วัดนรนาถสุนทริการาม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดนรนาถสุนทริการาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1] ตั้งอยู่เชิงสะพานเทเวศร์นฤมิตร ตรงมุมคลองผดุงกรุงเกษม ตัดกับถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดนรนาถสุนทริการาม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดนรนาถ
ที่ตั้งแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ)
หมายเหตุ
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดนรนาถสุนทริการาม
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขอ้างอิง0005596
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
วัดนรนาถสุนทริการาม

ประวัติ

แก้

วัดนรนาถสุนทริการาม เดิมชื่อว่า “วัดเทพยพลี” บางคนเรียกเพื้ยนไปเป็น วัดฉิมพลี สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถึงก่อน พ.ศ. 2394 ซึ่งเป็นปีที่รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม และคลองนี้ได้ตัดผ่าน พื้นที่ของวัดเทพยพลีด้วย ต่อมาสมัยต้นรัชกาลที่ 5 พระยาโชฎีกราชเศรษฐี (เถียน โชติกเสถียร) ครั้งยังเป็นพระยานรนาถภักดี กับคุณหญิงสุ่น (ภรรยา) ได้มีจิตศรัทธาสละทรัพย์ทำการปฏิสังขรณ์วัด แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างวัดขึ้นใหม่เพราะ ได้สร้างพระอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ พระเจดีย์ และกุฏิสงฆ์ใหม่หมด แม้แผ่นศิลาสี่เหลี่ยมจำนวนมากที่ปูภายใน บริเวณวัดก็สั่งมาจากเมืองจีน ครั้นปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อย ก็ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่รัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงรับไว้ เป็นพระอารามหลวงและได้ทรงแปลงให้เป็นวัดฝ่ายธรรมยุติกนิกาย พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดนรนาถสุนทริการาม” ตั้งแต่ พ.ศ. 2418 เป็นต้นมา

ครั้นต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้ทรงเห็นความทรุดโทรมของวัดในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐิน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำการซ่อมแซมหมดทั้งวัด ต่อมา พ.ศ. 2475 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี พระราชธิดาในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้ทรงช่วยซ่อมพระอุโบสถ พระวิหาร และกุฏิสงฆ์อีกครึ่งหนึ่ง ในสมัยสงครามเอเชียบูรพา ปูชนียวัตถุภายในวัดแตกร้าวหักพังเพราะแรงสะเทือน ภายหลังเมื่อสงครามสงบแล้ว ต่อมาใน ระยะหลังๆ ทางวัดได้ทำการบูรณะซ่อมแซมบ้างและสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาการเปรียญ และตึกสามัคคีเนรมิตเพิ่ม

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้

นับตั้งแต่ก่อตั้งมา เท่าที่ปรากฏหลักฐานสืนค้นได้ วัดนรนาถฯ มีเจ้าอาวาสตามลำดับดังนี้[2]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระครูปัณฑรธรรมสโมทาน (สด) พ.ศ. 2418 ?
รักษาการ พระครูพันธสีลาจารย์ (พันธ์) พ.ศ. 2436 ?
2 พระศรีจันทรคุณ (ศรีจันทร์ กนฺตสีโล) พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2444
3 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2541
4 พระธรรมบัณฑิต (ศิลา สิทฺธิธมฺโม) พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2550
รักษาการ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551
5 พระราชสารเมธี (สุริยันต์ จนฺทปญฺโญ) พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า 293
  2. ที่ระลึกบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ปีที่ ๑๕, หน้า 19
บรรณานุกรม
  • วัดนรนาถสุนทริการาม. ที่ระลึกบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ปีที่ ๑๕. กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], พฤศจิกายน, 2556. 127 หน้า. ISBN 978-616-348-135-1

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°46′11″N 100°30′10″E / 13.769646°N 100.502884°E / 13.769646; 100.502884