สงัด ชลออยู่

(เปลี่ยนทางจาก พลเรือเอกสงัด ชลออยู่)

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ (4 มีนาคม พ.ศ. 2458 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523) นักการเมืองและทหารเรือชาวไทย

พลเรือเอก
สงัด ชลออยู่
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ภ.ป.ร.3
ผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ในฐานะหัวหน้า คณะปฏิวัติ
ดำรงตำแหน่ง
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
(นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป ธานินทร์ กรัยวิเชียร
(นายกรัฐมนตรี)
ดำรงตำแหน่ง
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
ก่อนหน้า ธานินทร์ กรัยวิเชียร
(นายกรัฐมนตรี)
ถัดไป เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
(นายกรัฐมนตรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
นายกรัฐมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ถัดไป เล็ก แนวมาลี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้า กฤษณ์ สีวะรา
ถัดไป กมล เดชะตุงคะ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ดำรงตำแหน่ง
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519
ก่อนหน้า เชิดชาย ถมยา
ถัดไป อมร ศิริกายะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 มีนาคม พ.ศ. 2458
เมืองสุพรรณบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 (65 ปี)
จังหวัดระยอง ประเทศไทย
คู่สมรส สุคนธ์ ชลออยู่
บุตร 2 คน
ลายมือชื่อ Signature of Sangad Chaloyu.svg
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก[1]
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2]
บังคับบัญชา กองทัพเรือ (2516-2519)
กองบัญชาการทหารสูงสุด (2518-2519)

ประวัติแก้ไข

พล.ร.อ. สงัด เกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2458 ที่บ้านเขาพระ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายแปลกกับนางส้มลิ้ม นามสกุลชลออยู่ ชีวิตส่วนตัว พล.ร.อ. สงัด สมรสกับ คุณหญิง สุคนธ์ ชลออยู่ นามสกุลเดิมคือ (สหัสสานนท์) ทั้งคู่มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน

ในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494 พล.ร.อ. สงัด ในขณะนั้นยังมียศ"นาวาโท" เป็นผู้บังคับบัญชาเรือรบหลวงสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ยิงปืนจากเรือไปยังรถถังของฝ่ายรัฐบาลจนเสียหาย หลังเหตุการณ์ได้ถูกควบคุมตัวและถูกคุมขังเช่นเดียวกับผู้ต้องหาคนอื่น ๆ ที่สนามกีฬาแห่งชาติด้วย[3]

พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ เป็นนายทหารที่มีบทบาทอย่างสูงในทางการเมือง โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ด้วยการเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นผู้นำในการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง คือในวันที่ 6 ตุลาคม 2519[4] และ 20 ตุลาคม 2520 จนได้รับฉายาว่า "บิ๊กจอวส์" หรือ "จอวส์ใหญ่"[5] ถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523 ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมอายุได้ 65 ปี 264 วัน

และจนถึงทุกวันนี้ เมื่อครบรอบวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของท่าน กองทัพเรือยังคงจัดงานรำลึกถึงท่านอยู่เสมอ[6] ซึ่งบุคคลที่ใกล้ชิดและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านมักเรียกชื่อท่านด้วยความเคารพว่า "ครูหงัด" และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ ขึ้น โดยมอบเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไปและนักเรียนเตรียมทหารที่มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการทหาร[3]

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งสำคัญในราชการแก้ไข

 • ผู้บังคับการกองเรือปราบเรือดำน้ำ 12 เมษายน พ.ศ. 2501
 • เสนาธิการกองเรือยุทธการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505[7]
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2507[8]
 • รองเสนาธิการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512[9]
 • รองเสนาธิการทหาร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514[10]
 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ 29 กันยายน พ.ศ. 2515[11]
 • รองผู้บัญชาการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516[12]
 • ผู้บัญชาการทหารเรือ (อัตราจอมพลเรือ) 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[13]
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรักษาการผู้บัญชาการทหารเรือ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518[14]
 • เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ตำแหน่งสำคัญทางการเมืองแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่างๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชทานยศทหารเรือ
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอน 2 ข หน้า 23 6 มกราคม พ.ศ. 2519
 3. 3.0 3.1 พันทิวา. จอว์สใหญ่ พลเรือเอกสงัด ชลออยู่. กรุงเทพฯ : เมกาสโคป, ตุลาคม, 2553. 272 หน้า. ISBN 9786167020266
 4. แถลงการณ์ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (แถลงการณ์การยึดอำนาจการปกครอง)
 5. บั้นปลายระบอบเผด็จอำนาจย้อนอดีต‘สุสานหอย2519’
 6. กองทัพเรือรำลึก'จอว์สใหญ่' จากไทยโพสต์
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๒๖๕๐)
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓)
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓๗๙๖)
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (หน้า ๓)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 16. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔ ตอนที่ ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๐
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๖
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ และเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับผู้กระทำความชอบมีบาดเจ็บหนึ่งครั้ง, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๖๘๘, ๓๐ สิงหาคม ๒๔๘๔
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐๑, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๗๔๒, ๓ สิงหาคม ๒๔๙๗
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๑๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๔ กันยายน ๒๕๑๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๒๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๘, ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๘
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๖๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๑, ๑๔ ธันวาคม ๒๔๙๓
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๙๕ ง หน้า ๒๒๐๘, ๒๔ กันยายน ๒๕๐๖
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญปฏิบัติงานสหประชาชาติ, เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๔๙ ง หน้า ๑๗๒๙, ๓ สิงหาคม ๒๔๙๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สงัด ชลออยู่ ถัดไป
พลเอก กฤษณ์ สีวะรา   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 – 30 กันยายน พ.ศ. 2519)
  พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
พลเรือเอก เชิดชาย ถมยา   ผู้บัญชาการทหารเรือ
(19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 – 30 กันยายน พ.ศ. 2518)
  พลเรือเอก อมร ศิริกายะ