ผู้ใช้:Bebiezaza/รายการบทความที่เขียน

บทความสร้างใหม่ แก้

พฤษภาคม 2563 แก้

 1. ท่าอากาศยานศุลกากร (27 พ.ค. 63)

กรกฎาคม 2563 แก้

 1. เซสน่า 208 คาราวาน (5 ก.ค. 63)
 2. แฮปปี้แอร์ (16 ก.ค. 63)
 3. เอเซียแซท 6 / ไทยคม 7 (17 ก.ค. 63)
 4. ไทยคม 5 (17 ก.ค. 63)

ตุลาคม 2563 แก้

 1. แม่แบบ:กล่องข้อมูล ท่าอากาศยาน/doc (28-29 ต.ค. 63)

พฤศจิกายน 2563 แก้

 1. ท่าอากาศยานสตึงแตรง (4-5 พ.ย. 63)

กุมภาพันธ์ 2564 แก้

 1. นภา-1 (27-29 ธ.ค. 63, 4 ก.พ. 64)
 2. แม่แบบ:As of2 (9 ก.พ. 64)
 3. ดาวเทียมสำรวจ (4-28 ก.พ. 64)

บทความที่เก็บกวาด จัดเรียง และเพิ่มเนื้อหาใหม่ แก้

พฤษภาคม 2561 แก้

 1. ไทยคม 8 (16-20 พ.ค. 61)

มีนาคม 2563 แก้

 1. รายชื่อเครื่องบินของการบินไทย (27-31 มี.ค. 63)

พฤษภาคม 2563 แก้

 1. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (4-6 พ.ค. 63) | https://mgronline.com/business/detail/9630000128799
 2. ท่าอากาศยานน่านนคร (5-7 พ.ค. 63) ขาดรูปอาคารปัจจุบัน
 3. ท่าอากาศยานเบตง (6 พ.ค. 63) ขาดรูป
 4. ท่าอากาศยานขอนแก่น (7-8 พ.ค. 63)
 5. ท่าอากาศยานนครราชสีมา (7-8 พ.ค. 63)
 6. ท่าอากาศยานแพร่ (8 พ.ค. 63) ขาดรูป
 7. ท่าอากาศยานสกลนคร (9-11 พ.ค. 63) ขาดรูป
 8. ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (12-16 พ.ค. 63) ขาดรูปอาคาร B
 9. ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี (17-19 พ.ค. 63) ขาดรูป
 10. ท่าอากาศยานหัวหิน (19-22 พ.ค. 63) | https://mgronline.com/local/detail/9640000011803
 11. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (22-25 พ.ค. 63)
 12. ท่าอากาศยานกองบิน 1 นครราชสีมา (26-27 พ.ค. 63)

มิถุนายน 2563 แก้

 1. ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด (10-11 มิ.ย. 63) ขาดรูป
 2. ท่าอากาศยานปัตตานี (11 มิ.ย. 63)
 3. ท่าอากาศยานตาก (11 มิ.ย. 63) ขาดรูป
 4. ท่าอากาศยานปาย (11 มิ.ย. 63)
 5. ท่าอากาศยานนราธิวาส‎ (12-16 มิ.ย. 63)
 6. ท่าอากาศยานพิษณุโลก (19 มิ.ย. 63)

กรกฎาคม 2563 แก้

 1. ไทยคม 8 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (17 ก.ค. 63)
 2. ไทยคม 6 (17 ก.ค. 63)

มีนาคม 2564 แก้

 1. ท่าอากาศยานเลย (21, 28 ต.ค. 63 | 20-21 มี.ค. 64) ขาดรูป
 2. ท่าอากาศยานตรัง (25 มี.ค. 64)
 3. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน (13 ก.ค. 63 | 26 มี.ค. 64)

อนาคต แก้

ท่าอากาศยานในกรมท่าอากาศยาน แก้

ไทยคม แก้

อื่น ๆ แก้

เสนอบทความคุณภาพและบทความคัดสรร แก้

บทความที่กำลังเสนอให้เป็นบทความคุณภาพ

 •   ยังไม่มี

บทความที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์บทความคุณภาพ

บทความที่กำลังเสนอให้เป็นบทความคัดสรร

 •   ยังไม่มี

บทความที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์บทความคัดสรร

 • ยังไม่มี