ตราแผ่นดินของศรีลังกา

ตราแผ่นดินของศรีลังกา เริ่มใช้วันที่ พ.ศ. 2515 มีส่วนประกอบคือ

  1. ยอด เป็นรูป ธรรมจักร
  2. โล่ เป็นรูป พื้นหลังสีแดง สิงโตสีเหลืองกำลังถือดาบ พื้นหลังสีน้ำเงินมีดอกไม้สีเหลือง วงแหวนสีเงิน
  3. ประคองข้าง เป็นรูป พระอาทิตย์ พระจันทร์ ซึ่งอยู่ข้างแจกัน
  4. ฐานรองข้าง เป็นรูป แจกันธัญพืช
  5. องค์ประกอบอื่นๆ เป็นรูป มีฐานใต้แจกัน มีรวงข้าวซึ่งล้อมรอบโล่
ตราแผ่นดินของศรีลังกา
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
เริ่มใช้พ.ศ. 2515
เครื่องยอดธรรมจักร
โล่พื้นหลังสีแดง สิงโตสีเหลืองกำลังถือดาบ พื้นหลังสีน้ำเงินมีดอกไม้สีเหลือง วงแหวนสีเงิน
ประคองข้างพระอาทิตย์ พระจันทร์ ซึ่งอยู่ข้างแจกัน
ฐานรองข้างแจกันธัญพืช
ส่วนประกอบอื่นมีฐานใต้แจกัน มีรวงข้าวซึ่งล้อมรอบโล่

ตราแผ่นดินของศรีลังกาในอดีต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:ประเทศศรีลังกา