หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล

หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล หรือ ท่านกบ (11 ตุลาคม พ.ศ. 2478 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2538) แห่งวังอัศวิน เป็นพระโอรสใน พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล และเป็นพระนัดดาใน นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล
ท.ม., ต.ช., ต.จ.
หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล.jpg
เกิด11 ตุลาคม พ.ศ. 2478
เสียชีวิต27 สิงหาคม พ.ศ. 2538 (59 ปี)
สาเหตุเสียชีวิต
ถูกลอบวางยาพิษ
ตำแหน่งหม่อมเจ้า
คู่สมรสหม่อมอุ่นเรือน ยุคล ณ อยุธยา (ธรรมเสน)
หม่อมวาสนา ยุคล ณ อยุธยา(ใฝเครือ)
หม่อมชลาศัย ยุคล ณ อยุธยา(ขวัญฐิติ)
บุตรหม่อมราชวงศ์นิภานพดารา ยุคล
หม่อมราชวงศ์จุลรังษี ยุคล
หม่อมราชวงศ์พงศ์ฐิติพันธุ์ ยุคล
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล ประสูติเมื่อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2478 เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล กับ หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล มีพระภคินีและพระขนิษฐาร่วมพระอุทร 3 พระองค์ คือ

หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล เสกสมรสกับ หม่อมอุ่นเรือน ยุคล ณ อยุธยา (ธรรมเสน) ,หม่อมวาสนา ยุคล ณ อยุธยา (ใสเครือ) และ หม่อมชลาศัย ยุคล ณ อยุธยา (ขวัญฐิติ) หรือ หม่อมลูกปลา มีโอรสและธิดา คือ

ในปี พ.ศ. 2537 ได้เสกสมรสกับหม่อมชลาศัย ยุคล ณ อยุธยา และกลายมาเป็นที่รู้จักโดยทั่วของสังคม ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการพลิกชีวิตของหม่อมชลาศัย จนได้เธอถูกเปรียบเทียบว่าเป็น "ซินเดอเรลลาเมืองไทย" แต่สาเหตุแห่งการแต่งงานครั้งนี้ชลาศัยได้ออกมาพูดว่า "ท่านกบต้องการเอาชนะตนโดยไม่ให้ตนหนีเที่ยวอีก ส่วนตนก็เพื่อต้องการเอาชนะหม่อมคนอื่น ๆ ที่คอยว่าตน และการแต่งงานครั้งนี้ก็ไม่ได้มาจากความรักเลย" ท่ามกลางความรู้สึกไม่รักมาแต่เดิม[1]

หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล สิ้นชีพิตักษัย ขณะทรงวิทยุสื่อสาร (ทรงเป็นนักวิทยุสมัครเล่น) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยทรงถูกวางยาพิษในกาแฟ[2] โดยที่หม่อมชลาศัยถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้วางยาพิษในกาแฟสังหาร ร่วมกับนายอุเทศ ชุปวา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าหม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ได้เสวยกาแฟที่มีการผสมยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บอเมท โดยวันนั้นชลาศัยอยู่ในที่เกิดเหตุ แต่ได้ปฏิเสธการรู้เห็นในเรื่องนี้ และนายอุเทศก็ได้ถูกจับในข้อหาบุกรุกเคหะสถานในยามวิกาล ต่อมาศาลฎีกา ซึ่งเป็นศาลสูงสุดได้พิพากษาในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้พิพากษาให้จำคุกหม่อมชลาศัย พิพากษาจำคุก 7 ปี แต่ลดโทษให้ 1 ใน 3 เหลือจำคุก 4 ปี 8 เดือน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กระปุก.คอม. 17 ปี หม่อมลูกปลา ในคดีฆ่าท่านกบ หม่อมเจ้าฐิติพันธ์. เรียกดูเมื่อ 20 สิงหาคม 2555
  2. หม่อมเจ้าฐิติพันธุ์ ยุคล สิ้นชีพิตักษัย[ลิงก์เสีย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย สำนักพระราชวัง เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๒๑ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๑๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (หน่วยงานอิสระ สำนักพระราชวัง) , เล่ม ๑๐๖, ตอน ๒๑๔ ข , ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 106 ตอนที่ 214 ราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2532
  6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) (ฝ่ายหน้า)