รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ คือขนาดโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐที่กำหนดขึ้นโดยกรมสามัญศึกษาเดิม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.) โดยกำหนดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 2,500 คนขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโรงเรียนประจำจังหวัด

ทั้งนี้ ไม่รวมโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เช่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล), สังกัดมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต), โรงเรียนเอกชน เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแบ่งตามภาค ตามจำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ไม่นับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหา

กรุงเทพมหานครแก้ไข

สพม.1 แก้ไข

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปี 2560 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 18 โรงเรียน (รวม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) จากจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด 67 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน เขต แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชายล้วน พระนคร 12-12-12/15-14-14 3,288
ศึกษานารี หญิงล้วน ธนบุรี 14-12-12/14-12-12 3,229
สตรีวิทยา หญิงล้วน พระนคร 12-12-12/14-14-14 2,897
รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สหศึกษา บางขุนเทียน 14-12-12/12-12-12 3,333
มัธยมวัดสิงห์ สหศึกษา จอมทอง 16-14-14/12-11-11 3,233
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สหศึกษา ราชเทวี 12-12-12/12-12-12 3,074
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สหศึกษา ทวีวัฒนา 14-13-13/11-11-11 2,893
สามเสนวิทยาลัย สหศึกษา พญาไท 12-12-12/15-15-15 2,978
เทพศิรินทร์ ชายล้วน ป้อมปราบศัตรูพ่าย 10-10-10/12-12-12 3,138
มัธยมวัดหนองแขม สหศึกษา หนองแขม 14-12-12/12-10-10 3,042
บางปะกอกวิทยาคม สหศึกษา ราษฎร์บูรณะ 11-10-10/14-12-11 2,873
วัดราชโอรส สหศึกษา จอมทอง 14-11-11/11-9-8 2,706
ทวีธาภิเศก ชายล้วน บางกอกใหญ่ 12-10-10/12-9-10 2,563
ศึกษานารีวิทยา สหศึกษา บางบอน 12-13-13/11-12-12 2,862
โยธินบูรณะ สหศึกษา บางซื่อ 15-13-13/19-18-18 3,261
สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สหศึกษา บางขุนเทียน 16-11-11/16-11-12 2,854
โพธิสารพิทยากร สหศึกษา ตลิ่งชัน 12-12-12/10-10-10 2,657

[1]

สพม.2 แก้ไข

รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจำปี 2560 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 23 โรงเรียน จากจำนวนโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมด 52 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน เขต แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
สตรีวิทยา ๒ สหศึกษา ลาดพร้าว 17-17-17/18-18-18 4,378
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สหศึกษา สวนหลวง 16-16-16/18-18-18 4,169
บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สหศึกษา วังทองหลาง 16-16-16/16-16-16 4,147
ฤทธิยะวรรณาลัย สหศึกษา สายไหม 16-16-16/17-16-16 4,210
หอวัง สหศึกษา จตุจักร 15-15-15/16-16-16 4,080
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สหศึกษา บึงกุ่ม 15-15-15/15-15-15 3,927
สารวิทยา สหศึกษา จตุจักร 12-12-10/12-12-12 2,715
เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สหศึกษา มีนบุรี 14-14-15/12-12-12 2,968
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สหศึกษา สะพานสูง 12-12-12/14-14-12 3,262
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สหศึกษา ดอนเมือง 15-15-15/12-12-12 2,808
วัดสุทธิวราราม ชายล้วน สาทร 12-12-12/12-12-12 2,938
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สหศึกษา ลาดกระบัง 13-13-13/13-12-12 3,150
บางกะปิ สหศึกษา บางกะปิ 15-15-15/12-9-9 2,939
สุรศักดิ์มนตรี สหศึกษา ดินแดง 12-12-11/13-13-13 2,740
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สหศึกษา สะพานสูง 11-11-11/14-13-13 2,872
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ หญิงล้วน คลองเตย 12-12-12/12-12-12 2,669
พรตพิทยพยัต สหศึกษา ลาดกระบัง 12-12-12/12-12-12 2,954
มัธยมวัดหนองจอก สหศึกษา หนองจอก 12-12-12/11-11-11 2,801
สิริรัตนาธร สหศึกษา บางนา 12-12-12/10-10-10 2,722
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สหศึกษา คลองสามวา 11-12-12/9-9-9 2,684
วชิรธรรมสาธิต สหศึกษา พระโขนง 11-11-11/11-9-8 2,578
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สหศึกษา ห้วยขวาง 10-10-10/10-11-11 2,529
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สหศึกษา ลาดกระบัง 13-11-11/9-9-8 2,501
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สหศึกษา บึงกุ่ม 12-12-12/9-8-8 2,519

[2]

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
ยุพราชวิทยาลัย ประจำจังหวัดสหศึกษา เมืองเชียงใหม่ 14-12-12/16-16-16 3,719
วัฒโนทัยพายัพ ประจำจังหวัดสหศึกษา เมืองเชียงใหม่ 10-10-10/11-11-11 2,801

จังหวัดเชียงรายแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
สามัคคีวิทยาคม ประจำจังหวัด

สหศึกษา

เมืองเชียงราย 13-13-12/16-16-15 3,311
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ประจำจังหวัดหญิง เมืองเชียงราย 12-12-12/12-12-12 2,772
แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำอำเภอ แม่สาย 14-14-14/13-12-11 2,820

จังหวัดลำปางแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน(2562)
บุญวาทย์วิทยาลัย ประจำจังหวัดสหศึกษา เมืองลำปาง 16-18-16/16-16-16 3,989
ลำปางกัลยาณี ประจำจังหวัดสหศึกษา เมืองลำปาง 14-12-12/13-13-13 3,163

จังหวัดลำพูนแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ประจำจังหวัดชาย เมืองลำพูน 14-12-12/15-14-14 3,214
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ประจำจังหวัดหญิง เมืองลำพูน 17-15-14/15-15-16 3,275

จังหวัดอุตรดิตถ์แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
อุตรดิตถ์ดรุณี ประจำจังหวัดหญิง เมืองอุตรดิตถ์ 12-12-12/14-14-14 2,920
อุตรดิตถ์ ประจำจังหวัดชาย เมืองอุตรดิตถ์ 10-10-10/12-12-12 2,532

จังหวัดแพร่แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ประจำจังหวัดชาย เมืองแพร่ 12-12-12/12-12-12 3,023
นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำจังหวัดหญิง เมืองแพร่ 12-12-12/12-12-12 2,957

จังหวัดน่านแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
สตรีศรีน่าน ประจำจังหวัดหญิง เมืองน่าน 10-10-10/11-11-11 2,819

จังหวัดพะเยาแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
พะเยาพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองพะเยา 15-14-14/15-15-15 3,485
เชียงคำวิทยาคม ประจำอำเภอ เชียงคำ 11-11-11/11-11-11 2,668

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

จังหวัดศรีสะเกษแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
กันทรลักษ์วิทยา ประจำอำเภอ กันทรลักษ์ 16-16-16/17-15-15 3563
ศรีสะเกษวิทยาลัย ประจำจังหวัดชาย - หญิง เมืองศรีสะเกษ 13-12-12/16-14-14 3976
ขุขันธ์ ประจำอำเภอ ขุขันธ์ 14-12-12/15-15-13 3403
สตรีสิริเกศ ประจำจังหวัดชาย - หญิง เมืองศรีสะเกษ 11-11-11/15-15-15 2986

จังหวัดนครราชสีมาแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
สุรนารีวิทยา ประจำจังหวัดหญิง เมืองนครราชสีมา 20-17-16/20-18-18 4,480
บุญวัฒนา ประจำจังหวัดสหศึกษา เมืองนครราชสีมา 17-16-16/18-17-17 4,164
ราชสีมาวิทยาลัย ประจำจังหวัดชาย เมืองนครราชสีมา 21-18-19/16-18-19 4,204
พิมายวิทยา ประจำอำเภอ พิมาย 15-14-14/14-13-13 3,355
โชคชัยสามัคคี ประจำอำเภอ โชคชัย 16-16-16/12-12-12 3,157
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สหศึกษาทั่วไป เมืองนครราชสีมา 12-12-12/10-12-12 2,519
ปากช่อง ประจำอำเภอ ปากช่อง 13-13-13/14-14-14 3,097
โนนสูงศรีธานี ประจำอำเภอ โนนสูง 15-14-13/12-10-11 2,915
ปักธงชัยประชานิรมิต ประจำอำเภอ ปักธงชัย 14-13-13/11-10-10 2,673
สุรธรรมพิทักษ์ สหศึกษาทั่วไป เมืองนครราชสีมา 14-14-14/11-11-10 2,809

จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
บุรีรัมย์พิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองบุรีรัมย์ 14-14-14/16-16-16 3,460
ประโคนชัยพิทยาคม ประจำอำเภอ ประโคนชัย 13-13-13/13-13-13 2880
พุทไธสง ประจำอำเภอ พุทไธสง 13-11-13/13-12-12 2673
นางรอง ประจำอำเภอ นางรอง 12-11-11/12-12-12 2974
ละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำอำเภอ ละหานทราย 10-11-11/9-10-10 2621
ลำปลายมาศ ประจำอำเภอ ลำปลายมาศ 12-12-12/15-15-15 2561
กระสังพิทยาคม ประจำอำเภอ กระสัง 11-11-10/12-12-12 2793

จังหวัดนครพนมแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

จังหวัดสุรินทร์แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
สุรวิทยาคาร ประจำจังหวัดชาย เมืองสุรินทร์ 14-14-14/16-16-16 3638
สิรินธร ประจำจังหวัดหญิง เมืองสุรินทร์ 14-14-14/16-16-16 3260
ประสาทวิทยาคาร ประจำอำเภอ ปราสาท 15-14-13/12-12-12 2887

จังหวัดอุบลราชธานีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช ประจำจังหวัด เมืองอุบลราชธานี 15-15-15/18-18-18 3929
นารีนุกูล ประจำจังหวัด เมืองอุบลราชธานี 15-15-15/18-18-18 3760
เดชอุดม ประจำอำเภอ เดชอุดม 15-15-15/15-15-15 3778
มัธยมตระการพืชผล ประจำอำเภอ ตระการพืชผล 13-14-16/11-9-11 2867
ลือคำหาญวารินชำราบ ประจำอำเภอ วารินชำราบ 12-12-12/12-12-12 2939
เขื่องในพิทยาคาร ประจำอำเภอ เขื่องใน 14-12-11/11-11-11 2795

จังหวัดยโสธรแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ยโสธรพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองยโสธร 17-14-14/14-11-11
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประจำอำเภอ คำเขื่อนแก้ว 10-10-10/10-10-10
เลิงนกทา ประจำอำเภอ เลิงนกทา 12-14-12/11-12-11

จังหวัดชัยภูมิแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
สตรีชัยภูมิ ประจำจังหวัดหญิง เมืองชัยภูมิ 12-12-12/12-12-12 2,750
ชัยภูมิภักดีชุมพล ประจำจังหวัดชาย เมืองชัยภูมิ 19-19-20/21-20-20 3,765
ภูเขียว ประจำอำเภอ ภูเขียว 12-12-12/12-12-12 2,985
แก้งคร้อวิทยา ประจำอำเภอ แก้งคร้อ 10-10-10/10-10-11 2,672
หนองบัวแดงวิทยา ประจำอำเภอ หนองบัวแดง 12-13-12/12/12/12 2,529

จังหวัดอำนาจเจริญแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน
อำนาจเจริญ ประจำจังหวัด เมืองอำนาจเจริญ 15-16-16/15-15-16 3,700

จังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
หนองบัวพิทยาคาร ประจำจังหวัด เมืองหนองบัวลำภู 15-14-13/15-12-12 3,239

จังหวัดขอนแก่นแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ ตำบล แผนชั้นเรียน
ขอนแก่นวิทยายน อดีตประจำจังหวัดชาย/ปัจจุบันสหศึกษา เมืองขอนแก่น ในเมือง 16-16-16/20-20-19
แก่นนครวิทยาลัย สหศึกษา เมืองขอนแก่น ในเมือง 16-16-14/18-18-17
กัลยาณวัตร อดีตประจำจังหวัดหญิง/ปัจจุบันสหศึกษา เมืองขอนแก่น ในเมือง 12-12-12/15-15-15
นครขอนแก่น สหศึกษา เมืองขอนแก่น บ้านทุ่ม 11-10-10/07-08-07
ศรีกระนวนวิทยาคม ประจำอำเภอ กระนวน หนองโก 11-11-10/13-13-13
ชุมแพศึกษา ประจำอำเภอ ชุมแพ ชุมแพ 12-12-12/13-13-13
บ้านไผ่ (ข.ก.๕) ประจำอำเภอ บ้านไผ่ ในเมือง 10-10-10/12-12-12
น้ำพองศึกษา ประจำอำเภอ น้ำพอง วังชัย 12-12-12/10-10-10
ภูเวียงวิทยาคม ประจำอำเภอ ภูเวียง ภูเวียง 11-10-10/11-10-10
หนองเรือวิทยา ประจำอำเภอ หนองเรือ หนองเรือ 12-10-10/10-10-10
เมืองพลพิทยาคม ประจำอำเภอ พล ลอมคอม 13-13-13/10-10-10

จังหวัดอุดรธานีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
อุดรพิทยานุกูล ประจำจังหวัด/สหศึกษา เมืองอุดรธานี 16-16-16/21-21-21 4,936
สตรีราชินูทิศ ประจำจังหวัดหญิง เมืองอุดรธานี 12-12-12/16-16-16 3,407
ประจักษ์ศิลปาคาร สหศึกษาทั่วไป เมืองอุดรธานี 14-14-14/11-11-11 2,652
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สหศึกษาทั่วไป เมืองอุดรธานี 14-14-14/10-10-10 2,873
หนองหานวิทยา ประจำอำเภอ หนองหาน 15-15-14/10-10-9 2,849
กุมภวาปี ประจำอำเภอ กุมภวาปี 12-12-12/12-10-9 2,531

จังหวัดเลยแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
เลยพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองเลย 14-12-12/15-13-12 3,337
ศรีสงครามวิทยา ประจำอำเภอ วังสะพุง 12-13-11/12-12-10 2,627

จังหวัดมุกดาหารแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
มุกดาหาร ประจำจังหวัด เมืองมุกดาหาร 11-11-11/11-11-11

จังหวัดหนองคายแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ปทุมเทพวิทยาคาร ประจำจังหวัด เมืองหนองคาย 15-15-14/15-15-14
ชุมพลโพนพิสัย ประจำอำเภอ โพนพิสัย 14-11-11/11-10-10

จังหวัดมหาสารคามแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ผดุงนารี ประจำจังหวัดหญิง เมืองมหาสารคาม 18-18-18/15-15-15
สารคามพิทยาคม ประจำจังหวัดชาย เมืองมหาสารคาม 16-16-16/16-16-16
วาปีปทุม ประจำอำเภอ วาปีปทุม 14-12-12/14-12-12
พยัคฆภูมิวิทยาคาร ประจำอำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย 11-10-10/10-9-9
บรบือ ประจำอำเภอ บรบือ 10-7-10/12-13-10
บรบือวิทยาคาร ประจำอำเภอ บรบือ 11-11-10/12-9-9

จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สตรีศึกษา ประจำจังหวัดหญิง เมืองร้อยเอ็ด 14-14-14/19-19-17
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประจำจังหวัดชาย เมืองร้อยเอ็ด 11-11-11/18-18-18
สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประจำอำเภอ สุวรรณภูมิ 15-14-13/15-14-13
โพนทองพัฒนาวิทยา ประจำอำเภอ โพนทอง 13-12-12/10-10-10
เสลภูมิพิทยาคม ประจำอำเภอ เสลภูมิ 11-11-9/11-11-11

จังหวัดกาฬสินธุ์แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ประจำจังหวัด เมืองกาฬสินธุ์ 15-15-15/18-16-16
อนุกูลนารี ประจำจังหวัดหญิง เมืองกาฬสินธุ์ 14-14-14/13-13-13
สมเด็จพิทยาคม ประจำอำเภอ สมเด็จ 12-12-12/10-10-10

จังหวัดสกลนครแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สกลราชวิทยานุกูล ประจำจังหวัด เมืองสกลนคร 14-14-13/15-15-15
ธาตุนารายณ์วิทยา สหศึกษาทั่วไป เมืองสกลนคร 12-11-11/12-12-12
สว่างแดนดิน ประจำอำเภอ สว่างแดนดิน 15-13-13/8-7-8
มัธยมวานรนิวาส ประจำอำเภอ วานรนิวาส 12-13-11/12-12-11

จังหวัดบึงกาฬแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
บึงกาฬ ประจำจังหวัด เมืองบึงกาฬ 12-13-13/10-11-11

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัดตากแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
ตากพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองตาก 11-11-10/11-11-11 2,636
สรรพวิทยาคม ประจำอำเภอ แม่สอด 13-13-11/13-15-15 2,730

จังหวัดกาญจนบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
กาญจนานุเคราะห์ ประจำจังหวัดหญิง เมืองกาญจนบุรี 15-15-15/15-14-14
วิสุทธรังษี ประจำจังหวัดชาย ท่าม่วง 13-13-13/13-13-13
ท่ามะกาวิทยาคม ประจำอำเภอ ท่ามะกา 12-12-11/11-11-11

จังหวัดราชบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประจำจังหวัดชาย เมืองราชบุรี 15-15-15/12-12-12
ราชโบริกานุเคราะห์ ประจำจังหวัดหญิง เมืองราชบุรี 16-16-16/16-16-16
รัตนราษฎร์บำรุง ประจำอำเภอ บ้านโป่ง 8-12-12/14-10-10
โพธาวัฒนาเสนี ประจำอำเภอ โพธาราม 13-13-13/9-9-9

จังหวัดเพชรบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประจำจังหวัดหญิง เมืองเพชรบุรี 12-12-12/13-13-12
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ประจำจังหวัดชาย เมืองเพชรบุรี 10-10-10/12-12-12

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
อยุธยาวิทยาลัย ประจำจังหวัดสหศึกษา พระนครศรีอยุธยา 18-18-20/17-17-16
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ประจำจังหวัดหญิง พระนครศรีอยุธยา 12-11-11/11-10-10

จังหวัดอ่างทองแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สตรีอ่างทอง ประจำจังหวัด เมืองอ่างทอง 14-13-13/12-11-11
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองอ่างทอง 12-11-11/10-9-9

จังหวัดลพบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ชัยบาดาลวิทยา ประจำอำเภอ ชัยบาดาล 10-10-12/10-10-10
พระนารายณ์ สหศึกษาทั่วไป เมืองลพบุรี 12-12-13/14-13-11

จังหวัดสิงห์บุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สิงห์บุรี ประจำจังหวัด เมืองสิงห์บุรี 12-12-12/12-12-12

จังหวัดชัยนาทแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ชัยนาทพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองชัยนาท 12-12-12/11-11-11

จังหวัดสระบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2562)
สระบุรีวิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองสระบุรี 20-20-15/13-13-11 3,732
เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ประจำอำเภอ เสาไห้ 15-15-13/10-10-10 2,767
แก่งคอย ประจำอำเภอ แก่งคอย 15-15-15/9-9-9 2,872

จังหวัดนครนายกแก้ไข

ชื่อโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน มัธยม
นครนายกวิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองนครนายก 12-12-10/12-12-12

จังหวัดนครสวรรค์แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
นครสวรรค์ ประจำจังหวัด เมืองนครสวรรค์ 12-12-14/15-15-15

จังหวัดปทุมธานีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2562)
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ประจำอำเภอ คลองหลวง 21-18-16/19-16-15 4,309
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สหศึกษาทั่วไป คลองหลวง 14-14-14/16-15-15 3,556
ปทุมวิไล ประจำจังหวัดชาย เมืองปทุมธานี 15-15-15/13-13-13 3,233
ธัญรัตน์ สหศึกษาทั่วไป ธัญบุรี 15-15-15/13-13-12 3,368
ธัญบุรี ประจำอำเภอ ธัญบุรี 12-12-12/12-12-12 2,807

จังหวัดพิษณุโลกแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
เฉลิมขวัญสตรี ประจำจังหวัดหญิง เมืองพิษณุโลก 13-12-12/14-14-14
พิษณุโลกพิทยาคม ประจำจังหวัดชาย เมืองพิษณุโลก 13-13-13/14-14-14
จ่านกร้อง สหศึกษา เมืองพิษณุโลก 17-17-17/17-17-17

จังหวัดพิจิตรแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
พิจิตรพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองพิจิตร 10-10-10/10-10-10

จังหวัดเพชรบูรณ์แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
หล่มสักวิทยาคม ประจำอำเภอ หล่มสัก 9-9-9/12-12-12
เพชรพิทยาคม ประจำจังหวัดชาย เมืองเพชรบูรณ์ 9-9-9/12-12-12
วิทยานุกูลนารี ประจำจังหวัดหญิง เมืองเพชรบูรณ์ 12-12-12/10-10-10
หล่มเก่าพิทยาคม ประจำอำเภอ หล่มเก่า 10-10-10/10-10-10

จังหวัดสุโขทัยแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน จำนวนนักเรียน (2561)
สุโขทัยวิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองสุโขทัย 12-12-12/12-13-14 3259
สวรรค์อนันต์วิทยา ประจำอำเภอ สวรรคโลก 12-12-12/11-11-11 2,502

จังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย ประจำจังหวัดชาย เมืองสุพรรณบุรี 11-12-12/11-10-10
สงวนหญิง ประจำจังหวัดหญิง เมืองสุพรรณบุรี 13-13-13/11-11-11
สามชุกรัตนโภคาราม ประจำอำเภอ สามชุก 10-10-10/7-7-8
อู่ทอง ประจำอำเภอ อู่ทอง 11-11-11/8-8-8
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ประจำอำเภอ ด่านช้าง 15-14-11/9-8-8

จังหวัดกำแพงเพชรแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองกำแพงเพชร 10-10-10/11-11-11

จังหวัดนครปฐมแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
พระปฐมวิทยาลัย ประจำจังหวัดชาย เมืองนครปฐม 14-14-14/14-14-14
ราชินีบูรณะ ประจำจังหวัดหญิง เมืองนครปฐม 12-13-13/12-11-11
วัดไร่ขิงวิทยา ประจำตำบล สามพราน 15-14-14/12-12-10
สิรินธรราชวิทยาลัย สหศึกษาทั่วไป เมืองนครปฐม 15-14-12/13-11-10
มัธยมฐานบินกำแพงแสน สหศึกษา กำแพงแสน 12-11-12/11-11-9

จังหวัดนนทบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สหศึกษาทั่วไป ปากเกร็ด 14-16-18/17-20-20
วัดเขมาภิรตาราม สหศึกษาทั่วไป เมืองนนทบุรี 16-18-18/14-12-14
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สหศึกษาทั่วไป เมืองนนทบุรี 14-14-14/10-10-10
ปากเกร็ด ประจำอำเภอ ปากเกร็ด 13-13-13/11-11-10
เทพศิรินทร์ นนทบุรี ประจำอำเภอ บางกรวย 14-14-12/10-8-8
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สหศึกษาทั่วไป ปากเกร็ด 11-11-11/10-10-10
สตรีนนทบุรี ประจำจังหวัดหญิง เมืองนนทบุรี 10-10-10/13-12-12
เบญจมราชานุสรณ์ สหศึกษาทั่วไป เมืองนนทบุรี 12-12-12/10-10-10
บางบัวทอง ประจำอำเภอ บางบัวทอง 12-14-14/10-8-8
ศรีบุณยานนท์ อดีตประจำจังหวัดชาย/ปัจจุบันสหศึกษา เมืองนนทบุรี 11-12-12/9-8-8

จังหวัดสมุทรสงครามแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ศรัทธาสมุทร ประจำจังหวัดชาย เมืองสมุทรสงคราม 10-11-12/8-9-9
ถาวรานุกูล ประจำจังหวัดหญิง เมืองสมุทรสงคราม 11-12-12/8-8-8

จังหวัดสมุทรสาครแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สมุทรสาครบูรณะ ประจำจังหวัดหญิง เมืองสมุทรสาคร 12-12-12/10-11-10
สมุทรสาครวิทยาลัย ประจำจังหวัดชาย เมืองสมุทรสาคร 12-12-12/11-11-11

จังหวัดสมุทรปราการแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ราชวินิตบางแก้ว สหศึกษาทั่วไป บางพลี 14-14-14/14-14-14
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สหศึกษาทั่วไป พระประแดง 14-12-14/11-10-8
เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สหศึกษาทั่วไป เมืองสมุทรปราการ 12-13-13/10-10-10
สมุทรปราการ ประจำจังหวัดชาย เมืองสมุทรปราการ 12-12-12/12-12-12
บางพลีราษฏร์บำรุง ประจำอำเภอ บางพลี 14-15-15/11-11-10
สตรีสมุทรปราการ ประจำจังหวัดหญิง เมืองสมุทรปราการ 10-10-10/12-12-12
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สหศึกษาทั่วไป พระประแดง 13-13-15/10-10-8
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สหศึกษาทั่วไป เมืองสมุทรปราการ 12-11-11/9-8-8

จังหวัดอุทัยธานีแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัดจันทบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ศรียานุสรณ์ ประจำจังหวัดหญิง เมืองจันทบุรี 8-10-10/17-15-15
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำจังหวัดชาย เมืองจันทบุรี 10-11-11/16-14-14

จังหวัดฉะเชิงเทราแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประจำจังหวัด เมืองฉะเชิงเทรา 12-10-10/16-16-16
ดัดดรุณี ประจำจังหวัดหญิง เมืองฉะเชิงเทรา 12-12-12/12-12-12
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา) ประจำอำเภอ พนมสารคาม 13-13-13/8-8-8

จังหวัดชลบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ชลกันยานุกูล ประจำจังหวัดหญิง เมืองชลบุรี 17-17-17/17-17-17
ชลราษฎรอำรุง ประจำจังหวัดชาย เมืองชลบุรี 12-12-12/16-16-16
สิงห์สมุทร สหศึกษาทั่วไป สัตหีบ 12-12-12/16-16-16
พนัสพิทยาคาร ประจำอำเภอ พนัสนิคม 12-12-12/12-12-12
ศรีราชา ประจำอำเภอ ศรีราชา 13-13-13/10-10-10
บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ประจำอำเภอ บ้านบึง 14-14-14-12-12-10
ชลบุรี (สุขบท) สหศึกษาทั่วไป เมืองชลบุรี 13-13-12/10-10-10
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สหศึกษาทั่วไป บางละมุง 10-10-10/12-12-12
โรงเรียนบางละมุง ประจำอำเภอ บางละมุง 8-8-10/10-10-10
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สหศึกษาทั่วไป ศรีราชา 14-11-9/10-9-8

จังหวัดปราจีนบุรีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ปราจิณราษฎรอำรุง สหศึกษาทั่วไป เมืองปราจีนบุรี 12-12-12/15-15-15
ปราจีนกัลยาณี สหศึกษาทั่วไป เมืองปราจีนบุรี 11-11-10/11-10-10

จังหวัดระยองแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ระยองวิทยาคม ประจำจังหวัด เมืองระยอง 16-14-14/19-18-16
วัดป่าประดู่ สหศึกษาทั่วไป เมืองระยอง 11-12-12/10-10-10
มาบตาพุดพันพิทยาคาร สหศึกษาทั่วไป เมืองระยอง 14-13-13/7-8-8
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ประจำอำเภอ บ้านฉาง 12-12-12/7-7-7
แกลง (วิทยสถาวร) ประจำอำเภอ แกลง 12-11-11/10-10-10

จังหวัดสระแก้วแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
อรัญประเทศ ประจำอำเภอ อรัญประเทศ 8-8-8/16-14-14

จังหวัดตราดแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัดกระบี่แก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
อำมาตย์พานิชนุกูล ประจำจังหวัด เมืองกระบี่ 12-12-12/12-12-12

จังหวัดชุมพรแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ศรียาภัย ประจำจังหวัดชาย เมืองชุมพร 14-13-14/14-14-12
สอาดเผดิมวิทยา ประจำจังหวัดหญิง เมืองชุมพร 13-12-12/9-8-8
สวนศรีวิทยา ประจำอำเภอ หลังสวน 12-12-12/12-11-12

จังหวัดสงขลาแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัย ประจำอำเภอสหศึกษาทั่วไป หาดใหญ่ 14-14-14/19-19-18
วรนารีเฉลิม ประจำจังหวัดหญิง เมืองสงขลา 13-14-15/14-14-14
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ประจำจังหวัดชาย เมืองสงขลา 14-13-11/16-15-15
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สหศึกษาทั่วไป หาดใหญ่ 16-16-16/10-10-10
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สหศึกษาทั่วไป หาดใหญ่ 16-16-1612-10-10
หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สหศึกษาทั่วไป หาดใหญ่ 14-14-14/10-9-9
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ประจำภูมิภาค เมืองสงขลา 14-14-14/12-12-12

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
สุราษฎร์ธานี ประจำจังหวัดชาย เมืองสุราษฎร์ธานี 12-12-12/12-12-12
สุราษฎร์พิทยา ประจำจังหวัดหญิง เมืองสุราษฎร์ธานี 12-12-12/13-12-12
เมืองสุราษฎร์ธานี สหศึกษาทั่วไป เมืองสุราษฎร์ธานี 11-12-10/11-9-8

จังหวัดตรังแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ห้วยยอด ประจำอำเภอ ห้วยยอด 13-14-14/9-9-9
วิเชียรมาตุ ประจำจังหวัดชาย เมืองตรัง 10-10-10/11-11-11
สภาราชินี ประจำจังหวัดหญิง เมืองตรัง 11-11-11/11-11-11

จังหวัดนครศรีธรรมราชแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช ประจำจังหวัดหญิง เมืองนครศรีธรรมราช 13-13-13/12-10-10
เบญจมราชูทิศ ประจำจังหวัดชาย เมืองนครศรีธรรมราช 14-14-14/12-12-12
ทุ่งสง ประจำอำเภอชาย ทุ่งสง 15-14-13/9-8-7
สตรีทุ่งสง ประจำอำเภอหญิง ทุ่งสง 15-14-13/9-8-7

จังหวัดภูเก็ตแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำจังหวัด สหศึกษา เมืองภูเก็ต 12-12-12/13-13-13
สตรีภูเก็ต ประจำจังหวัด สหศึกษา เมืองภูเก็ต 12-12-12/13-13-13
โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สหศึกษา เมืองภูเก็ต 9-9-9/10-10-10
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนประจำ เมืองภูเก็ต 12-12-12/13-13-13
โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนประจำอำเภอ กะทู้ อำเภอกะทู้ 12-12-12/13-13-13
โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนประจำอำเภอ ถลาง อำเภอกะทู้ 12-12-12/13-13-13

จังหวัดพัทลุงแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
พัทลุง ประจำจังหวัดชาย เมืองพัทลุง 13-13-13/13-13-13
สตรีพัทลุง ประจำจังหวัดหญิง เมืองพัทลุง 11-11-11/13-13-13

จังหวัดปัตตานีแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

จังหวัดนราธิวาสแก้ไข

ดารุสสาลาม

จังหวัดพังงาแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

จังหวัดระนองแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

จังหวัดยะลาแก้ไข

ชื่อโรงเรียน สถานะโรงเรียน อำเภอ แผนชั้นเรียน
ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ควบคู่สามัญ/ศาสนา เมืองยะลา 19-19-19/19-19-19

จังหวัดสตูลแก้ไข

ไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://plan.sesao1.go.th/school_size.php จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 10 มิ.ย. ) โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จะต้องมีจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป
  2. http://www.kmosa2.org/spm2/forum/data/pic/1714.pdf จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 10 มิ.ย. ) โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จะต้องมีจำนวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป