ประเทศซีลอนในเครือจักรภพ

ประเทศซีลอนในเครือจักรภพ[1][2] หรือ "ซีลอน" คืออดีตรัฐที่ดำรงสถานะก่อนหน้าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ปกครองภายใต้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เป็นพระประมุข. ดินแดนอาณานิคมซีลอนที่มีสถานะเป็นอาณาจักรในเครือจักรภพ เมื่อ ค.ศ. 1948 ในปี ค.ศ. 1972 ภายหลังจากที่สิ้นสุดการปกครองของสหราชอาณาจักร. เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสาธารณรัฐในเครือจักรภพส่งผลให้ข้าหลวงต่างพระองค์แห่งซีลอนคนสุดท้าย William Gopallawa ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี โดยเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น ศรีลังกา เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ นอกชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอนุทวีปอินเดีย 31 กิโลเมตร (19.3 ไมล์)

ซีลอน[1]
อาณาจักรในเครือจักรภพ

1948–1972
Flag of Ceylon from 1948–1951

Flag of Ceylon from 1951–1972
บน: ธงชาติ (ค.ศ. 1948–1951)
ธงชาติ (ค.ศ. 1951–1972)
ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
ศรีลังกามาตา (1951–1972)
มารดาแห่งศรีลังกา

ก็อดเซฟเดอะควีน (1948–1951)
พระเจ้าทรงคุ้มครองราชินี
เมืองหลวง โคลัมโบ
ภาษา สิงหล · ทมิฬ · อังกฤษ
ศาสนา ศาสนาพุทธ · ศาสนาฮินดู · ศาสนาคริสต์ · ศาสนาอิสลาม
การปกครอง รัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์
 -  1948–1952 พระเจ้าจอร์จที่ 6
 -  1952–1972 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
ผู้สำเร็จราชการ
 -  1948–1949 Henry Monck-Mason Moore
 -  1949–1954 Lord Soulbury
 -  1954–1962 Oliver Ernest Goonetilleke
 -  1962–1972 William Gopallawa
นายกรัฐมนตรี
 -  1948–1952 Don Senanayake
 -  1952–1953 Dudley Shelton Senanayake
 -  1953–1956 John Lionel Kotalawela
 -  1956–1959 S. W. R. D. Bandaranaike
 -  1970–1972 Sirimavo Bandaranaike
สภานิติบัญญัติ รัฐสภาซีลอน
 -  สภาสูง วุฒิสภา
 -  สภาล่าง สภาผู้แทนราษฎร
ยุคประวัติศาสตร์ ศตวรรษที่ 20
 -  การประกาศเอกราช 4 กุมภาพันธ์ 1948
 -  JVP Insurrection 1971
 -  สาธารณรัฐ 22 เมษายน 1972
พื้นที่
 -  1948 65,610 ตร.กม. (25,332 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  1948 ประมาณการ 7,060,000 
     ความหนาแน่น 107.6 คน/ตร.กม.  (278.7 คน/ตารางไมล์)
 -  1956 ประมาณการ 8,100,000 
     ความหนาแน่น 123.5 คน/ตร.กม.  (319.8 คน/ตารางไมล์)
 -  1962 ประมาณการ 11,000,000 
     ความหนาแน่น 167.7 คน/ตร.กม.  (434.2 คน/ตารางไมล์)
 -  1971 ประมาณการ 12,800,000 
     ความหนาแน่น 195.1 คน/ตร.กม.  (505.3 คน/ตารางไมล์)
สกุลเงิน รูปี
Ashley Havinden, Michael; David Meredith. Colonialism and development: Britain and its tropical colonies, 1850–1960. p. 12.
"Sri Lanka". สืบค้นเมื่อ 30 March 2010.
"Ceylon Independent, 1948–1956". World History at KMLA. สืบค้นเมื่อ 30 March 2010.

อ้างอิงแก้ไข