เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

เทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย เป็นเทศบาลตำบลในเขตอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเป็นศูนย์กลางหลักของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  มีพื้นที่  11.04  ตารางกิโลเมตรและได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542   ครอบคลุม  2  ตำบล  12  ชุมชน  

เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
ตรา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอนวัชร โชควรกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมด11.04 ตร.กม. (4.26 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด8,021 คน
 • ความหนาแน่น730 คน/ตร.กม. (1,900 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
832 หมู่ที่ 1 สำนักงานเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทรศัพท์0 4379 0038-9
เว็บไซต์http://govesite.com/tbphayak/index.php?p=1
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

 
แผนที่เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อาณาเขตแก้ไข

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย

ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ด้านการศึกษาแก้ไข

ด้านสาธารณสุขแก้ไข

  • โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย

ด้านการเงินแก้ไข

ด้านการคมนาคมแก้ไข

  • ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้ที่สถานีขนส่ง โดยมีรถผ่านจำนวนมาก
  • ภายในเทศบาล มีจักรยานยนต์รับจ้าง และสามล้อรับจ้างบริการ

ห้างสรรพสินค้าแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข