การปฏิวัติเดือนกรกฎาคม

การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1830, การปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งที่สอง, การปฏิวัติเดือนกรกฎาคม (ฝรั่งเศส: révolution de Juillet) หรือ สามวันอันรุ่งโรจน์ (ฝรั่งเศส: Trois Glorieuses) เป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกใน ค.ศ. 1789 โดยส่งผลให้มีการล้มล้างการปกครองของพระเจ้าชาร์ลที่ 10 ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์จากราชวงศ์บูร์บง และการขึ้นเสวยราชสมบัติของพระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปที่ 1 จากราชวงศ์ออร์เลอ็องซึ่งถูกล้มล้างหลังจากครองราชย์ได้ 18 ปี ใน ค.ศ. 1848 โดยถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟูไปสู่ราชาธิปไตยเดือนกรกฎาคม โดยเป็นการเปลี่ยนผ่านพระราชอำนาจจากราชวงศ์บูร์บงไปสู่สาขารอง กล่าวคือ ราชวงศ์ออร์เลอ็อง และการแทนที่หลักการสืบราชบัลลังก์ตามสิทธิ์ด้วยหลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชน กลุ่มผู้สนับสนุนราชวงศ์บูร์บงมีชื่อเรียกว่า เลฌีตีมิสต์ และผู้สนับสนุนราชวงศ์ออร์เลอ็องมีชื่อเรียกว่า ออร์เลอานิสต์

การปฏิวัติเดือนกรกฎาคม
ส่วนหนึ่งของthe Bourbon Restoration and
the Revolutions of 1830
วันที่26–29 กรกฎาคม ค.ศ. 1830
ที่ตั้งฝรั่งเศส
ชื่ออื่นการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม
ผู้เข้าร่วมชาวฝรั่งเศส
ผล

บรรณานุกรม

แก้
  • Collins, Irene, ed. Government and society in France, 1814–1848 (1971) pp. 88–176. Primary sources translated into English.
  • Olchar E. Lindsann, ed. Liberté, Vol. II: 1827-1847 (2012) pp 105–36; ten original documents in English translation regarding July Revolution online free