การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ แทนที่นายสุรพล เกียรติไชยากร ซึ่งถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี (ใบส้ม)[1] ภายหลังที่นายสุรพลถวายปัจจัยให้พระภิกษุสงฆ์ระหว่างการทอดผ้าป่า[2]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562

← พ.ศ. 2562 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2566 →

เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียน163,343
ผู้ใช้สิทธิ78.25%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร ศรีนวล บุญลือ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ
พรรค อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ
เลือกตั้งล่าสุด 29,556 39,221
คะแนนเสียง 75,891
(เพิ่มขึ้น46,335)
27,861
(ลดลง11,360)
% 63.43 23.29

สส.ก่อนการเลือกตั้ง

สุรพล เกียรติไชยากร
เพื่อไทย

ว่าที่สส.

ศรีนวล บุญลือ
อนาคตใหม่

ที่มา แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาเรื่อง คัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 หมายเลข 8 พรรคเพื่อไทย (ได้รับเลือกตั้ง) ให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง และมีมติดังนี้[3]

  1. สั่งระงับสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี
  2. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของนายสุรพล เกียรติไชยากร
  3. สั่งยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 8 ใหม่
  4. ดำเนินคดีอาญาแก่นายสุรพล เกียรติไชยากร

ผู้สมัคร แก้

ผลการเลือกตั้ง แก้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
อนาคตใหม่ ศรีนวล บุญลือ (9) 75,891 63.43 +41.45
พลังประชารัฐ นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ (4) 27,861 23.29 -5.88
ภราดรภาพ วชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ (17) 2,772 2.32 +2.22
เพื่อชาติ ทักษิณ กันทา (14) 2,291 1.91 +1.64
เสรีรวมไทย พัณณาศีส น้อยนางจม (1) 2,044 1.71 +0.32
ประชาธิปัตย์ วรณัน อ้นท้วม (2) 1,738 1.45 -0.42
พลังท้องถิ่นไท พชรพร สุใจคำ (5) 1,236 1.03 +0.63
เศรษฐกิจใหม่ ธนพัฒน์ ปฏิกา (29) 699 0.58 -0.35
พลังรัก อินทิรา บุตรดวงติ๊บ (24) 609 0.51 -0.14
ประชาภิวัฒน์ บุญสม หลุยจำวัล (12) 458 0.38 +0.29
ภูมิใจไทย สุทัศน์ สุทัศนรักษ์ (6) 404 0.34 -0.16
พลังปวงชนไทย กชพรรณ เขียวเหมย (18) 403 0.34 -0.25
รวมพลังประชาชาติไทย คณาชุพงษ์ ผดุงกิจ (10) 383 0.32 +0.14
ประชาชาติ ไตรวิทย์ แซ่ยะ (13) 347 0.29 -0.15
ครูไทยเพื่อประชาชน จำนงค์ อภิญดา (16) 325 0.27 +0.10
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จรูญ กันทา (3) 284 0.24 -0.09
ชาติพันธุ์ไทย พันตำรวจโท พัชรพงษ์ อัครเมธากุล (21) 258 0.22 +0.14
ประชาธรรมไทย สโรชา แดงโชติ (31) 250 0.21 +0.12
พลังชาติไทย ปานสิริ แสงคง (7) 232 0.19 -0.18
พลังธรรมใหม่ ธีระยุทธ ไชยวงค์ (11) 175 0.15 +0.02
กรีน จรูญ เจอพิมาน (23) 175 0.15 -0.09
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย พรชัย ต๊ะวันวงค์ (26) 174 0.15 -0.28
พลังไทยรักไทย สินาด กรีทวี (33) 136 0.11 +0.01
ชาติไทยพัฒนา ศรีสุดา รัตนจริงใจ (25) 82 0.07 -0.03
ประชากรไทย วิไลพร วรรณธิกุล (28) 80 0.07 -0.27
รวมใจไทย อนิวรรต ไชยวิลาศ (22) 73 0.06 +0.01
พลังสหกรณ์ ปริญญา ด่านชัย (19) 61 0.05 +0.01
มหาชน เกรียงไกร อินตาเปี้ย (27) 59 0.05 +0.01
ประชานิยม ศรัญย์ ปัญญา (15) 49 0.04 -0.02
ประชาชนปฏิรูป ดาบตำรวจ สมพร จันท์ตะพาน (20) 46 0.04 0.00
ไทรักธรรม ชวลิต ศรีทอง (32) 33 0.03 -0.01
เพื่อไทย สุรพล เกียรติไชยากร (8)  
แทนคุณแผ่นดิน สุทธิพร หลวงยศ (30)
ผลรวม 119,636 100.00
บัตรดี 119,636 93.59
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,280 1.00
บัตรเสีย 6,916 5.41
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 127,832 78.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 163,343 100.00
อนาคตใหม่ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง แก้