พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย)

พระเทพรัตนมุนี[1] นามเดิม สุรชัย วิชชุกิจมงคล ฉายา สุรชโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 (4 จังหวัด สุโขทัย, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก)[2] และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร[3]

พระเทพรัตนมุนี

(สุรชัย สุรชโย)
ชื่ออื่นเจ้าคุณสุรชัย
ส่วนบุคคล
เกิด20 กันยายน พ.ศ. 2507 (60 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาเปรียญธรรม 7 ประโยค นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
อุปสมบท25 เมษายน พ.ศ. 2521
พรรษา45
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประวัติ แก้

พระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่าสุรชัย วิชชุกิจมงคล ได้บรรพชาเป็นสามเณรวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นอุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์ตลอดมา และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นภิกษุ เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2521 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีพระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายานามว่า "สุรชโย"

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ดูแลงานปกครอง เคยดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค 12 และเจ้าคณะภาค 12 ตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

พระเทพรัตนมุนี เคยพำนักจำพรรษาอยู่ที่คณะ 8 วัดสระเกศ จนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศของพระเทพรัตนมุนี เพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร[4]

การศึกษา/วิทยฐานะ แก้

งานปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ แก้

งานด้านการศึกษา แก้

 • พ.ศ. 2562-2565 เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสระเกศ

รางวัลเกียรติคุณ แก้

สมณศักดิ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารเพลแด่ "พระเทพรัตนมุนี" รก.เจ้าอาวาสวัดสระเกศ". TheBuddh.com. 2021-07-01.
 2. chanhena, Bandit. "มส.เห็นชอบ "เจ้าคุณสุรชัย" เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 – ตั้งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า". เดลินิวส์.
 3. chanhena, Bandit. "โปรดแต่งตั้ง 7 รูป 'เจ้าคณะจังหวัด-เจ้าอาวาส' 'เจ้าคุณสุรชัย' นั่งสมภาร". เดลินิวส์.
 4. https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_4309715
 5. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.org.
 6. "มส.ตั้ง'พระเทพรัตนมุนี'แทนเจ้าคุณเสนาะ". bangkokbiznews. 2015-04-30.
 7. "มส.แต่งตั้ง "พระเทพรัตนมุนี" รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ". workpointTODAY.
 8. "แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ -วัดสามพระยา". สำนักข่าวไทย อสมท (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2018-06-02.
 9. https://www.matichon.co.th/education/news_1733798
 10. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". mahathera.onab.go.th.
 11. "พระเทพรัตนมุนี รก.วัดสระเกศ ลาออกจาก "รองปธ.พระธรรมทูตต่างประเทศ" สัญญาณชัดการเมืองสงฆ์แรง!!". TheBuddh.com. 2021-05-01.
 12. "มส.ลงมติตั้ง "20 เจ้าอาวาส" อารามหลวง เทพรัตนมุนี ดู "วัดสระเกศ"". www.thairath.co.th. 2021-07-26.
 13. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". mahathera.onab.go.th.
 14. "แต่งตั้ง 'พระเทพรัตนมุนี' รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรฯ | MATICHON ONLINE". LINE TODAY.
 15. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". mahathera.onab.go.th.
 16. "มส.เห็นชอบ 'เจ้าคุณสุรชัย' ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 พร้อมตั้งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า | MATICHON ONLINE". LINE TODAY.
 17. https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_4322335
 18. "เช็ครายชื่อครบ "ทุกตำแหน่ง" มติ มส. แต่งตั้ง..พระสังฆาธิการ". TheBuddh.com. 2024-02-20.
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ในต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-10-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 118, ตอนที่ 24 ข, 7 ธันวาคม 2544, หน้า 86
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 123, ตอนที่ 26 ข, 25 ธันวาคม 2549, หน้า 26
 21. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 25 ข, 2 ธันวาคม 2557, หน้า 2
ก่อนหน้า พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) ถัดไป
พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)    
เจ้าคณะภาค 12
(17 มกราคม 2558 — 16 มิถุนายน 2564)
  พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ)
พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)    
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
  พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล)
พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ) ป.ธ.7 (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)    
เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
  ยังอยู่ในตำแหน่ง