พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส

(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าหลุยส์ที่ 15)

พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 (ฝรั่งเศส: Louis XV de France; หลุยส์แก็งซ์เดอฟร็องส์; 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1710 – 10 เมษายน ค.ศ. 1774) หรือ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง (ฝรั่งเศส: le Bien-Aimé) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสและนาวาร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2258 (ค.ศ. 1715) จนกระทั่งสวรรคต ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อยังทรงพระเยาว์ การบริหารราชการในระยะแรกอยู่ในความรับผิดชอบของอ็องเดร แอร์กูล เดอเฟลอรี เมื่อเจริญพระชันษาขึ้นก็ทรงเอาพระทัยในการบริหารประเทศ แต่ทรงพยายามรักษาความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสไว้เช่นสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ด้วยการทำสงครามกับเพื่อนบ้านหลายครั้งแต่ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก ภายหลังทรงเริ่มละทิ้งราชการไปสนพระทัยในวิทยาศาสตร์และสนทนากับปัญญาชน รวมถึงทรงมีสัมพันธ์กับสตรีสูงศักดิ์หลายคน ถือว่าสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศสเริ่มเสื่อมความนิยมและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น การบริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพจนนำไปสู่วิกฤตการณ์ในรัชกาลต่อมา

พระเจ้าหลุยส์ที่ 15
Portrait of King Louis XV
พระบรมสาทิสลักษัณ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 โดย หลุยส์-มีแชล ว็อง ลอ, ประมาณ ค.ศ. 1760
พระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส
ครองราชย์1 กันยายน ค.ศ. 1715 – 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1774
ราชาภิเษก25 ตุลาคม ค.ศ. 1722
อาสนวิหารแร็ง
ก่อนหน้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
ถัดไปพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
มุขมนตรี
ดูรายชื่อ
คู่อภิเษกมารี แล็กแซ็งสกา (สมรส ค.ศ. 1725; 1768)
พระราชบุตร
และอื่น ๆ...
พระนามเต็ม
หลุยส์เดอฟร็องซ์
ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาเจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งบูร์กอญ
พระราชมารดามารี อาเดลาอีดแห่งซาวอย
ประสูติ15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1710(1710-02-15)
พระราชวังแวร์ซาย, ฝรั่งเศส
สวรรคต10 พฤษภาคม ค.ศ. 1774 (64 ปี)
พระราชวังแวร์ซาย, ฝรั่งเศส
ฝังพระศพ12 พฤษภาคม ค.ศ. 1774
มหาวิหารหลวง, แซ็งแดนี, ฝรั่งเศส
ศาสนาโรมันคาทอลิก
ลายพระอภิไธย

พระราชประวัติแก้ไข

พระนามเมื่อแรกเกิดคือ หลุยส์ ดยุกแห่งอ็องฌู (Duke de Anjou) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2253 (ค.ศ. 1710) ที่พระราชวังแวร์ซาย ในรัชกาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ผู้ทรงเป็นทวดของพระองค์ เป็นพระราชโอรสในเจ้าฟ้าชายหลุยส์ ดุคแห่งบูร์กอญ (Louis duc de Bourgogne) กับ พระนางมารี-อเดไลด์แห่งซาวอย (Marie-Adélaïde de Savoy) มีพระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือ เจ้าฟ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งเบรอตาญ (Louis Duc de Bretagne) ซึ่งพระราชบิดาของทั้ง 2 พระองค์นี้นั้นเป็นพระโอรสใน เจ้าฟ้าชายหลุยส์ เลอ กรองด์ โดแฟ็ง (Louis le Grand Dauphin) ผู้เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

เจ้าฟ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งอองชู เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2258 (ค.ศ. 1715) หลังจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันขณะมีพระชนมายุได้ 77 พรรษา ซึ่งในขณะนั้นเจ้าฟ้าชายหลุยส์มีพระชนมายุได้เพียง 5 ปีเท่านั้น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2268 (ค.ศ. 1725) พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 ได้อภิเษกสมรสกับพระนางมารี เลสซ์ไซน์สกา (Marie Leszczynska) พระธิดาในกษัตริย์โปแลนด์มีพระราชโอรส-ธิดาร่วมกัน 10 พระองค์ นอกจากนั้นพระเจ้าหลุยส์ยังทรงมีสนมลับชื่อดังอีก 2 คน คือ มาดาม เดอ ปองปาดูร์ (Madame de Pompadour) และมาดาม ดู บาร์รี (Madame du Barry)

ก่อนหน้า พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส ถัดไป
พระเจ้าหลุยส์ที่ 14    
พระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศสและนาวาร์
(1 กันยายน พ.ศ. 2258 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2317)
  พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
เจ้าชายหลุยส์ ดยุกแห่งเบรอตาญ
(พ.ศ. 2255)
   
โดแฟ็งแห่งฝรั่งเศส
(8 มีนาคม พ.ศ. 22551 กันยายน พ.ศ. 2258)
  เจ้าชายหลุยส์ แฟดีน็อง
(พ.ศ. 2272 - 2308)