พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส

พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 (ฝรั่งเศส: Louis XV de France; 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1710 – 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1774) หรือ พระปิยราช (ฝรั่งเศส: le Bien-Aimé) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1715 จนกระทั่งสวรรคต พระองค์สืบราชสมบัติต่อจากพระราชปัยกาคือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อตอนพระชนมายุ 5 ขวบจนกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ 13 พรรษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1723 อาณาจักรจึงถูกปกครองโดยฟีลิปที่ 2 ดยุกแห่งออร์เลอ็องและพระคาร์ดินัลแฟลรีเป็นมุขมนตรีแห่งรัฐจนถึงปี 1743 ซึ่งขณะนั้นพระมหากษัตริย์เข้าควบคุมอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว

พระเจ้าหลุยส์ที่ 15
Portrait of King Louis XV
พระบรมสาทิสลักษณ์โดย
หลุยส์-มีแชล ว็อง ลอ, ป. 1763
พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส (อ่านต่อ...)
ครองราชย์1 กันยายน 1715 – 10 พฤษภาคม 1774
ราชาภิเษก25 ตุลาคม 1722
อาสนวิหารแร็งส์
ก่อนหน้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ถัดไปพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
ผู้สำเร็จราชการฟีลิปที่ 2 ดยุกแห่งออร์เลอ็อง (1715–1723)
มุขมนตรี
พระราชสมภพ15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1710(1710-02-15)
พระราชวังแวร์ซาย, ฝรั่งเศส
สวรรคต10 พฤษภาคม ค.ศ. 1774(1774-05-10) (64 ปี)
พระราชวังแวร์ซาย, ฝรั่งเศส
ฝังพระศพ12 พฤษภาคม 1774
มหาวิหารหลวง, แซ็ง-เดอนี, ฝรั่งเศส
คู่อภิเษกมารี เลชชินสกา (สมรส 1725; 1768)
พระราชบุตร
ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาเจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งบูร์กอญ
พระราชมารดามารี อาเดลาลีเออแห่งซาวอย
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย

ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อยังทรงพระเยาว์ การบริหารราชการในระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของอ็องเดร แร์กึล เดอ แฟลรี เมื่อเจริญพระชันษาขึ้นก็ทรงเอาพระทัยในการบริหารประเทศ แต่ทรงพยายามรักษาความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสไว้เช่นสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ด้วยการทำสงครามกับเพื่อนบ้านหลายครั้งแต่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก ภายหลังทรงเริ่มละทิ้งราชการไปสนพระทัยในวิทยาศาสตร์และสนทนากับปัญญาชน รวมถึงทรงมีสัมพันธ์กับสตรีสูงศักดิ์หลายคน ถือว่าสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศสเริ่มเสื่อมความนิยมและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น การบริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ในรัชกาลต่อมา

พระราชประวัติ

แก้

พระนามเมื่อแรกเกิดคือ หลุยส์ ดยุกแห่งอ็องฌู เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ (ค.ศ. 1710) ที่พระราชวังแวร์ซาย ในรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ผู้ทรงเป็นทวดของพระองค์ เป็นพระราชโอรสในเจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งบูร์กอญ กับ มารี อาเดลาลีเออแห่งซาวอย มีพระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือ เจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งเบรอตาญ ซึ่งพระราชบิดาของทั้ง 2 พระองค์นี้นั้นเป็นพระโอรสใน เจ้าชายหลุยส์ เลอกร็องโดแฟ็ง ผู้เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

เจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งอ็องฌู เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1715 หลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันขณะมีพระชนมายุได้ 76 พรรษา ซึ่งในขณะนั้นเจ้าชายหลุยส์มีพระชนมายุได้เพียง 5 ปีเท่านั้น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1725 พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ได้อภิเษกสมรสกับมารี เลชชินสกา) พระธิดาในกษัตริย์โปแลนด์มีพระราชโอรส-ธิดาร่วมกัน 10 พระองค์ นอกจากนั้นพระเจ้าหลุยส์ยังทรงมีสนมลับชื่อดังอีก 2 คน คือ มาดาม เดอ ปงปาดูร์ และมาดาม ดูว์ บารี

ก่อนหน้า พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส ถัดไป
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14    
พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส
(1 กันยายน ค.ศ. 1715 – 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1774)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
เจ้าชายหลุยส์    
โดแฟ็งแห่งฝรั่งเศส
(8 มีนาคม ค.ศ. 1712 – 1 กันยายน ค.ศ. 1715)
  เจ้าชายหลุยส์