เจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งเบรอตาญ

เจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งเบรอตาญ (8 มกราคม ค.ศ. 1707 – 8 มีนาคม ค.ศ. 1712) ทรงเป็นพระโอรสในเจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งบูร์กอญ และมารีอา อาเดลาลีเออแห่งซาวอย เจ้าชายหลุยส์ทรงเป็นดำรงตำแหน่งเป็นโดแฟ็งแห่งฝรั่งเศส นับตั้งแต่การสิ้นพระชนม์ของพระบิดาในปี ค.ศ. 1712 และในเดือนถัดมาพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ลงอย่างกะทันหันด้วยพระชนมายุได้เพียง 5 ชันษา ทำให้พระอนุชาของพระองค์ขึ้นสืบทอดตำแหน่งแทน ในเวลาต่อมาได้เสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่ 15

เจ้าชายหลุยส์แห่งฝรั่งเศส
โดแฟ็งแห่งฝรั่งเศส
ดยุกแห่งเบรอตาญ
ประสูติ8 มกราคม ค.ศ. 1707(1707-01-08)
พระราชวังแวร์ซาย, ฝรั่งเศส
สิ้นพระชนม์8 มีนาคม ค.ศ. 1712(1712-03-08) (5 ปี)
พระราชวังแวร์ซาย, ฝรั่งเศส
ฝังพระศพมหาวิหารแซ็ง-เดอนี
ราชวงศ์บูร์บง
พระบิดาเจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งบูร์กอญ
พระมารดามารีอา อาเดลลีเออแห่งซาวอย
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ก่อนหน้า เจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งเบรอตาญ ถัดไป
เจ้าชายหลุยส์ เลอโปติโดแฟ็ง
โดแฟ็งแห่งฝรั่งเศส
(18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1712 – 8 มีนาคม ค.ศ. 1712)
เจ้าชายหลุยส์ ต่อมาเป็นพระเจ้าหลุยส์ที่ 15