โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เป็นโรงเรียนประจำอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สารคามใต้

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
Phayakkaphumwittayakarn School
ตราพยัคฆภูมิวิทยาคาร.jpg
บัณฑิตย่อมฝึกตน เป็นคนดี มีคุณธรรม
คิดดี รักดี ทำดี
ถนนสุวรรณวงศ์ ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phayakkaphumwittayakarn School
อักษรย่อ พ.ว. P.W.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511

(52 ปี 63 วัน)

รหัส 10440801
ผู้อำนวยการ นายประพันธ์ ขันโมลี
สี ██████ เหลือง - ดำ
เพลง มาร์ชพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

  • คติพจน์โรงเรียน คิดดี ทำดี รักดี
  • สีประจำโรงเรียน ██████ เหลือง - ดำ
  • คำขวัญประจำโรงเรียน รักเรียนรู้ รักความดี รักสามัคคี รักเพื่อนมนุษย์
  • อัฒลักษณ์ประจำโรงเรียน รู้อดออม มีทักษะชีวิต คิดแก้ปัญหา

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 
ป้ายทางเข้าโรงเรียน

ความเป็นมาการก่อตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2511 โดยระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย กรมสามัญศึกษา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ในปี พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง ณ บริเวณที่ตั้ง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารในปัจจุบัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารโดยมี นายสุรศักดิ์ ภูมิภักดิ์ ศึกษาธิการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ต่อมา นายบุญเสริม พลศรีพิมพ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย สังกัดกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา รวมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอชื่อว่า "โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร" มาจนกระทั่งปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2521 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปี พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับอนุมัติตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาให้เป็นผู้อำนวยการระดับ 8 และผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 7

ปัจจุบัน มีนักเรียน 2,826 คน บุคลากรทางการศึกษา 107 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560)[1]

 
อาคารเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนแก้ไข

เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียน มี 115 ไร่ 2 งาน 82 ตารางวา โดยที่ดินของโรงเรียนแบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 อยู่ติดถนนสุวรรณวงศ์ เนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา เป็นที่ตั้งอาคารเรียนปัจจุบัน แปลงที่2 อยู่ติดถนนสายบ้านสี่เหลี่ยม-พยัคฆ์ เนื้อที่ 77 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา เป็นที่ตั้งบ้านพักครูและสนามกีฬา[2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข