พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1800

พระราชบัญญัติสหภาพ พ.ศ. 2343 หรือ พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1800 หรือในบางครั้งอาจเรียกว่า พระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1801 (ไอริช: Acht an Aontais 1800, อังกฤษ: Acts of Union) เป็นพระราชบัญญัติคู่สองฉบับ[1] ซึ่งประกอบด้วย:

  • “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรวมเป็นสหภาพกับไอร์แลนด์ ค.ศ. 1800” (Union with Ireland Act 1800) (1800 c.67 39 and 40 Geo 3) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่โดยรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1800 และ
  • “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรวมเป็นสหภาพกับอังกฤษ ค.ศ. 1800” (Act of Union (Ireland) 1800) (1800 c.38 40 Geo 3) ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยรัฐสภาแห่งไอร์แลนด์ และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1800

พระราชบัญญัติคู่ทั้งสองฉบับนี้รวมราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และราชอาณาจักรไอร์แลนด์ เข้าด้วยกันเป็นสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์[2][3] การรวมเป็นสหภาพมีผลอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 มกราคม ค.ศ. 1801

พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ได้รับการแก้ไขมาเป็นระยะๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักร[4].

ในสาธารณรัฐไอร์แลนด์ “พระราชบัญญัติว่าด้วยการรวมเป็นสหภาพกับไอร์แลนด์ ค.ศ. 1800” ฉบับที่ผ่านในเกรตบริเตนมิได้ถูกการยกเลิกจนกระทั่งเมื่อรัฐบัญญัติการปฏิรูปกฎหมาย ค.ศ. 1983 (Statute Law Revision Act 1983) ของสาธารณรัฐได้รับการอนุมัติ[5] ส่วน“พระราชบัญญัติว่าด้วยการรวมเป็นสหภาพกับอังกฤษ ค.ศ. 1800” ฉบับที่ผ่านในไอร์แลนด์มิได้ถูกการยกเลิกจนกระทั่งปี ค.ศ. 1962[6]

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Ward, Alan J. The Irish Constitutional Tradition: Responsible Government and Modern Ireland 1782-1992. Irish Academic Press, 1994.
  • Lalor, Brian (ed). The Encyclopaedia of Ireland. Gill & Macmillan, Dublin, Ireland, 2003. ISBN 0-7171-3000-2, p7

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข