เปิดเมนูหลัก

พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล)

พระธรรมโพธิมงคล นามเดิม สมควร อุบลไทร ฉายา ปิยสีโล เป็นเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร รักษาการเจ้าคณะภาค 14

พระธรรมโพธิมงคล
(สมควร ปิยสีโล)
เจ้าคุณสมควร วัดนิมมานรดี
190px
เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2492 (69 ปี)
อุปสมบท 23 มิ.ย. 2514
พรรษา 46 พรรษา
วัด วัดนิมมานรดี
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.9, พธ.ด.(กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดนิมานรดี, รักษาการเจ้าคณะภาค 14

เนื้อหา

ชาติภูมิแก้ไข

พระธรรมโพธิมงคล มีนามเดิมว่า สมควร นามสกุล อุบลไทร เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2492 ภูมิลำเนา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อุปสมบทแก้ไข

อุปสมบท ณ วัดสโมสร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2514 มีพระครูปัญญานนทคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระหวัง เขมิโน วัดเกษตราราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระบก อุสสาโห วัดสโมสร จ.นนทบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ [1]ได้ฉายาว่า "ปิยสีโล"

การศึกษา/วิทยฐานะแก้ไข

ปกครองคณะสงฆ์แก้ไข

 • .ศ. 2530 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
 • พ.ศ. 2531 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
 • พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี
 • พ.ศ. 2546 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2549 เป็นรองเจ้าคณะภาค2
 • พ.ศ. 2556 เป็นเจ้าคณะภาค 14
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 14


สมณศักดิ์ [2]แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติพระธรรมโพธิมงคล[ https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1472298119]
 2. ลำดับสมณศักดิ์พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล)[1]
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 131, ตอนที่ 20 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 26 กันยายน 2557, หน้า 2
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 133, ตอนที่ 23 ข, 11 สิงหาคม 2559, หน้า 1
ก่อนหน้า พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) ถัดไป
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม)   รักษาการเจ้าคณะภาค14
(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง