ศรีนวล บุญลือ

ระวังสับสนกับ ศรีเรศ โกฎคำลือ

ศรีนวล บุญลือ (เกิดวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2506) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคภูมิใจไทย[1]

ศรีนวล บุญลือ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 มิถุนายน พ.ศ. 2506 (57 ปี)
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย (2562–ปัจจุบัน)
การเข้าร่วม
การเมืองอื่น
อนาคตใหม่ (2561–2562)
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

ศรีนวลเกิดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่[2] เป็นบุตรของนายศรีมอยและนางเขียว บุญลือ[3] สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่[4]

งานการเมืองแก้ไข

ศรีนวลเริ่มเข้าสู่เส้นทางการเมืองโดยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่นด้วยการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ระหว่าง พ.ศ. 2542–2544 เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่วาง[4]

ต่อมาได้เข้าสู่การเมืองระดับชาติ โดยได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 ในนามพรรคอนาคตใหม่ โดยได้คะแนนไปเพียง 29,556 คะแนน แพ้สุรพล เกียรติไชยากร จากพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้คะแนน 52,165 คะแนน

ต่อมาสุรพลถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิสมัครไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ศรีนวลเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง โดยได้คะแนน 75,891 คะแนน ชนะนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ จากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งได้คะแนนไปเพียง 27,861 คะแนน โดยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงที่สุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[5]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

นางสาวศรีนวล บุญลือ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคอนาคตใหม่พรรคภูมิใจไทย

การลงคะแนนสวนทางกับมติของพรรคแก้ไข

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ศรีนวลลงคะแนนงดออกเสียง สวนทางกับมติพรรคที่ให้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยศรีนวลให้เหตุผลว่า การงดออกเสียงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด[6][7]

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าพบชื่อของศรีนวลเป็นผู้คะแนนเห็นด้วย[8] สวนทางกับมติพรรคที่ให้ลงคะแนนไม่เห็นด้วย

ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่มีมติเสียงข้างมาก 250 ต่อ 5 ให้ขับศรีนวลพร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่อีก 3 คน ออกจากสมาชิกภาพพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากได้เคยลงคะแนนสวนทางกับมติของพรรค[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ ๒) [จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘ นางสาวศรีนวล บุญลือ พรรคอนาคตใหม่]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-12-22. Check date values in: |date= (help)
 2. https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?sapa_id=82&ssp_id=21427&lang=th
 3. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวศรีนวล บุญลือ
 4. 4.0 4.1 ประวัตินางสาวศรีนวล บุญลือ, ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2562)
 5. ศรีนวล บุญลือ ส.ส.7.5หมื่นคะแนน : ข่าวทะลุคน
 6. พระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผลการลงมติ)
 7. รู้จัก ‘ศรีนวล บุญลือ’ จากนักการเมืองท้องถิ่น สู่ ส.ส.เชียงใหม่
 8. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผลการลงมติ)
 9. ด่วน! อนาคตใหม่ ไม่เก็บไว้ ขับ 4 ส.ส.งูเห่าพ้นพรรค หลังโหวตสวนซ้ำซาก
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