ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 สายบรบือ–บุรีรัมย์ เป็นทางหลวงในแนวเหนือ-ใต้ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดบุรีรัมย์ และมีเส้นทางคาบเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางตลอดทั้งสาย 136.485 กิโลเมตร

Thai Highway-219.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ
(ช่วงพยัคฆภูมิพิสัย - แยกวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ด้านทิศเหนือ)
ความยาว:136.485 กิโลเมตร (84.808 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศเหนือ:ทล.2431 ใน อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
 
ปลายทิศใต้:Thai Highway-218.svg ถนนจิระ ใน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้มีเส้นทางต่อมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2431 ซึ่งแยกมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ในอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นจุดเริ่มต้นทางทิศเหนือ มุ่งลงไปยังทิศใต้ ผ่านอำเภอนาเชือก อำเภอยางสีสุราช และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย แล้วเข้าเขตจังหวัดสุรินทร์ โดยผ่านเพียงอำเภอเดียว คือ อำเภอชุมพลบุรี จากนั้นเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านอำเภอสตึก อำเภอบ้านด่าน และสิ้นสุดที่ปลายถนนจิระ บริเวณคูเมือง ซึ่งเป็นถนนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

รายชื่อทางแยกแก้ไข

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดบุรีรัมย์

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข