ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ แก้

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดขอนแก่น
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (29) 439,114 43.78
ก้าวไกล (31) 358,074 35.70
รวมไทยสร้างชาติ (22) 57,962 5.78
ภูมิใจไทย (7) 23,177 2.31
พลังประชารัฐ (37) 11,211 1.12
เสรีรวมไทย (25) 11,117 1.11
พลัง (9) 8,691 0.87
ครูไทยเพื่อประชาชน (6) 7,237 0.72
ประชาธิปัตย์ (26) 6,347 0.63
ท้องที่ไทย (4) 6,071 0.61
ใหม่ (1) 5,129 0.51
พลังสังคมใหม่ (5) 5,047 0.50
เพื่อชาติไทย (36) 4,484 0.45
ไทยสร้างไทย (32) 4,289 0.43
ประชาธิปไตยใหม่ (2) 4,181 0.42
เป็นธรรม (3) 3,127 0.31
ไทยชนะ (13) 3,010 0.30
ประชากรไทย (63) 2,991 0.30
ไทยพร้อม (28) 2,968 0.30
อนาคตไทย (10) 2,898 0.29
ชาติไทยพัฒนา (18) 2,435 0.24
ทางเลือกใหม่ (30) 2,396 0.24
ภาคีเครือข่ายไทย (19) 2,377 0.24
เพื่อไทรวมพลัง (38) 2,116 0.21
ประชาชาติ (11) 1,889 0.19
ไทยภักดี (21) 1,887 0.19
ไทยรวมไทย (12) 1,837 0.18
พลังเพื่อไทย (57) 1,806 0.18
รวมใจไทย (23) 1,699 0.17
ชาติพัฒนากล้า (14) 1,661 0.17
เพื่อชาติ (24) 1,644 0.16
แรงงานสร้างชาติ (8) 1,055 0.11
มิติใหม่ (39) 1,033 0.10
ไทยก้าวหน้า (55) 969 0.10
เปลี่ยน (20) 959 0.10
รวมพลัง (35) 756 0.08
เปลี่ยนอนาคต (65) 755 0.08
พลังธรรมใหม่ (27) 674 0.07
ประชาไทย (56) 559 0.06
ประชาภิวัฒน์ (40) 533 0.05
กรีน (15) 499 0.05
ไทยศรีวิไลย์ (42) 455 0.05
ไทยธรรม (41) 454 0.05
พลังสหกรณ์ (43) 425 0.04
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (49) 415 0.04
เพื่ออนาคตไทย (48) 389 0.04
เสมอภาค (17) 332 0.03
พลังสยาม (16) 322 0.03
ความหวังใหม่ (60) 295 0.03
พลังไทรักชาติ (62) 289 0.03
ช่วยชาติ (59) 287 0.03
รวมแผ่นดิน (47) 283 0.03
แนวทางใหม่ (45) 278 0.03
ไทยสมาร์ท (67) 216 0.02
แผ่นดินธรรม (34) 209 0.02
พลังสังคม (53) 202 0.02
เส้นด้าย (64) 201 0.02
ไทยเป็นหนึ่ง (33) 199 0.02
คลองไทย (61) 185 0.02
ราษฎร์วิถี (44) 182 0.02
สามัญชน (51) 147 0.01
ถิ่นกาขาวชาววิไล (46) 132 0.01
สังคมประชาธิปไตยไทย (58) 132 0.01
ชาติรุ่งเรือง (52) 128 0.01
พลังปวงชนไทย (50) 108 0.01
พลังประชาธิปไตย (66) 102 0.01
ภราดรภาพ (54) 68 0.01
บัตรดี 1,003,098 95.41
บัตรเสีย 40,379 3.84
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,910 0.75
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,051,387 72.57
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,448,758 100.00

อ้างอิง:สถิติการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง[1]

  1. "สถิติ สส 66 ชม.pdf". Google Docs.