ราชอาณาจักรฝรั่งเศส

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ระบอบเก่า

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Royaume de France) คือประเทศฝรั่งเศสในสมัยกลางและต้นสมัยใหม่ ก่อนที่จะเปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบสาธารณรัฐดังปัจจุบัน ถือเป็นรัฐที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดรัฐหนึ่งในยุโรป เป็นประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ปลายสมัยกลางและสงครามร้อยปี และกลายเป็นจักรวรรดิที่แผ่ขยายอาณานิคมไปทั่วโลกแม้แต่ในทวีปอเมริกาเหนือ

ราชอาณาจักรฝรั่งเศส
Royaume de France

ค.ศ. 987–1792
ค.ศ. 1814–1848

 

ธงประจำราชวงศ์บูร์บง ตราแผ่นดิน (ค.ศ. 1589–1792)
คำขวัญ
Montjoie Saint Denis!
"ก่อความสุขนักบุญเดอนี!"
เพลงชาติ
(ค.ศ. 1590–1792)
"วีว็องรีกัทร์"
(ค.ศ. 1814–1830)
"เลอเรอตูร์เดแพร็งส์ฟร็องแซอาปารี"
(ค.ศ. 1830–1848)
"ลา ปาริเซียง"
อาณาเขตของราชอาณาจักรฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1789
เมืองหลวง ปารีส, แวร์ซาย
ภาษา ภาษาฝรั่งเศสเก่า, ภาษาละติน
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบศักดินา (ค.ศ. 987–1791)
ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ (1791–1792; 1814–1815; 1815–1848)[1]
พระมหากษัตริย์
 -  ค.ศ. 987–996 อูก กาแป (องค์แรก)
 -  ค.ศ. 1830–1848 หลุยส์-ฟีลิปที่ 1 (องค์สุดท้าย)
นายกรัฐมนตรี
 -  1815 ชาร์ล เดอ เบเนว็องต์
(คนแรก)
 -  1847–1848 ฌูล เดอ ปอลีญัก
(คนสุดท้าย)
สภานิติบัญญัติ สภาฐานันดรc
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยกลาง / ต้นสมัยใหม่
 -  ก่อตั้งราชวงศ์กาเปเซียง 3 กรกฎาคม ค.ศ. 987
 -  สนธิสัญญาแวร์เดิง 10 สิงหาคม ค.ศ. 987
 -  สงครามร้อยปี ค.ศ. 1337–1453
 -  สงครามอิตาลี ค.ศ. 1494–1559
 -  สงครามศาสนา ค.ศ. 1562–1598
 -  การปฏิวัติฝรั่งเศส 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1789
 -  สิ้นสุด 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1848
สกุลเงิน ลีร่า, ฟรังก์,
เอคู, หลุยส์ดอร์
a. ในสมัยนี้ฝรั่งเศสไม่มีธงชาติอย่างเป็นทางการ จึงถือธงประจำพระองค์เป็นธงชาติโดยอนุโลม
b. ได้รับการรับรองใน พระราชบัญญัติวารี-กงตูเร็ซ.
c. มีอำนาจทางนิติบัญญัติเพียงเล็กน้อย.

ราชอาณาจักรฝรั่งเศสมีต้นกำเนิดมาจากราชอาณาจักรแฟรงก์ตะวันตก ซึ่งเป็นรัฐด้านตะวันตกของจักรวรรดิการอแล็งเฌียงตามสนธิสัญญาแวร์เดิง และอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์การอแล็งเฌียงจนถึงปี ค.ศ. 987 พระเจ้าอูก กาแป จึงได้สถาปนาราชวงศ์กาเปเซียง ในขณะนั้นรัฐนี้ยังใช้ชื่อว่าฟรังเกีย และประมุขดำรงพระอิสริยยศเป็น "พระมหากษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์" (ละติน: rex Francorum) ต่อมาในปี ค.ศ. 1190 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 จึงเปลี่ยนพระอิสริยยศเป็น "พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส" (ละติน: roi de France) ราชวงศ์วาลัวและราชวงศ์บูร์บงซึ่งเป็นมหาสาขาของราชวงศ์กาเปเซียงก็ได้ปกครองอาณาจักรต่อมาจนกระทั่งสิ้นสุดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1792

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข