เทศบาลเมืองมหาสารคาม

เทศบาลเมืองในจังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลเมือง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ มหาสารคาม (แก้ความกำกวม)

มหาสารคาม เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้รับยกฐานะมาจากเทศบาลตำบลมหาสารคาม มีเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลตลาดทั้งตำบล

เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองมหาสารคาม
ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองมหาสารคาม
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองน่าอยู่ คู่การศึกษา พัฒนาองค์กร คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ที่ตั้งของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°10′38.1″N 103°18′3.5″E / 16.177250°N 103.300972°E / 16.177250; 103.300972พิกัดภูมิศาสตร์: 16°10′38.1″N 103°18′3.5″E / 16.177250°N 103.300972°E / 16.177250; 103.300972
จังหวัดมหาสารคาม
อำเภอเมืองมหาสารคาม
ตำบลตลาด (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีรอเลือกตั้งใหม่
พื้นที่
 • ทั้งหมด24.14 ตร.กม. (9.32 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (ตุลาคม 2563)[1]
 • ทั้งหมด50,183 คน
 • ความหนาแน่น2,100 คน/ตร.กม. (5,400 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.4440102
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เลขที่ 27 ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์0 4374 0826 ต่อ 8
โทรสาร0 4371 1504
เว็บไซต์www.mkm.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 มีคณะเทศมนตรีชุดแรก เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2480 โดยนายบุญช่วย อัตถากร เป็นนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระยะเริ่มแรกได้อาศัยสถานที่สโมสรเสือป่า เป็นที่ทำการของ สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม จนถึง พ.ศ. 2483 จึงย้ายไปอยู่สุขศาลา อำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นเวลา 5 ปีเศษ แล้วย้ายสำนักงานมาอยู่ชั้นบนตึกแถว 2 ชั้น (ปัจจุบันคือบริเวณตลาดสด ) จนถึง พ.ศ. 2501 จึงย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่ และต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ย้ายสำนักงานไปสร้างในที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศให้ จำนวน 10 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ดังในปัจจุบันนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางทุกด้านของมหาสารคาม

ภูมิอากาศแก้ไข

ข้อมูลภูมิอากาศของเทศบาลเมืองมหาสารคาม (พ.ศ. 2524–พ.ศ. 2553)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 31.4
(88.5)
33.6
(92.5)
35.7
(96.3)
36.8
(98.2)
35.2
(95.4)
34.2
(93.6)
33.6
(92.5)
33.0
(91.4)
32.6
(90.7)
32.2
(90)
31.6
(88.9)
30.5
(86.9)
33.37
(92.06)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 16.7
(62.1)
19.7
(67.5)
22.5
(72.5)
24.7
(76.5)
24.9
(76.8)
24.9
(76.8)
24.6
(76.3)
24.3
(75.7)
23.8
(74.8)
22.7
(72.9)
19.9
(67.8)
16.7
(62.1)
22.12
(71.81)
ปริมาณฝน มม (นิ้ว) 2.0
(0.079)
12.6
(0.496)
46.6
(1.835)
81.5
(3.209)
155.0
(6.102)
190.0
(7.48)
140.5
(5.531)
210.2
(8.276)
221.4
(8.717)
124.9
(4.917)
13.2
(0.52)
4.0
(0.157)
1,201.9
(47.319)
ความชื้นร้อยละ 70 67 66 68 76 78 79 82 84 79 73 70 74.3
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย (≥ 1 mm) 1 2 3 7 13 15 14 17 17 10 2 1 102
แหล่งที่มา: Thai Meteorological Department (Normal 1981-2010), (Rainfall mm, Avg. rainy days 1961-1990)

ชุมชนแก้ไข

 
แผนที่แบ่งเขตชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

จากภาพเรียงชุมชนต่าง ๆ ตามเลขในภาพแผนที่ดังนี้

การศึกษาแก้ไข

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมือง “ตักสิลานคร” เนื่องจากเป็นที่รวมของสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาเกือบทุกสังกัดกระจายอยู่ในจังหวัด โดยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม สามารถจำแนกตามระบบการศึกษาและสังกัดได้ดังนี้

มหาวิทยาลัย/อาชีวศึกษาแก้ไข

โรงเรียนรัฐบาลแก้ไข

 • โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
 • โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม (7 แห่ง)แก้ไข

 • โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
 • โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
 • โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์บูรพา) (สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม)

การคมนาคมแก้ไข

 • เทศบาลเมืองมหาสารคามถือเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม ซึงจังหวัดมหาสารคามมีภูมิประเทศตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงส่งผลในมีรถโดยสารประจำทางจำนวนมากผ่านไปยังหรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอืน ๆ โดยสามารถใช้บริการได้ ณ สถานีขนส่งมหาสารคาม
 • การเดินทางภายในเทศบาลมีรถสองแถวบริการ แท็กซี จักรยายนต์รับจ้าง เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข