รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2521

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2521

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
10 ยอดแสบ (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สรพงศ์ ชาตรี, อุเทน บุญยงค์, มานพ อัศวเทพ, ต่อลาภ กำพุศิริ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
15 หยก ๆ 16 ไม่หย่อน (2521) บทประพันธ์: พลาย มะลิวัลย์ ผู้สร้าง: นครพิงค์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: ชนะ คราประยูร ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิภาพร นงนุช, ยุวธิดา สุรัสวดี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, สุริยา ชินพันธุ์ ฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2521
2 สิงห์เอเซีย (2521) บทประพันธ์: อาทิตย์ ทรงกลด ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ตึ้ง กวง หยง, หลินเจี้ยนหมิง, เกชา เปลี่ยนวิถี, บู๊ วิบูลย์นันท์ ฉายวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
4 อันตราย (2521) ผู้สร้าง: เวิร์คแอ็คชั่นฟิล์ม ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กิตติ ดัสกร, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2521
7 ซุปเปอร์เปี๊ยก (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย: เมตตา รุ่งรัตน์, พอหทัย พุกณะสุต, เดน่า ไมเออร์, เอกชัย กรีน, อดิศักดิ์ จิตตรัตน์, ปัทมา ปานทอง, โอฬาร สาราณียวงษ์ ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
7 อาถรรพณ์ (2521) บทประพันธ์: จักร มหาราช ผู้สร้าง: ไทยสตาร์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: สันติ สันติพัฒนาชัย ผู้กำกับ: สุริยน ดวงทองดี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล, สมควร กระจ่างศาสตร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สีเทา ฉายวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2521
กัปตันเรือปู (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: สักกะ จารุจินดา, วิลเลี่ยม สตีเวนส์ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เชิงขวัญ ปิโยบล, พูนสวัสดิ์ ธีมากร, อดุลย์ กรีน ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2521
กาม (2521) บทนิพนธ์: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้สร้าง: พร้อมมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นำแสดงโดย: เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, มนฤดี ยมาภัย, มานพ อัศวเทพ, สุรชัย ดิลกวิลาศ, สรพงศ์ ชาตรี, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, วิยะดา อุมารินทร์, ภิญโญ ทองเจือ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เศรษฐา ศิระฉายา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อำภา ภูษิต, เมตตา รุ่งรัตน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, ดามพ์ ดัสกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
กามเทพหัวเราะ (2521) บทประพันธ์: เบญจนาท นฤมล ผู้สร้าง: แววโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: แววตา สัตยาพันธ์ ผู้กำกับ: สมพงษ์ ตรีบุบผา นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, ลลนา สุลาวัลย์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์, ทองฮะ วงศ์รักไทย, เด๋อ ดอกสะเดา ฉายวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2521
กุญแจรัก (2521) ผู้สร้าง: จี.พี.โปรโมชั่น ผู้กำกับ: ฉัตรเทพ ฉันทนิมิ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, บัดดี้ จาติกรัตน์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2521
เกวียนหัก (2521) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: อดุลย์ บุญเสรฐ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, ส.อาสนจินดา, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สุวิน สว่างรัตน์, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2521
โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก (2521) ผู้สร้าง: อารีย์รัตน์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: โชคชัย มลิวัลย์ ผู้กำกับ: อนันต์ นนทชัย นำแสดงโดย: สุรชัย สมบัติเจริญ, ลลนา สุลาวัลย์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ปริศนา วงศ์ศิริ, ภิญโญ ปานนุ้ย ฉายวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2521
ขอเช็ดน้ำตาให้ตัวเอง (2521) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: ศิรินทราภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ผู้กำกับ: ชาลี อินทรวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ชนะ ศรีอุบล, ทาริกา ธิดาทิตย์, สุวิน สว่างรัตน์ ฉายวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2521
ขุนกระทิง (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา ฉายวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2521
ขุนดอน (2521) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: ชุติพงษ์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: สุวิทย์ ชุติพงษ์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, ไพโรจน์ ใจสิงห์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
ขุนทะเล (2521) บทประพันธ์: สุมทุม บุญเกื้อ ผู้สร้าง: พึ่งบุญโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: ศุภฤกษ์ ยุกตะทัต ผู้กำกับ: กวี พึ่งบุญ ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, คเชนทร ไชยยันต์ ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
เขาใหญ่ (2521) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: นงลักษณ์ฟิล์ม, บูรพาฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: นงลักษณ์ อุ่นศิริพงษ์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ภาวนา ชนะจิต, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลือชัย นฤนาท, ดามพ์ ดัสกร ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2521
ขโมยที่รัก (2521) บทประพันธ์: กาญจนา นาคนันทน์ ผู้สร้าง: ราชพันธ์ฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: วิมล พลกุล ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2521
ข้ามาคนเดียว (2521) บทประพันธ์: เพชร สถาบัน ผู้สร้าง: ไพโรจน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: พร ไพโรจน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน, ครรชิต ขวัญประชา, ฤทธิ์ ลือชา, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2521
ข้ามาจากเมืองนคร (2521) บทประพันธ์: สยุมภู ทศพล ผู้สร้าง: โยธิน เทวราช ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: วัชรา สันธิศิริ ผู้กำกับ: โยธิน เทวราช นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, พรพล พีระวัฒน์, มาลินี ภาวันตี, คัทรียา เนตรศิริ ฉายวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
คนมีคาว (2521) บทประพันธ์: ดาหลา สุมาริน ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ปริม บุนนาค ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: นัยนา ชีวานันท์, สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, คธา อภัยวงศ์ ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2521
คนหลายเมีย (2521) บทประพันธ์: พร น้ำเพชร ผู้สร้าง: ตรีเมฆภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ประเทือง ตรีเมฆ ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
คมนักเลง (2521) ผู้สร้าง: นพพรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พนม นพพร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ดามพ์ ดัสกร, พนม นพพร, ลักษณ์ อภิชาติ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ครูขาหนูเหงา (2521) ผู้สร้าง: สีบุญเรืองฟิล์ม ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สมบัติ เมทะนี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, สุเชาว์ พงษ์วิไล, นราธิป กาญจนวัฒน์, ยอดสร้อย โกมารชุน ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2521
ครูบ้านนอก (2521) บทประพันธ์: ครูคำหมาน คนไค ผู้สร้าง: ดวงกมลมหรสพ ผู้อำนวยการสร้าง: กมล กุลตังวัฒนา ผู้กำกับ: สุรสีห์ ผาธรรม นำแสดงโดย: ปิยะ ตระกูลราษฎร์, วาสนา สิทธิเวช, สมชาติ ประชาไท, เพียงพธู อำไพ, นพดล ดวงพร, สุพัฒน์ บุณษรัตน์พันธ์ ฉายวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2521
ครูสลัม (2521)
คู่รัก (2521) บทประพันธ์: บรรเจิด ทวี ผู้สร้าง: ช.พจน์ฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสนกก ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุประวัติ ปัทมสูต, รุ่งนภา กลมกล่อม ฉายวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2521
ใครว่าข้าชั่ว (2521) บทประพันธ์: อ.อ่ำเสงี่ยม ผู้สร้าง: เทพธานินทร์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: เกหลง เก่งทุกทาง ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อุเทน บุญยงค์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงชีวัน โกมลเสน, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2521
ฆ่าอย่างเดียว (2521) บทประพันธ์: มรกต ผู้สร้าง: ทานตะวันฟิล์ม ผู้กำกับ: สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดามพ์ ดัสกร, ลักษณ์ อภิชาติ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉายวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
จำเลยรัก (2521) บทประพันธ์: ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: สรวงสุดา ชลลัมพี ผู้กำกับ: เผด็จ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, เศรษฐา ศิระฉายา, สมภพ เบญจาธิกุล, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2521
เจ้าป่าบ้าจี้ (2521) บทประพันธ์: เพลินพิศ เลิศยานนท์ ผู้สร้าง: ดวงดาวโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: แจ๋ว อิ้วอรุณ ผู้กำกับ: อนุสรณ์ วรรณกร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, เสาวณีย์ สกุลเดช, ล้อต๊อก, สีเทา, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
เจ้าสาวคืนเดียว (2521) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, มานพ อัศวเทพ, ดวงใจ หทัยกาญจน์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ ฉายวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521
เจ้าสาวเดิมพัน (2521) บทประพันธ์: นฤมิตร ผู้สร้าง: ดวงดาวโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: มันทนา เชื้อสุดใจ ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ, ปรียา รุ่งเรือง, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2521
จ่ากำแพงดิน (2521) ผู้สร้าง: พรานนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เปี๊ยก มีคุณสุต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
จ้าวธรณี (2521) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: สาทิสภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ยุบล สาทิสสะรัต ผู้กำกับ: สุวีระ คเณจร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นาท ภูวนัย, มยุรา ธนะบุตร, สมชาย สามิภักดิ์ ฉายวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2521
จ๊ะเอ๋เบบี้ (2521) บทประพันธ์: แสงเพชร เสนีย์บดินทร์ ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: สาธิต คล่องเวสสะ ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, นิภาพร นงนุช ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2521
ชาติผยอง (2521) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ดวงชีวัน โกมลเสน, จตุพล ภูอภิรมย์, เออร์ม่า ราเควซ, มานพ อัศวเทพ, สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์ ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
ชื่นชุลมุน (2521) ผู้กำกับ: เปี๊ยก โปสเตอร์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ประเสริฐ ศรีสมทรัพย์ ฉายวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2521
ซุปเปอร์ลูกทุ่ง (2521) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์ โปรดักชั่น ผู้กำกับ: คิด สุวรรณศร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, ล้อต๊อก, แม้นมาศ เรืองอนันต์ ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2521
ดงเย็น (2521) บทประพันธ์: ศักดิ์ สุริยา ผู้สร้าง: จตุรมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงใจ หทัยกาญจน์, อุมา ไอยทิพย์, มานพ อัศวเทพ ฉายวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2521
ดวงเพชฌฆาต (2521) ผู้สร้าง: ประภาชื่นภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ดามพ์ ดัสกร, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
ดวงเศรษฐี (2521) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, นิรุตต์ ศิริจรรยา
ดอนตูมปืนตัน (2521) ผู้สร้าง: นภาพลโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: ประยูร วงษ์ชื่น ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2521
เดนนรก (2521) บทประพันธ์: มาลินี ผู้สร้าง: มีคุณสุตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ชาย มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ภาวนา ชนะจิต, เออร์ม่า ราเควซ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, วิทยา สุขดำรงค์ ฉายวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
ด่านนรก (2521) บทประพันธ์: ต๊ะ ท่าอิฐ ผู้สร้าง: นานาฟิล์มโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: จันทรา เมธากุล ผู้กำกับ: สุระ นานา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ศิริขวัญ นันทศิริ, มานพ อัศวเทพ, ภาวนา ชนะจิต ฉายวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2521
ตะวันอ้อมข้าว (2521) บทประพันธ์: ปณิดา ผู้สร้าง: ไดมอนด์ริง โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: สมชาย เจริญวัชร์วิทย์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ ทองสิงห์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิยะดา อุมารินทร์, เรวดี ปัตตะพงษ์, พิศาล อัครเศรณี, ภิญโญ ปานนุ้ย ฉายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
ตามล่ามนุษย์ทองคำ (2521) ผู้สร้าง: ฉายาฟิล์ม ผู้กำกับ: บดินทร์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, พัทยา ลดาวัลย์, ชัยยา มหาจักร, ชาณุ สารนาท ฉายวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
ตึ่งนั้ง (2521) บทประพันธ์: สุมนทิพย์ ผู้สร้าง: อมรรัตน์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: อมรรัตน์ ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ปริศนา วงศ์ศิริ, ปริญญา มิตรสุวรรณ ฉายวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2521
แตกหนุ่มแตกสาว (2521) บทประพันธ์: โอสถ จันทนพ ผู้สร้าง: สายหยกโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: สายหยก เพชรตระกูล ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, นิภาพร นงนุช, เศรษฐา ศิระฉายา, ภิญโญ ปานนุ้ย, กิตติคุณ เชียรสงค์
โตไม่โตซัดดะ (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นัยนา ชีวานันท์, ภิญโญ ปานนุ้ย
ใต้ฟ้าสีคราม (2521) บทประพันธ์: สีฟ้า ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นพพล โกมารชุน, ภูมิ พัฒนายุทธ, ดวงชีวัน โกมลเสน, เทพ โพธิ์งาม, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2521
ถล่มดงนักเลง (2521) ผู้อำนวยการสร้าง: ประวิทย์ ชุ่มฤทธิ์ ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นัยนา ชีวานันท์, ดวงใจ หทัยกาญจน์ ฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2521
ถล่มวังข่า (2521) บทประพันธ์: บูรพา อาลักษณ์ ผู้สร้าง: พูนทรัพย์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2521
ถุยชีวิต (2521) ผู้สร้าง: อาร์แอนด์อาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: สุจิวรรณ อุทัยสาง ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมภพ เบญจาธิกุล, สมชาย สามิภักดิ์, เสริมพันธ์ สุทธิเนตร
ทายาทป๋องแป๋ง (2521) บทประพันธ์: นลิน บุษกร ผู้สร้าง: สยามสตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: กำธร ทัพคัลไลย ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์, สุริยา ชินพันธุ์ ฉายวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2521
ทีเด็ดลูกเขย (2521) ผู้สร้าง: นิวัฒน์ฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: วรรณา จิตรเสรีพงศ์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ดวงใจ หทัยกาญจน์
ทุ่งลุยลาย (ชุมแพ ภาค 2 ) (2521) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: วิสันต์ สันติสุชา นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์
เทพธิดาบาร์ 21 (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: ยุทธนา มุกดาสนิท นำแสดงโดย: จันทรา ชัยนาม, ไกรลาศ เกรียงไกร, สุเชาว์ พงษ์วิไล, สุดา ชื่นบาน, วสันต์ อุตตมะโยธิน ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2521
เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง (2521) บทประพันธ์: เอื้องฟ้า ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, มยุรา ธนะบุตร, รัชนู บุญชูดวง, พจนีย์ อินทรมานนท์, โฉมฉาย ฉัตรวิไล, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521
นักฆ่าตระกรุดโทน (2521) บทประพันธ์: ต๊ะ ท่าอิฐ ผู้สร้าง: เจริญกวิสสรฟิล์ม ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ช่อเพชร ชัยเนตร, ทาริกา ธิดาทิตย์, มานพ อัศวเทพ
นักล่าผาทอง (2521) ผู้สร้าง: สิริรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สันทัด ศรีสัมพันธ์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มยุรา ธนะบุตร, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
นักสู้ 2 แผ่นดิน (2521) นำแสดงโดย: จักร มหาชัย, เดวิด เจียง, หลอลี่, แสงระวี บุญแสง, เฉินผิง, ลักษณ์ อภิชาติ
นักสู้ภูธร (2521) ผู้สร้าง: ขวัญประชาภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ครรชิต ขวัญประชา ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นัยนา ชีวานันท์, นิภาพร นงนุช, ครรชิต ขวัญประชา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ ฉายวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2521
นักเลงกตัญญู (2521) บทประพันธ์: เพชรสถาบัน ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: สุพจน์ สมิทธิปรีชาวงษ์ ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, ภาวนา ชนะจิต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, ครรชิต ขวัญประชา, เกชา เปลี่ยนวิถี ฉายวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
น้องเมีย (2521) บทประพันธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, วิยะดา อุมารินทร์, ลลนา สุลาวัลย์, อดุลย์ กรีน, ท้วม ทรนง, พูนสวัสดิ์ ธีมากร ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
น้ำค้างหยดเดียว (2521) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: นันทา ตันสัจจา ผู้กำกับ: สุชาติ วุฒิชัย นำแสดงโดย: นิจ อลิสา, สุรเดช ศรีชุ่มสิน, ด.ช.กฤช วงศ์ใหญ่ ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
น้ำใจคน (2521) บทประพันธ์: ดอกไม้เขา ผู้สร้าง: มานะสมจิตภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ประภา ซีมากร ผู้กำกับ: พิสัณห์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ครรชิต ขวัญประชา, พิภพ ภู่ภิญโญ, ชุมพร เทพพิทักษ์
บุษบาก๋ากั่น (2521) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: วิสันต์ สันติสุชา ผู้กำกับ: จารึก สงวนพงษ์ นำแสดงโดย: จักร มหาชัย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ลักษณ์ อภิชาติ, ภิญโญ ปานนุ้ย, สมบูรณ์ สุขีนัย, ฉัตร มงคลชัย ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2521
ผิดทางรัก (2521) ผู้อำนวยการสร้าง: สุรชัย ธนานุประดิษฐ์ ผู้กำกับ: หม่อมราชวงศ์ธิติสาร สุริยง นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ด.ญ.จอย จินดานุช, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2521
ผีเพื่อนรัก (2521) ผู้สร้าง: นิมิตภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: พิมพ์ประไพ กลัสนิมิ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ปนัดดา โกมารทัต, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
ผู้แทนมาแล้ว (2521) ผู้สร้าง: สันติสุชาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศรีไพร ใจพระ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ลลนา สุลาวัลย์, จักร มหาชัย, แสงระวี บุญแสง, บู๊ วิบูลย์นันท์, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
แผ่นดินวิปโยค (2521) ผู้สร้าง: ไชโยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มารศรี ณ บางช้าง, เมือง อพอลโล, จันทรา เสนานิกร, กาญจน์ บุญชู
แผ่นดินสีทอง (2521) บทประพันธ์: พิมพ์ใจ ผู้สร้าง: ฒ.ว. วิศณุโปรดักชั่น ผู้กำกับ: วรพจน์ ศิวายพราหมณ์ นำแสดงโดย: นาท ภูวนัย, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ช่อเพชร ชัยเนตร
ผ้าขี้ริ้วหัวเราะ (2521) ผู้สร้าง: เมโทรฟิล์ม ผู้กำกับ: สุรพล โทณะวณิก นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, บัดดี้ จาติกรัตน์, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดอน สอนระเบียบ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
เพชฌฆาตทอง (2521) ผู้กำกับ: เฉินจั๊ว นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, หลอลี่, หวังผิง, เฉินฮุยเหมียน, นิตย์ ทรวงอร่าม
เพชรมหากาฬ (2521) ผู้กำกับ: บู๊ วิบูลย์นันท์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
เพลงรักเพื่อเธอ (2521) ผู้สร้าง: เริงศิริโปรดักชั่น ผู้กำกับ: เริงศิริ ลิมอักษร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, อัศวิน รัตนประชา, อุเทน บุญยงค์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ศรีไศล สุชาตวุฒิ, เศรษฐา ศิระฉายา ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2521
พ่อครัวหัวป่าก์ (2521) ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สุประวัติ ปัทมสูตร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร
พ่อเสือลูกสิงห์ (2521) บทประพันธ์: รพีพร ผู้สร้าง: อาทิตย์ฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: เทียมแข กุญชร ณ อยุธยา ผู้กำกับ: ไชยา สุริยัน นำแสดงโดย: ไชยา สุริยัน, กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฉายวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2521
ฟ้าหลังฝน (2521) ผู้สร้าง: จิรบันเทิงฟิล์ม ผู้สร้าง: จิรวรรณ กัมปนาทแสนยากร ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: อำภา ภูษิต, วิฑูรย์ กรุณา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ด.ช.อภิรัฐ ชลาชล, วุฒิ คงคาเขตร ฉายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
ภาษาใจ (2521) ผู้กำกับ: พิศาล อัครเศรณี นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, แววดี วรรณงาม, มานพ อัศวเทพ, รจิต ภิญโญวนิช, บุญส่ง ดวงดารา ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2521
มนต์รักอสูร (2521) ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อัญชลี ไชยศิริ, พีท ทองเจือ ฉายวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2521
มนต์รักแผ่นดินทอง (2521) บทประพันธ์: แพร โสภณ ผู้สร้าง: ขวัญใจภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: สุทธิพงษ์ กัมทรทิพย์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, น้ำเพ็ญ จีระจันทร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2521
มหาภัยพันหน้า (2521) ผู้กำกับ: สมบัติ เมทะนี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, มานพ อัศวเทพ, ครรชิต ขวัญประชา, ลักษณ์ อภิชาติ ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
มหาหิน (2521) ผู้กำกับ: คมน์ อรรฆเดช นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, วิยะดา อุมารินทร์, สาวิตรี ศรีอรทัย, ดามพ์ ดัสกร, เกชา เปลี่ยนวิถี, มานพ อัศวเทพ, ฤทธิ์ ลือชา, คมน์ อรรฆเดช ฉายวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2521
มันส์เขาล่ะ (2521) ผู้สร้าง: ฐานะวัฒน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รอง เค้ามูลคดี, ครรชิต ขวัญประชา ฉายวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2521
มือปราบปืนทอง (2521) ผู้กำกับ: เสนอ คราประยูร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
มือปืนนมสด (2521) ผู้กำกับ: สมโภชน์ โพธิรัตน์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์ ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2521
มือปืนสติเฟื่อง (2521) ผู้กำกับ: พงษ์ สุริยา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, มยุรา ธนะบุตร, สมภพ เบญจาธิกุล
มือปืนเลือดเดือด (2521) ผู้กำกับ: แชน อโนชา นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, มานพ อัศวเทพ, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, อนันต์ สัมมาทรัพย์, พิภพ ภู่ภิญโญ
เมียหลวง (2521) บทประพันธ์: กฤษณา อโศกสิน ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: เกียรติ เอี่ยมพึ่งพร ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, วงเดือน อินทราวุธ, วิยะดา อุมารินทร์, อรชุมา ธีรวรรณ, สันทนา สาตร์เพชร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
เมืองขอทาน ขี้กลากคอนกรีต (2521) ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ปาริชาติ บริสุทธิ์, มาลินี ภาวันตรี, จำรูญ หนวดจิ๋ม, ชูศรี มีสมมนต์, ท้วม ทรนง
เมืองในหมอก (2521) ผู้สร้าง: มูฟวิ่งพิคเจอร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ชูศักดิ์ สอนอิ่มศาสตร์ ผู้กำกับ: เพิ่มพล เชยอรุณ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, เบญจวรรณ บุญญกาศ, ปาริชาติ บริสุทธิ์, แคทรียา เอรีกุล, สมพล กงสุวรรณ, สีเทา ฉายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
แม่นาคพระโขนง (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ปรียา รุ่งเรือง
