เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

เทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

พยัคฆภูมิพิสัย เป็นเทศบาลตำบลในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นศูนย์กลางหลักของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีพื้นที่ 11.04 ตารางกิโลเมตร ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ครอบคลุม 2 ตำบล 12 ชุมชน

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
ประเทศ ไทย
จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีบดินทร ศรีชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.04 ตร.กม. (4.26 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (กรกฎาคม 2564[1])
 • ทั้งหมด8,017 คน
 • ความหนาแน่น730 คน/ตร.กม. (1,900 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05440801
ที่อยู่
สำนักงาน
832 หมู่ที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทรศัพท์0 4379 0038-9
เว็บไซต์www.govesite.com/tbphayak/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน

ข้อมูลทั่วไป แก้

ด้านการศึกษา แก้

ด้านสาธารณสุข แก้

  • โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

ด้านการเงิน แก้

ด้านการคมนาคม แก้

  • ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ที่สถานีขนส่ง โดยมีรถผ่านจำนวนมาก
  • ภายในเทศบาล มีจักรยานยนต์รับจ้าง และสามล้อรับจ้างบริการ

ห้างสรรพสินค้า แก้

อ้างอิง แก้