระบัญชา
เงินตอบแทน17,100บาท[1]

การแบ่งเขตปกครองภาค แก้

ตามข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยอำนาจและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค กำหนดให้มีจำนวนภาค 18 ภาค และให้รวมเขตปกครองจังหวัดต่าง ๆ เป็นเขตปกครองภาค ดังต่อไปนี้[2]

คณะสงฆ์ จำนวนจังหวัด จังหวัดในเขตปกครอง
ภาค 1 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
ภาค 2 3 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สระบุรี
ภาค 3 4 จังหวัด ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี
ภาค 4 4 จังหวัด นครสวรรค์, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์
ภาค 5 4 จังหวัด สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก
ภาค 6 5 จังหวัด ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน
ภาค 7 3 จังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน
ภาค 8 6 จังหวัด อุดรธานี, หนองคาย, เลย, สกลนคร, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
ภาค 9 4 จังหวัด ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด
ภาค 10 6 จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, นครพนม, ยโสธร, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
ภาค 11 4 จังหวัด นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สุรินทร์
ภาค 12 4 จังหวัด ปราจีนบุรี, นครนายก, ฉะเชิงเทรา, สระแก้ว
ภาค 13 4 จังหวัด ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
ภาค 14 4 จังหวัด นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร
ภาค 15 4 จังหวัด ราชบุรี, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, ประจวบคีรีขันธ์
ภาค 16 3 จังหวัด นครศรีธรรมราช, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี
ภาค 17 5 จังหวัด ภูเก็ต, ตรัง, กระบี่, พังงา, ระนอง
ภาค 18 6 จังหวัด สงขลา, พัทลุง, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส

การรวมเขตภาคในคณะธรรมยุต แก้

ในคณะธรรมยุตกำหนดให้เขตภาคบางเขตอยู่ใต้การปกครองของเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน ดังนี้

ลำดับที่ ภาคที่มีเจ้าคณะภาครูปเดียวกัน จำนวนจังหวัดในเขตปกครอง
1 ภาค 1, ภาค 2, ภาค 3, ภาค 12, ภาค 13 13 จังหวัด 24 เขต/อำเภอ 50 แขวง/ตำบล
2 ภาค 4, ภาค 5, ภาค 6, ภาค 7 5 จังหวัด 21 อำเภอ 69 ตำบล
3 ภาค 8 5 จังหวัด 48 อำเภอ 206 ตำบล
4 ภาค 9 4 จังหวัด 38 อำเภอ 150 ตำบล
5 ภาค 10 6 จังหวัด 28 อำเภอ 106 ตำบล
6 ภาค 11 4 จังหวัด 20 อำเภอ 78 ตำบล
7 ภาค 14, ภาค 15 6 จังหวัด 8 อำเภอ 18 ตำบล
8 ภาค 16, ภาค 17, ภาค 18 7 จังหวัด 22 อำเภอ 34 ตำบล

ทำเนียบเจ้าคณะภาค 11 ฝ่ายมหานิกาย แก้

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร)[3] พ.ศ. 25- พ.ศ. 25- วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา
2   พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม),ป.ธ.9 [4] พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2558 วัดระฆังโฆสิตาราม
3   พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี),ป.ธ.9 [5] พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน วัดทองนพคุณ
ตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค11 (มหานิกาย)
ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   พระธรรมวชิรคณี (แผ่ว ปรกฺกโม) ป.ธ.9 [6] พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน วัดเทพธิดารามวรวิหาร
2   พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย),ป.ธ.9 [7] พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน วัดสร้อยทอง

ทำเนียบเจ้าคณะภาค 11 ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย แก้

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1   พระธรรมบัณฑิต (ศิลา สิทฺธิธมฺโม)[8] ? 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[9] วัดนรนาถสุนทริการาม
2   พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร)[10] พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2564 วัดเครือวัลย์วรวิหาร
3   พระเทพวชิรเมธาจารย์ (บุญร่วม อตฺถกาโม),ป.ธ.9 พ.ศ. 2564 ปัจจุบัน วัดมกุฏกษัตริยาราม

อ้างอิง แก้

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยอำนาจและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค". วัดโมลีโลกยาราม. 2553. สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  3. https://www.facebook.com/Pramahamint/photos/pb.710455849035666.-2207520000.1489592052./1317660324981879/?type=3&theater
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-15. สืบค้นเมื่อ 2017-07-18.
  5. https://www.khaosod.co.th/amulets/news_190167
  6. admincp (2021-07-01). "มส.แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาค หนตะวันออก 10 รูป | Thamnamlok".
  7. https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_2804229
  8. https://www.facebook.com/588924037828051/photos/a.723686724351781.1073741827.588924037828051/723686737685113/?type=1&theater
  9. http://mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255005120901&title=10[ลิงก์เสีย]
  10. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-09-15. สืบค้นเมื่อ 2017-07-18.