วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/ท่าอากาศยานนครราชสีมา

ท่าอากาศยานนครราชสีมาแก้ไข

กำหนดการ
วันที่เสนอ27 พฤษภาคม 2563
เส้นตายรอบแรก10 มิถุนายน 2563
เส้นตายรอบสอง24 มิถุนายน 2563
เสนอชื่อโดย Bebiezaza (คุย)
สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย เนื้อหาดึงเอามาจากแหล่งข้อมูลออนไลน์เท่าที่หาได้ เหลือแค่ว่ามีแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสารจัดพิมพ์หรือไม่ แต่ตอนนี้ไม่มีข้อค้านแล้วครับ (Disclaimer: ผมร่วมปรับแก้ข้อความเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบทความ แต่ไม่น่าจะทำให้การลงมติของผมเป็นโมฆะ) --Horus (พูดคุย) 21:25, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
 2.   เห็นด้วย --B20180 (คุย) 07:08, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
 3.   เห็นด้วย --Mr.CN (คุย) 10:58, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
 4.   เห็นด้วย --Portalian (คุย) 14:36, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
คัดค้าน
เสนอแนะการปรับปรุง
 1. ในส่วนประวัติมีแค่ช่วงก่อตั้ง หลังจากนั้นไม่ขยายความเพิ่มอีกเลย เท่าที่ค้นกูเกิลดูพบว่ามีหลายข่าวที่สามารถนำมาเขียนได้ --Horus (พูดคุย) 16:08, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 2. ควรเพิ่มเนื้อหาและอ้างอิงของส่วน อาคารสถานที่ --Horus (พูดคุย) 16:08, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 3. ควรเพิ่มเนื้อหาและอ้างอิงของส่วน การเดินทางสู่ท่าอากาศยาน (แท็กซี่ รถรับส่ง ฯลฯ) --Horus (พูดคุย) 16:08, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 4. เนื่องจากมีการใช้งานน้อย น่าจะมีส่วนที่พูดถึงความคุ้มค่า หรือแผนปรับปรุง ซึ่งน่าจะมีเขียนไว้ --Horus (พูดคุย) 16:10, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ข้อ 1 - 4 ผมได้ปรับแก้ตามที่เสนอแล้วครับ--Bebiezaza (คุย) 18:41, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 5. ลองเพิ่มข่าว โพลเมื่อปี 2562 ด้วยครับ --Horus (พูดคุย) 18:50, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 6. รูปแบบอ้างอิงขอให้จัดตาม WP:CITE ครับ --Horus (พูดคุย) 18:50, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมใส่ข่าวโพลเมื่อปี 2562 แล้วครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะจัดรูปแบบการอ้างอิงถูกหรือไม่ ผมเลยลองเขียนอ้างอิงแบบใหม่ตามอ้างอิงที่ 16 และ 17 ครับ หรือไม่อาจระบุเลยก็ได้ครับว่าให้แก้อ้างอิงข้อไหนบ้าง --Bebiezaza (คุย) 19:12, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ถ้าตามรุ่นที่กำลังพิจารณาอยู่นี้จะได้แก่อ้างอิงที่ 1–4 และ 15 ครับ จะเห็นว่าแหล่งอ้างอิงเหล่านี้มีแค่ลิงก์กับ label เท่านั้น ไม่มีรายละเอียดดังเช่นอ้างอิงอื่น --Horus (พูดคุย) 19:21, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมปรับการอ้างอิงที่ 1–4 และ 15 แล้วครับ--Bebiezaza (คุย) 19:54, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 7. ในกล่องข้อมูล เห็นเขียนถึง "สาธารณะ (ศุลกากร)" น่าจะขยายความว่าศุลกากรใช้ทำอะไรครับ ขยายในบทความก็ได้ครับ ไม่ต้องเขียนแทรกอัดอยู่แต่ในกล่อง อย่างผมเองไม่ทราบว่าสนามบินศุลกากรต่างจากสนามบินทั่วไปอย่างไร --Horus (พูดคุย) 19:29, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ในส่วนบทนำมีข้อมูลของสนามบินศุลกากรแล้วครับ ขึ้นก่อนอ้างอิงที่ 3 และมีอธิบายอีกครั้งตรงแผนปรับปรุง ก่อนอ้างอิงที่ 3 เช่นกัน แต่ผมก็เพิ่มเชิงอรรถเข้าไปในกล่องข้อมูลด้วย--Bebiezaza (คุย) 19:54, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ขอเสนอให้เขียนลงในส่วน การใช้งานในปัจจุบัน ครับ ตรงที่อื่นก็บอกแค่ว่าเป็นสนามบินศุลกากร แล้วความหมายมาขยายความตรงนี้ --Horus (พูดคุย) 20:13, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมใส่ความหมายท่าอากาศยานศุลกากรไว้ในส่วน การใช้งานในปัจจุบัน แล้วครับ แต่ตอนนี้ความหมายของท่าอากาศยานศุลกากรในอีก 3 ที่ที่อื่นอยู่ ผมจะสร้างบทความหน้าใหม่ที่อธิบายท่าอากาศยานศุลกากรและมีรายชื่อท่าอากาศยานศุลกากรทั้งหมดครับ--Bebiezaza (คุย) 21:22, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมได้สร้างหน้าท่าอากาศยานศุลกากรใหม่แล้วครับ และจะเอามาใส่เป็นวิกิลิงก์แทนอธิบายในประโยคครับ (ยกเว้นส่วนที่จำเป็น) และอาจเอาเรื่องท่าอากาศยานศุลกากรออกจากส่วนของการใช้งานในปัจจุบัน--Bebiezaza (คุย) 21:57, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 8. ในส่วน การพยายามตั้งเที่ยวบิน อยากให้ลองปรับรูปแบบการเขียนดูครับ จะได้ลดประโยค "ต้องยกเลิก/หยุดเช่นกัน" ตัวอย่างเช่น มีสายการบินจำนวนมากพยายามเข้ามาตั้งเที่ยวบินระหว่างปี x ถึง y กล่าวคือ สายการบิน a ที่พยายามจัดเส้นทาง b ระหว่างปี c ถึง d, สารการบิน e ... --Horus (พูดคุย) 19:29, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมได้ลองปรับแล้วครับ--Bebiezaza (คุย) 19:54, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 9. พยายามสรุปเนื้อหาทุกส่วนในบทความให้อยู่ในบทนำด้วยครับ --Horus (พูดคุย) 19:44, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมพยายามสรุปเนื้อหาทุกส่วนแล้วครับ โดยมี ประวัติ->ส่วนของสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนท่าอากาศยานกองบิน 1 และแผนปรับปรุงคร่าวๆ อาคารสถานที่->ส่วนของการรองรับอากาศยานประเภทโบอิง 737 และขนาดอาคารผู้โดยสาร การเดินทางสู่ท่าอากาศยาน->ส่วนของไม่มีบริการรถสาธารณะในปัจจุบัน --Bebiezaza (คุย) 20:10, 27 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 00:43, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 10. ควรเพิ่มข่าว จีนสนใจลงทุน, ร่วมทุนเอกชน 3 สนามบิน กับความคืบหน้าของการตั้งสายการบินโคราชด้วยครับ (เห็นแต่ข่าวว่าจะตั้งแต่ไม่เห็นข่าวว่าตอนนี้เป็นอย่างไรถึงไหนแล้ว) --Horus (พูดคุย) 01:01, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ผมเพิ่มข่าวทั้งสองแล้วครับ รวมถึงใส่การที่จะดึงคุนหมิงแอร์ไลน์มาใช้สนามบินด้วย แต่ข่าวสายการบินโคราชนี่หาไม่เจอจริงๆ ที่เจอจะอยู่บน Facebook เช่นการดึงมาเลเซียแอร์ไลน์มาร่วมทุน และตั้งเอง แต่คิดว่าเอามาใช้อ้างอิงบนวิกิไม่ได้ --Bebiezaza (คุย) 13:18, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
  เช่นนั้นให้เขียนปลายเปิดไว้ครับ ตอนนี้ผมอ่านดูแล้วเข้าใจว่าแผนตั้งสายการบินโคราชโดนยกเลิกไปแล้ว --Horus (พูดคุย) 14:59, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ถ้างั้นผมเขียนเป็น ". . .และมีแผนที่จะตั้งสายการบินของตนเอง ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้" แทนนะครับ --Bebiezaza (คุย) 15:17, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 15:17, 28 พฤษภาคม 2563 (+07)
 11. @Bebiezaza: พึ่งนึกได้ว่า ถ้าสนามบินถูกใช้เป็นสถานที่ซ่อมบำรุงและที่เรียน น่าจะมีกล่าวถึงในส่วน อาคารสถานที่ (ว่าใช้ตึกไหนหรือส่วนไหน) บวกกับข้อความ "โดยชั้น 1 ให้บริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก มีทางออกขึ้นเครื่องบิน 1 ประตู มีบริการห้องรับรองพิเศษ และชั้น 2 เป็นสำนักงานท่าอากาศยาน และบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด และเคยมีการตั้งศูนย์อาหารขนาดเล็กเมื่อตอนที่นิวเจนแอร์เวย์ยังทำการบินอยู่ " ควรมีอ้างอิงครับ --Horus (พูดคุย) 15:09, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ของร้านอาหารมี https://youtu จุด be/2P3ZrHdjR9s?t=166 อ้างอิงแต่เป็น youtube ครับ และมีเป็นรูปที่ถ่ายเอง --Bebiezaza (คุย) 16:11, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ตอนนี้ยังไม่มีสถานที่ซ่อมบำรุงที่ท่าอากาศยาน ส่วนฝึกบินจะอยู่ในพื้นที่ท่าอากาศยานและน่าจะมีที่เรียนอยู่ตรงทางเข้าท่าอากาศยานตามข่าวที่เคยมี --Bebiezaza (คุย) 16:13, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
  เช่นนั้นเพิ่มส่วนที่ซ่อมบำรุงกับที่เรียน กับตัดศูนย์อาหารในบทความเลยครับ --Horus (พูดคุย) 16:21, 31 พฤษภาคม 2563 (+07)
  ที่เรียนเป็นหัวเรื่องย่อยในอาคารสถานที่ และอาคารซ่อมบำรุงอยู่ในแผนปรับปรุงเพราะยังไม่ได้สร้างอาคาร และตัดศูนย์อาหารออกจากบทความแล้วครับ --Bebiezaza (คุย) 11:37, 1 มิถุนายน 2563 (+07)
    --Bebiezaza (คุย) 11:37, 1 มิถุนายน 2563 (+07)