อนุทวีปอินเดีย

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในเอเชียใต้

อนุทวีปอินเดีย (อังกฤษ: Indian subcontinent) เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในเอเชียใต้ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนแผ่นอินเดีย ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรอินเดียทางทิศใต้และเทือกเขาหิมาลัยทางทิศเหนือ ในเชิงภูมิศาสตร์แล้ว อนุทวีปอินเดียเกี่ยวเนื่องกับแผ่นดินส่วนที่แยกออกจากมหาทวีปกอนด์วานา และชนเข้ากับแผ่นยูเรเชีย เมื่อ 55 ล้านปีก่อน อนุทวีปอินเดียมักกำหนดคร่าว ๆ ว่าแบ่งออกจากทวีปเอเชียด้วยเทือกเขาฮินดูกูชทางตะวันตกและเทือกเขายะไข่ทางทิศตะวันออก

อนุทวีปอินเดีย
Indian Subcontinent (orthographic projection).png
ประชากร1.7 พันล้านคน
จำนวนประเทศ บังกลาเทศ
 ภูฏาน
 อินเดีย
 มัลดีฟส์
 เนปาล
 ปากีสถาน
 ศรีลังกา
ภาษาเบงกอล
ซองคา
อังกฤษ
คุชราต
ฮินดี
กันนาดา
มลยาฬัม
มราฐี
มัลดีฟส์
เนปาล
โอริยา
ปัญจาบ
สิงหล
ทมิฬ
เตลูกู
อูรดู
เมืองใหญ่อินเดีย นิวเดลี
อินเดีย มุมไบ
ปากีสถาน การาจี
อินเดีย โกลกาตา
อินเดีย เจนไน
อินเดีย ไฮเดอราบาด
อินเดีย บังคาลอร์
บังกลาเทศ ธากา
ปากีสถาน ลาฮอร์
ภาพถ่ายดาวเทียมของอนุทวีปอินเดีย

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ อนุทวีปอินเดียประกอบด้วยบังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย มัลดีฟส์ เนปาล ปากีสถาน และศรีลังกา[1]

บางครั้งคำว่า "อนุทวีปอินเดีย" อาจใช้สลับกับ "เอเชียใต้"ได้[2] และในบางครั้งมักสื่อความหมายใกล้เคียงกับชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลอีกด้วย

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Indian subcontinent". New Oxford Dictionary of English (ISBN 0-19-860441-6) New York: Oxford University Press, 2001; p. 929: "the part of Asia south of the Himalayas which forms a peninsula extending into the Indian Ocean, between the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Historically forming the whole territory of Greater India, the region is now divided into three countries named Bangladesh, India and Pakistan."
 2. John McLeod, The history of India, page 1, Greenwood Publishing Group, 2002, ISBN 0-313-31459-4; note: McLeod does not include Afghanistan in Indian subcontinent or South Asia;
  Jim Norwine & Alfonso González, The Third World: states of mind and being, pages 209, Taylor & Francis, 1988, ISBN 0-04-910121-8
  Raj S. Bhopal, Ethnicity, race, and health in multicultural societies, pages 33, Oxford University Press, 2007, ISBN 0-19-856817-7; Quote: "The term South Asian refers to populations originating from the Indian subcontinent, effectively India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka;
  Lucian W. Pye & Mary W. Pye, Asian Power and Politics, pages 133, Harvard University Press, 1985, ISBN 0-674-04979-9
  Mark Juergensmeyer, The Oxford handbook of global religions, pages 465, Oxford University Press US, 2006, ISBN 0-19-513798-1
  Sugata Bose & Ayesha Jalal, Modern South Asia, pages 3, Routledge, 2004, ISBN 0-415-30787-2