รายพระนามพระมหากษัตริย์ทั่วโลกตามรัชกาล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายพระนามพระมหากษัตริย์ทั่วโลกตามรัชกาล ซึ่งเรียงลำดับพระมหากษัตริยที่ทรงครองราชย์ 60 ปีขึ้นไปตามรัชกาล

รายพระนามพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ตามวันที่พิสูจน์ได้แน่นอนแก้ไข

ลำดับ พระนาม ราชอาณาจักร เสวยราชย์ สิ้นสุดรัชกาล ระยะเวลา
1 ซอบูซาที่ 2[1] สวาซิแลนด์ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1899 21 สิงหาคม ค.ศ. 1982 82 ปี 254 วัน
2 เบิร์นฮาร์ดที่ 7 ลิพเพอ (HRE) 11 สิงหาคม ค.ศ. 1429 2 เมษายน ค.ศ. 1511 81 ปี 234 วัน
3 วิลเฮล์มที่ 4 เฮนเนเบิร์ก-ชลูซิงเง็น (HRE) 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1480 24 มกราคม ค.ศ. 1559 78 ปี 243 วัน
4 ไฮน์ริชที่ 11[2] รอส-โอเบอร์กรีซ์ (HRE) 17 มีนาคม ค.ศ. 1723 28 มิถุนายน ค.ศ. 1800 77 ปี 103 วัน
5 คริสเตียน ออกัสตัส พาลาทิเนต-ซูลซ์บาช (HRE) 14 สิงหาคม ค.ศ. 1632 23 เมษายน ค.ศ. 1708 75 ปี 253 วัน
6 มหาราชามุโหจีที่ 4 เรา ปาลทาน (อินเดีย) 7 ธันวาคม ค.ศ. 1841 17 ตุลาคม ค.ศ. 1916 74 ปี 315 วัน
7 มหาราชาภักวัต ซิงห์ กอนดัล (อินเดีย) 14 ธันวาคม ค.ศ. 1869 10 มีนาคม ค.ศ. 1944 74 ปี 87 วัน
8 จอร์จ วิลเฮล์ม ชอมบูร์ก-ลิพเพอ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1787 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1860 73 ปี 282 วัน
9 คาร์ล ฟรีดิช บาเดิน 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1738 10 มิถุนายน ค.ศ. 1811 73 ปี 29 วัน
10 จอห์น หลุยส์ นัสเซา-ซาร์บักเค่น (HRE) 19 ตุลาคม ค.ศ. 1472 4 มิถุนายน ค.ศ. 1545 72 ปี 228 วัน[3]
11 มหาราชาจะกัตจิต ซิงห์ บะหะดูร์ คาปูร์ทาลา (อินเดีย) 14 มกราคม ค.ศ. 1877 19 มิถุนายน ค.ศ. 1949 72 ปี 156 วัน[4][5]
12 หลุยส์ที่ 14 ฝรั่งเศส 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1643 1 กันยายน ค.ศ. 1715 72 ปี 110 วัน
13 ไฮน์ริช ฟรีดริช โฮเฮนโลน-ลานเง็นบูร์ก (HRE) 29 มกราคม ค.ศ. 1628 5 สิงหาคม ค.ศ. 1699 71 ปี 188 วัน
14 มหาราชาปรชูรามเรา สรินิวัส อุนห์ (อินเดีย) 30 สิงหาคม ค.ศ. 1777 11 มิถุนายน ค.ศ. 1848 70 ปี 286 วัน
15 ฟรานซ์ คาร์ล เฟราส์เทนเบิร์ก-โดนอสชิงเง็น (HRE) 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1627 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1698 70 ปี 246 วัน
16 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไทย 9 มิถุนายน ค.ศ. 1946 - 17 โยฮันน์ที่ 2 ลิกเตนสไตน์ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1858 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1929 70 ปี 91 วัน
18 คาร์ล ออกุสต์ ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1758 14 มิถุนายน ค.ศ. 1828 70 ปี 17 วัน
19 เวิร์นเนอร์ ซาล์ม-ริฟเฟอร์สคีลด์-ไดค์ (HRE) 31 ตุลาคม ค.ศ. 1559 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1629 69 ปี 108 วัน
20 ไฮน์ริช โจเซฟ โยฮันน์ อูเออร์สเพิร์ก (HRE) 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1713 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1783 69 ปี 95 วัน
21 ฟรีดริชที่ 3[6] ออสเตรียใน (HRE) 10 มิถุนายน ค.ศ. 1424 19 สิงหาคม ค.ศ. 1493 69 ปี 70 วัน
22 ฟรีดริชที่ 5 เฮสส์-ฮอมบูร์ก 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1751 20 มกราคม ค.ศ. 1820 68 ปี 347 วัน
23 มหาราชาวิกรมาทิตย์ คิมอจีราช[7] ปอร์บานดาร์ (อินเดีย) 20 มิถุนายน ค.ศ. 1831 21 เมษายน ค.ศ. 1900 68 ปี 305 วัน
24 มหาราชากฤษณราชา วทิยาร์ ไมซอร์ (อินเดีย) 30 มิถุนายน ค.ศ. 1799 27 มีนาคม ค.ศ. 1868 68 ปี 271 วัน
25 โยฮันน์ ฟรีดริช กัสเตล-รือเดนเฮาเซน (HRE) 10 มกราคม ค.ศ. 1681 23 มิถุนายน ค.ศ. 1749 68 ปี 164 วัน
26 เอลิซาเบธที่ 2 อาณาจักรในเครือจักรภพ[8] 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 - 68 ปี 263 วัน
27 มหาราชาสวันท์ ซิงห์[9] ประทับการ์ (อินเดีย) 26 ตุลาคม ค.ศ. 1775 5 มกราคม ค.ศ. 1844 68 ปี 71 วัน
28 คินิช จานาป ปาคาล ปาเลนเก (อารยธรรมมายา) 29 กรกฎาคม ค.ศ. 615 31 สิงหาคม ค.ศ. 683 68 ปี 33 วัน
29 คริสเตียน คาร์ล ไรน์ฮาร์ด ไลนินเง็น-ดักส์บูร์ก (HRE) 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1698 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1766 68 ปี 14 วัน
30 ฟรันซ์ โยเซฟที่ 1 ออสเตรีย-ฮังการี 2 ธันวาคม ค.ศ. 1848 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1916 67 ปี 355 วัน
31 มาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2[10] ซามัว 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1939 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 67 ปี 310 วัน
32 ไฮน์ริชที่ 3 ไมเซิน (HRE) 18 มกราคม ค.ศ. 1221 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1288 67 ปี 28 วัน
33 อาลีเยนอร์[11] อากีแตน 9 เมษายน ค.ศ. 1137 1 เมษายน ค.ศ. 1204 66 ปี 358 วัน
34 มหาราชาอมาสินห์จี[12] วันคาเนอร์ (อินเดีย) 12 มิถุนายน ค.ศ. 1881 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 66 ปี 248 วัน
35 มหาราชาธิราชเคงกาจีที่ 3 คัตช์ (อินเดีย) 19 ธันวาคม ค.ศ. 1875 15 มกราคม ค.ศ. 1942 66 ปี 27 วัน
36 ลีโอโปลด์ที่ 3 อันฮัลท์-เดสเซา (HRE) 16 ธันวาคม ค.ศ. 1751 9 สิงหาคม ค.ศ. 1817 65 ปี 236 วัน
37 เฟอร์ดินานด์ที่ 3 ซิซิลี 6 ตุลาคม ค.ศ. 1759 4 มกราคม ค.ศ. 1825 65 ปี 90 วัน
38 เฟรเดอริก วิลเลียม โฮเฮนโซลเลิร์น-เฮชินเง็น (HRE) 13 มกราคม ค.ศ. 1671 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1735 64 ปี 305 วัน
39 สุลต่านอิบราฮิม ยะโฮร์ (มาเลเซีย) 4 มิถุนายน ค.ศ. 1895 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 63 ปี 338 วัน
40 มหาราชาสยาจีเรา เกควัตที่ 3 บาโรดา (อินเดีย) 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1875 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1939 63 ปี 255 วัน
41 อัลเบิร์ต แอนตัน ชวาสบูร์ก-รูดอลสตัดท์ (HRE) 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1646 24 มิถุนายน ค.ศ. 1710 63 ปี 232 วัน
42 แอนตัน กุนเทอร์ ออลเดนบูร์ก (HRE) 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1603 19 มิถุนายน ค.ศ. 1667 63 ปี 219 วัน
43 วิกตอเรีย จักรวรรดิอังกฤษ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1837 22 มกราคม ค.ศ. 1901 63 ปี 216 วัน
44 เฟรเดอริก ออกัสตัสที่ 1[13] แซกโซนี 17 ธันวาคม ค.ศ. 1763 5 พฤษภาคม พ.ศ. 1827 63 ปี 139 วัน
45 อีซา อิบน์ อัลเคาะลีฟะฮ์ บาห์เรน 1 ธันวาคม ค.ศ. 1869 9 ธันวาคม พ.ศ. 1932 63 ปี 8 วัน
46 ชาร์ลส์ที่ 3 ลอร์แรนบน (HRE) 12 มิถุนายน ค.ศ. 1545 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1608 62 ปี 337 วัน
47 เจมส์ที่ 1 อารากอน (สเปน) 12 กันยายน ค.ศ. 1213 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1276 62 ปี 319 วัน
48 เบิร์นฮาร์ดที่ 2 ซัคเซิน-ไมนิงเงิน 24 ธันวาคม ค.ศ. 1803 20 กันยายน ค.ศ. 1866 62 ปี 270 วัน
49 ฟิลิปที่ 2 นัสเซา-ไวล์บวร์ก (HRE) 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1429 19 มีนาคม ค.ศ. 1492 62 ปี 261 วัน[14]
50 ชาร์ลส์ที่ 3 อาเรนเบิร์ก (HRE) 19 สิงหาคม ค.ศ. 1691 4 มีนาคม ค.ศ. 1754 62 ปี 197 วัน
51 นาวับ ฮาฟิส มุฮัมหมัด อิบราฮิม ข่าน ซาลาร์ไซ[15] ตอง (อินเดีย) 20 ธันวาคม ค.ศ. 1867 23 มิถุนายน ค.ศ. 1930 62 ปี 185 วัน
52 ซัคร์ บิน โมฮัมหมัด อัลกอซิมี ราสอัลไคมาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1948 27 ตุลาคม ค.ศ. 2010 62 ปี 102 วัน
53 จักรพรรดิฮิโระฮิโตะ (โชวะ)[16] ญี่ปุ่น 25 ธันวาคม ค.ศ. 1926 7 มกราคม ค.ศ. 1989 62 ปี 13 วัน
54 จักรพรรดิคังซี[17] ชิง (จีน) 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1661 20 ธันวาคม ค.ศ. 1722 61 ปี 316 วัน
55 สุลต่านอับดุล ฮามิด ฮาลิม ชาห์ เกอดะฮ์ (มาเลเซีย) 22 กันยายน ค.ศ. 1881 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1943 61 ปี 233 วัน
56 ฟิลิปที่ 4 วัลเด็ค-วิลดันเง็น (HRE) 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1513 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1574 61 ปี 186 วัน
57 เจ้าชายปากัวลามที่ 8 ปากัวลามาน (อินโดนีเซีย) 12 เมษายน ค.ศ. 1937 11 กันยายน ค.ศ. 1998 61 ปี 152 วัน
58 วิคเตอร์ อมาเดอุส อันฮัลท์-แบร์นบูร์ก (HRE) 22 กันยายน ค.ศ. 1656 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1718 61 ปี 145 วัน
59 อุลริชที่ 5 เวือร์ทเทิมแบร์ค-สตุทท์การ์ด (HRE) 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1419 1 กันยายน ค.ศ. 1480 61 ปี 61 วัน[18]
60 โจฮันน์ ฟรีดริชที่ 1 โฮเฮนโลเฮ-นิวเอนสไตน์-โอรินเง็น (HRE) 11 ตุลาคม ค.ศ. 1641 17 ตุลาคม ค.ศ. 1702 61 ปี 6 วัน
61 วิลเฮล์ม มอริตซ์ที่ 2 ไอเซนบูร์ก-ฟิลิปป์ไซด์ (HRE) 8 มีนาคม ค.ศ. 1711 7 มีนาคม ค.ศ. 1772 60 ปี 365 วัน
62 คริสเตียน เอิร์นส์ สตอลแบร์ก-เวอร์นิเจอรอด (HRE) 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1710 25 ตุลาคม ค.ศ. 1771 60 ปี 350 วัน
63 เอิร์นส์ ลุดวิก เฮสส์ - ดาร์มชตัดท์ (HRE) 31 สิงหาคม ค.ศ. 1678 12 สิงหาคม ค.ศ. 1739 60 ปี 346 วัน
64 อดอล์ฟที่ 3 ชอนบูร์ก-ฮ็อลชไตน์ (HRE) 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1164 3 มกราคม ค.ศ. 1225 60 ปี 181 วัน
65 จักรพรรดิเฉียนหลง ชิง (จีน) 8 ตุลาคม ค.ศ. 1735 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1796 60 ปี 124 วัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระองค์ได้รับการประกาศเป็นพระมหากษัตริย์ขณะมีพระชนมายุเพียง 4 เดือน และพระอัยยิกาของพระองค์ พระนางลาโบซิเบนี มดลูลี ทรงดำรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 1921 และจากนั้นทรงถ่ายโอนพระราชอำนาจอย่างเป็นทางการแก่พระเจ้าซอบูซาที่ 2: Swaziland National Trust Commission website, retrieved 29 August 2008. TheRoyalist.net นับจากวันที่พระอัยยิกาทรงโอนพระราชอำนาจคืนแก่พระองค์ไม่ใช่วันที่ทรงได้รับประกาศเป็นพระมหากษัตริย์
 2. ไฮน์ริชที่ 11 ทรงครองบัลลังก์เคานท์แห่งรอส-โอเบอร์กรีซ์ในปีค.ศ. 1723 หลังการสิ้นพระชนม์ของพระเชษฐา ไฮน์ริชที่ 9 (สมาชิกที่เป็นชายทุกคนในตระกูลจะมีนามว่า ไฮน์ริช นับตั้งแต่เกิด แม้กระทั่งญาติ) ในปีค.ศ. 1778 พระองค์ได้กลายเป็นเจ้าชายแห่งรอสองค์แรกในสายอาวุโส German Wikipedia: Heinrich XI. (Reuß-Greiz)
