พระเจ้าชาร์ลที่ 5 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าชาร์ลที่ 5 แห่งฝรั่งเศส (อังกฤษ: Charles V of France หรือ Charles the Wise หรือ ฝรั่งเศส: Charles le Sage; 21 มกราคม ค.ศ. 1338 - 16 กันยายน ค.ศ. 1380) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสแห่งราชวงศ์วาลัว ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ฝรั่งเศสระหว่างวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1364 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1380 รัชสมัยของพระองค์เป็นรัชสมัยของสงครามร้อยปีที่ทรงยึดดินแดนที่เสียไปแก่ราชอาณาจักรอังกฤษในสนธิสัญญาเบรทินยี (Treaty of Brétigny)

พระเจ้าชาร์ลที่ 5
พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
ครองราชย์8 เมษายน ค.ศ. 1364 - 16 กันยายน ค.ศ. 1380
ราชาภิเษก19 พฤษภาคม ค.ศ. 1364
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
รัชกาลถัดไปพระเจ้าชาร์ลที่ 6 แห่งฝรั่งเศส
พระราชสมภพ21 มกราคม ค.ศ. 1338
แว็งแซน ในประเทศฝรั่งเศส
สวรรคต16 กันยายน ค.ศ. 1380
โบเต-ซูร์-มาร์น ในประเทศฝรั่งเศส
พระอัครมเหสีฌานแห่งบูร์บง สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พระราชบุตรพระเจ้าชาร์ลที่ 6 แห่งฝรั่งเศส
หลุยส์ที่ 1 ดยุคแห่งออร์เลอ็อง
กาเตอรีนแห่งวาลัว
ราชวงศ์วาลัว
พระราชบิดาพระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
พระราชมารดาโบนนีแห่งโบฮีเมีย ดัชเชสแห่งนอร์ม็องดี

พระเจ้าพระเจ้าชาร์ลที่ 5 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1338 ที่แว็งแซนในประเทศฝรั่งเศส พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศสและ โบนนีแห่งโบฮีเมีย ดัชเชสแห่งนอร์ม็องดีผู้ที่สิ้นพระชนม์ไม่นานก่อนที่พระสวามีจะขึ้นครองราชย์ ต่อมาพระองค์ทรงเสกสมรสกับฌานแห่งบูร์บง ในปี ค.ศ. 1350 และมีพระราชโอรสธิดาด้วยกันเก้าพระองค์ที่รวมทั้งพระเจ้าชาร์ลที่ 6 แห่งฝรั่งเศส, หลุยส์ที่ 1 ดยุคแห่งออร์เลอ็อง และกาเตอรีนแห่งวาลัว

อ้างอิง

แก้
  • Christine de Pisan, Livre des Faits et Bons Meurs du Sage Roi Charles
  • Deslile (ed), Grandes Chroniques de France
  • Philippe de Meziers, Songe du Viel Pelerin
  • Autrand, Françoise, Charles V
  • Cazelles, Raymond, Société Politique, Noblesse et Couronne
  • Delachenal, Roland, Charles V
  • Henneman, John Bell, Olivier de Clisson
  • ——, Taxation in Fourteenth Century France
  • Quillet, Jeannine, Charles V, Le Rois Lettre
  • Tuchman, Barbara, A Distant Mirror: The Calamitous 14th Century, New York; Ballantine Books, 1978.

ดูเพิ่ม

แก้