แม่ยอดสร้อยพ่อยอดแซว (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เมตตา รุ่งรัตน์, ล้อต๊อก, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
ไม่มีคำว่ารัก (2521) ผู้สร้าง: ฟิล์มร้อยเปอร์เซ็นต์ ผู้อำนวยการสร้าง: ยงศักดิ์ จินศิริวานิชย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, วิยะดา อุมารินทร์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ดวงชีวัน โกมลเสน
ยมบาลจ๋า (2521) บทประพันธ์: เวตาล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อรัญญา นามวงศ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, มานพ อัศวเทพ, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ชูศรี มีสมมนต์, ดอน สอนระเบียบ ฉายวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2521
ยอดหญิงต๊ะติ๊งโหน่ง (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: นิยม ตันติเวชกุล นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, มยุรา ธนะบุตร, นัยนา ชีวานันท์, วิยะดา อุมารินทร์, ล้อต๊อก, เด๋อ ดอกสะเดา, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2521
ยิ้มสวัสดี (2521) บทประพันธ์: บรรเจิด ทวี ผู้สร้าง: ช.พจน์ฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ผู้กำกับ: พรพจน์ กนิษฐเสน นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, สุประวัติ ปัทมสูต, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, จุรี โอศิริ ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2521
รักข้ามโลก (2521) ผู้กำกับ: ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, ลลนา สุลาวัลย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, วิฑูรย์ กรุณา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สมชาย สามิภักดิ์
รักทะเล้น (2521) ผู้กำกับ: สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นำแสดงโดย: อำภา ภูษิต, ทรงวิทย์ จิรโศภิน, วิไล เพชรเงาวิไล, ประภากร วทานยางกูร, สิริธนา หงส์โสภณ, สันติ สุวิรัตนาภัส ฉายวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2521
รักที่ปรารถนา (2521) ผู้กำกับ: นุกูล แสงพุฒ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สมภพ เบญจาธิกุล, เดือนเต็ม สาลิตุลย์
รักระเบิด (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, อนันต์ สัมมาทรัพย์
รักระแวง (2521) ผู้กำกับ: พันเทพ อรรถไกรวัลวที นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, วิทยา สุขดำรงค์, ชูศรี มีสมมนต์
รักเต็มเปา (2521) ผู้สร้าง: ศรีสยามโปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: สาธิต คล่องเวสสะ ผู้กำกับ: พจน์ ศิริพันธ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, ดอน สอนระเบียบ, ช่อเพชร ชัยเนตร ฉายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521
รักเธอเท่าช้าง (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: โรม บุนนาค นำแสดงโดย: เด่น ดอกประดู่, ลลนา สุลาวัลย์, เด๋อ ดอกสะเดา, เทพ โพธิ์งาม, เศรษฐา ศิระฉายา, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2521
รักเอย (2521) ผู้สร้าง: เอแพ็กซ์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: นันทา ตันสัจจา ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, อาพร โทณวนิก, มธุรส รัตนา, อัญชลี ไชยศิริ, หม่อมราชวงศ์นิดา ศุขสวัสดิ์ ฉายวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
รักแล้วรอหน่อย (2521) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: จารุณี สุขสวัสดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, นัฐ ไชยยงค์, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ชูศรี มีสมมนต์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
แรกรัก (2521) ผู้กำกับ: ไมค์ โพธินาน นำแสดงโดย: มนัสชนก ส่งศรีสุข, ไพโรจน์ สังวริบุตร
โรงเรียนดงนักเลง (2521) ผู้กำกับ: ชรินทร์ ทองสิงห์ นำแสดงโดย: สุเชาว์ พงษ์วิไล, วิยะดา อุมารินทร์
ลบลายเสือ (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ปวิตต์ นิมิตรวงศ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ศศิมา สิงห์ศิริ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
ลูกทุ่งปืนคด (2521) นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ครรชิต ขวัญประชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, นัยนา ชีวานันท์, ดวงชีวัน โกมลเสน, สายัณห์ จันทรวิบูลย์
ลูกทุ่งเพลงสวรรค์ (2521) ผู้กำกับ: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, ภิญโญ ปานนุ้ย
ลูกโดด (2521) บทประพันธ์: เบญจมินทร์ ผู้สร้าง: ไพโรจน์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: ไพโรจน์ ช่างแก้ว ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไพโรจน์ ใจสิงห์, นัยนา ชีวานันท์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, มานพ อัศวเทพ
เละตุ้มเป๊ะ (2521) ผู้กำกับ: วัชร บุษยากร นำแสดงโดย: ทองก้อน โพธิ์ทอง, ล้อต๊อก, รุ่งนภา ศิริกุล, มนฤดี ยมาภัย, พจนีย์ อินทรมานนท์, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
เลือดสีเดียว (2521)
เลือดในดิน (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ยุวธิดา สุรัสวดี, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ทาริกา ธิดาทิตย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี
เล็กพริกขี้หนู (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ภาวนา ชนะจิต, สมชาติ ประชาไท
ล้วงคองูเห่า (2521) ผู้กำกับ: พยุง พยกุล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน, บดินทร์ เดชา
วันเพ็ญ (2521) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: ฐิติพันธุ์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นิภาพร นงนุช, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, จักรกฤช พันธุ์ชัย, วาสนา รัตนวลี ฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2521
วัยตกกระ (2521) ผู้สร้าง: นครพิงค์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ชนะ คราประยูร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทาริกา ธิดาทิตย์, สมภพ เบญจาธิกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชูศรี มีสมมนต์
วัยรัก (2521) ผู้กำกับ: จิตติน นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, รุ่งนภา กลมกล่อม, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง
วัยรุ่นจอมคะนอง (2521) ชื่ออื่น... สายสวาท ผู้กำกับ: โชคชัย มหาสมบัติ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรา ธนะบุตร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นิรุตต์ ศิริจรรยา
วัยอาละวาด (2521)
วัยแตกเปลี่ยว (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์
วิญญาณรักแม่นาคพระโขนง (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: ปรียา รุ่งเรือง, สมบัติ เมทะนี, นงรัตน์ นิตยา, วิโรจน์ โชติรัตน์
ศศิมาบ้าเลือด (2521) ผู้กำกับ: ชูศักดิ์ อดิศักดิ์ นำแสดงโดย: ศศิมา สิงห์ศิริ, กรุง ศรีวิไล, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ภูมิ พัฒนายุทธ, ดามพ์ ดัสกร, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2521
ศาลเพียงตา (2521)
สตรีหมายเลข 0 (2521) ผู้สร้าง: ปริทรรศน์ฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เทียรี่ เมฆวัฒนา, ชลธิชา สุวรรณรัต ฉายวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
สยิว (2521) นำแสดงโดย: นันทนา เงากระจ่าง, สุเชาว์ พงษ์วิไล, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, ชูศรี มีสมมนต์, ไกร ครรชิต, วิชุตา เธียรโสภณ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม
สวยแต่ซน (2521) ผู้กำกับ: แดง เสนีย์ นำแสดงโดย: วิฑูรย์ กรุณา, อำภา ภูษิต, สาวิตรี ศรีอรทัย, คมกริช อัศวิน, มนตรี จักรชัย, ลักษณ์ อภิชาติ
สามคนผัวเมีย (2521) ผู้สร้าง: บริษัท ซินนีแลบ จำกัด ผู้กำกับ: วีระประวัติ วงศ์พัวพันธุ์ นำแสดงโดย: พิศาล อัครเศรณี, สรพงศ์ ชาตรี, นันทนา เงากระจ่าง, จีรวัฒน์ จารุวิจิตร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ฉายวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2521
สามร้อยยอด (2521) ผู้กำกับ: วิจารณ์ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, นิรุตต์ ศิริจรรยา, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์
สายัณห์พิศวาส (2521) ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, ชลธิชา สุวรรณรัต, พงษ์ศักดิ์ สงวนศรี, กำธร สุวรรณปิยะศิริ ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2521
สิงห์สะเปรอะ (2521) บทประพันธ์: จุ๋มจิ๋ม ผู้สร้าง: กองทรัพย์สินธุ์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ธนวินท์ กองทรัพย์สินธุ์ ผู้กำกับ: สมาน ทองทรัพย์สินธุ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, พิศมัย วิไลศักดิ์, เศรษฐา ศิระฉายา, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์
สิงห์สั่งป่า (2521) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: วีปกรณ์โปรดักชั่น ผู้อำนวยการสร้าง: ฉวีวรรณ วูวงศ์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, กรุง ศรีวิไล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
สิงห์เดี่ยวดงนักเลง (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ดวงชีวัน โกมลเสน
สืบยัดไส้ (2521) นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ไชยา สุริยัน, เรวดี ปัตตะพงษ์, เกชา เปลี่ยนวิถี, ชูศรี มีสมมนต์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สีเทา
เสียสาว (2521) ผู้สร้าง: ดวงดาวภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ดวงดาว มนต์ดารา ผู้กำกับ: ดริน ดารากร นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สุริยา ชินพันธุ์, ทาริกา ธิดาทิตย์
เสือ สิงห์ กระทิง แรด (2521) ผู้กำกับ: เชาว์ มีคุณสุต นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, พิศมัย วิไลศักดิ์
เสือเผ่น (2521) บทประพันธ์: ลิขิต วัฒนปกรณ์ ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: อุไรวรรณ ภักดีวิจิตร ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ปิยะมาศ โมนยะกุล, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ผกาวดี บุญยะจิตติ ฉายวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2521
แสนแสบ (2521) บทประพันธ์: ไม้ เมืองเดิม ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ไพรัช กสิวัฒน์ นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ยุวธิดา ผลประเสริฐ, นิรัชรา รัชกุล, สุทิศา พัฒนุช, จีระศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, สมศักดิ์ ชัยสงคราม ฉายวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2521
หญิงปรารถนา (2521) ผู้กำกับ: ปิยะ รัตนะ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ลลนา สุลาวัลย์, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, พัชราภรณ์ เพ็งชะอุ่ม
หมอตีนเปล่า (2521) นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, วิยะดา อุมารินทร์, สุวิน สว่างรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต
หมัดปืนไว (2521) ผู้สร้าง: พิริยะฟิล์ม ผู้อำนวยการสร้าง: สุรชัย ธนานุประดิษฐ์ ผู้กำกับ: ชุมพร เทพพิทักษ์ นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ครรชิต ขวัญประชา, ทาริกา ธิดาทิตย์, ดวงชีวัน โกมลเสน
หล่อนชื่อมาลี สูงเนิน (2521) ผู้กำกับ: ยอดมาลา นำแสดงโดย: มาลินี ภาวันตี, กรุง ศรีวิไล, อัศวิน รัตนประชา, เกชา เปลี่ยนวิถี, ภิญโญ ปานนุ้ย
หอหญิง (2521) ผู้กำกับ: วินิจ ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เศรษฐา ศิระฉายา, เปียทิพย์ คุ้มวงศ์, เมือง อพอลโล, น้ำใจ กาญจนวิจิตร
หัวใจกุ๊กกิ๊ก (2521) ผู้กำกับ: แจ๊สสยาม นำแสดงโดย: ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, เศรษฐา ศิระฉายา, อรชุมา ธีรวรรณ, ด.ช.โอฬาร สาราณียวงษ์, สุวิน สว่างรัตน์
หัวใจสีชมพู (2521) ผู้กำกับ: พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, สรพงศ์ ชาตรี, ไพโรจน์ ใจสิงห์, รุ่งนภา ศิริกุล, ทาริกา ธิดาทิตย์, วิทยา สุขดำรงค์
หัวใจห้องที่ 5 (2521) ผู้สร้าง: สหมงคลฟิล์ม ผู้กำกับ: ชุติมา สุวรรณรัต นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, ลลนา สุลาวัลย์, เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, กำธร สุวรรณปิยะศิริ, เมตตา รุ่งรัตน์ ฉายวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2521
เหนือกว่ารัก (2521) ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: ทาริกา ธิดาทิตย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, สรพงศ์ ชาตรี, อรัญญา นามวงศ์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, นิภาพร นงนุช ฉายวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2521
อะไรกันว๊ะ (2521) ผู้สร้าง: ไฟว์สตาร์โปรดักชั่น ผู้กำกับ: ล้อต๊อก นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, นัยนา ชีวานันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, มยุรา ธนะบุตร, ดวงชีวัน โกมลเสน, นิรุตติ์ ศิริจรรยา ฉายวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2521
อาณาจักรนักเลง (2521) ผู้กำกับ: จรัญ พรหมรังสี นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นาท ภูวนัย, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ครรชิต ขวัญประชา, ธัญญรัตน์ โลหะนันท์, ปิยะมาศ โมนยะกุล
อีหนูเขี้ยวเสน่ห์ (2521) ผู้กำกับ: รุจน์ รณภพ นำแสดงโดย: จตุพล ภูอภิรมย์, ลลนา สุลาวัลย์, หรรษา จริยาพร, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, ต่อลาภ กำพุศิริ, ล้อต๊อก
อีโล้นซ่าส์ (2521) ชื่ออื่น... โล้น บทประพันธ์: พิชัย น้อยรอด ผู้สร้าง: รับทรัพย์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: ทศพร เขมธรรมสถิต ผู้กำกับ: สิทธิชัย พัฒนดำเกิง นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์, กรุง ศรีวิไล, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, เศรษฐา ศิระฉายา, ดวงชีวัน โกมลเสน ฉายวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2521
เอ็ม 16 (2521) ผู้สร้าง: ธนารุ่งโรจน์ภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: มาโนช ธนารุ่งโรจน์ ผู้กำกับ: ไพฑูรย์ รตานนท์ นำแสดงโดย: กรุง ศรีวิไล, อุเทน บุญยงค์, ยอดชาย เมฆสุวรรณ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, น้ำทิพย์ พรรุ่งฤดี ฉายวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2521
ไอ้ 8 นิ้ว (2521) ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: สรพงศ์ ชาตรี, มยุรา ธนะบุตร, นิภาพร นงนุช, สุริยา ชินพันธุ์ ฉายวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521
ไอ้ขุนทอง (2521) ผู้สร้าง: นันทนาครภาพยนตร์ ผู้อำนวยการสร้าง: เพชรา เชาวราษฎร์ ผู้กำกับ: ชรินทร์ นันทนาคร นำแสดงโดย: เพชรา เชาวราษฎร์, สรพงศ์ ชาตรี, ปิยะมาศ โมนยะกุล, เรวดี ปัตตะพงษ์, ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2521
ไอ้ซ่าส์ (2521) ผู้สร้าง: บางกอกสโคปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, นัยนา ชีวานันท์, สายัณห์ จันทรวิบูลย์, ทาริกา ธิดาทิตย์ ฉายวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2521
ไอ้ซ่าส์...จอมเนรคุณ (2521) ผู้อำนวยการสร้าง: วีระ มุสิกพงศ์ (ไม่ได้ออกฉายเนื่องจากมีเนื้อหาเสียดสีการเมือง)
ไอ้นก (2521) ผู้กำกับ: หวน รัตนงาม นำแสดงโดย: เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, กรุง ศรีวิไล, ปิยะมาศ โมนยะกุล, นิรุตต์ ศิริจรรยา, เมตตา รุ่งรัตน์, ชูศรี มีสมมนต์
ไอ้สู้ 2 สลึง (2521) นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, ปริศนา ชบาไพร, ไพโรจน์ ใจสิงห์, ดวงชีวัน โกมลเสน

อ้างอิง แก้