 3. เคานท์โยฮันน์ ลุดวิกประสูติหลังการสิ้นพระชนม์ของพระราชบิดา เคานท์โยฮันน์ที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1472 พระองค์จึงครองราชบัลลังก์ตั้งแต่ประสูติ
 4. India-Salute-Kapurthala
 5. ทรงยอมรับในสหภาพอินเดียในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1947 ทรงรวมรัฐคาปูร์ทาลาเข้ากับปาทีอาลาและสหภาพรัฐปัญจาบตะวันออกในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 ทรงดำรงเป็น ราชประมุข ตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1949
 6. นอกจากนี้ทรงครอง ราชบัลลังก์แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะจักรพรรดิฟรีดริชที่ 3
 7. India:Salute-Porbandar
 8. This length of reign only applies to United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand, as all of the other countries Elizabeth II reigns over had yet to gain independence at the time she acceded the throne. Presently, the only other Commonwealth Realm which Elizabeth II has ruled independently over for 50 or more years is Jamaica, with a reign that currently stands at 58 ปี 81 วัน (21,266).
 9. "Partab3". Royalark.net. สืบค้นเมื่อ 24 March 2012.
 10. New Zealand administered Western Samoa first as a League of Nations Mandate and then as a United Nations trusteeship until the country received its independence on 1 January 1962 as Western Samoa.
 11. ทรงเป็นที่รู้จักในพระนาม อาลีเยนอร์แห่งอากีแตน อาลีเยนอร์ทรงดำรงเป็นดัชเชสแห่งอากีแตนด้วยสิทธิของพระนางเอง ถึงแม้ว่ากฎหมายในยุคกลางได้กำหนดให้พระสวามีของพระนางองค์ต่างๆ (พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส, พระเจ้าเฮนรีที่ 2 แห่งอังกฤษ)และพระโอรส (พระเจ้าริชาร์ดที่ 1 และพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ) ทรงครองราชย์ร่วมกับพระนางก็ตาม
 12. ทรงรวมรัฐของพระองค์เข้ากับสหรัฐคาทิอาวัตในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948 แต่พระองค์ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1954
 13. Friedrich August I was known as Friedrich August III before 1806.
 14. Philipp II ruled as co-ruler with his brother till 1442 when they divided their inheritances.
 15. "Tonk4". Royalark.net. สืบค้นเมื่อ 24 March 2012.
 16. Served as Regent for his father the Taishō Emperor from 29 November 1921 until his formal accession.
 17. His father died in his early twenties, and as Kangxi was not able to rule in his minority, the Emperor Shunzhi appointed Sonin, Suksaha, Ebilun, and Oboi as the Four Regents. Sonin died soon after his granddaughter was made the Empress, Heseli, leaving Suksaha at odds with Oboi politically. In a fierce power struggle, Oboi had Suksaha put to death, and seized absolute power as sole Regent. For a while Kangxi and the Court accepted this arrangement. In 1669 the Emperor arrested Oboi with help from the Grand Dowager Empress Xiao Zhuang and began to take control of the country himself.
 18. Ulrich V was Count of all Württemberg until its partition between Württemberg-Urach and Württemberg-Stuttgart in 1442. He continued as Count of the latter branch until his death in 1480.