เปิดเมนูหลัก

5

ตัวเลข
(เปลี่ยนทางจาก )

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ชื่อเรียกแก้ไข

งั่วแก้ไข

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่ห้า

เบญจ และ เบญจมแก้ไข

วิวัฒนาการแก้ไข

 

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

ในวัฒนธรรมมนุษย์แก้ไข

ในทางวิทยาศาสตร์แก้ไข

ในทางเทคโนโลยีแก้ไข

  • 5 เป็นจำนวนระดับเกียร์รถยนต์แบบเกียร์กระปุกที่พบได้ทั่วไป
  • บนโทรศัพท์ส่วนใหญ่ ปุ่มเลข 5 จะคู่กับตัวอักษร J K และ L แต่บนแบล็คเบอร์รีบางรุ่น ปุ่มดังกล่าวจะคู่กับตัวอักษร G และ H
  • เพนเทียม (Pentium) คิดขึ้นโดยอินเทลคอร์เปอเรชัน เป็นสถาปัตยกรรมไมโครโพรเซสเซอร์ เอกซ์86 รุ่นที่ห้า
  • เป็นรหัสระบุชนิดของเรซินใช้ในการรีไซเคิลเพื่อระบุว่าเป็นโพลีโพรพีลีน

ในทางอื่น ๆแก้ไข

ห้า คือ:

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=5&oldid=8091449"