สถานีอวกาศ (อังกฤษ: Space station) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบโดยมนุษย์ เพื่อใช้เป็นที่อยู่การดำรงชีพในอวกาศ โดยอยู่ในวงโคจรต่ำ (LEO)

ภาพจำลองของสถานีอวกาศนานาชาติสมบูรณ์แบบ ในปี พ.ศ. 2549

สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) หรือ ISS เป็นห้องปฏิบัติการลอยฟ้าซึ่งโคจรรอบโลกที่ระยะสูง 410 กิโลเมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 27,744 กิโลเมตร/ชั่วโมง โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 92 นาที สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือจาก 16 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เดนมาร์ก สวีเดน เบลเยียม เนเธอร์แลน์ สเปน อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการค้นคว้าและทดลองทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาได้แก่ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วัสดุศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ เนื่องจากสถานีอวกาศอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถทำการทดลองหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถกระทำบนพื้นผิวโลกได้  ดังนั้นสถานีอวกาศนานาชาติจึงมีความสำคัญต่ออนาคตของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก

ประเภทของสถานีอวกาศ

แก้

Monolithic

แก้

ไม่ต้องประกอบ

แบบโมดูล

แก้

ลำเลียงชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบในอวกาศ ตัวอย่างเช่น สถานีอวกาศมีร์ สถานีอวกาศนานาชาติ

รายชื่อสถานีอวกาศ

แก้
สถานีอวกาศ รูปภาพ ปล่อยออกสู่วงโคจร กลับสู่บรรยากาศ จำนวนวันที่ใช้งาน ลูกเรือ
และผู้ใช้งาน
การมาเยือน น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จำนวนวันที่โคจร จำนวนวันที่มนุษย์อยู่ มีมนุษย์ ไม่มีมนุษย์
ซัลยุท 1   19 เมษายน 2514
01:40:00 UTC
11 ตุลาคม 2514 175 24 3 2 0 18,425
สกายแล็บ   14 พฤษภาคม 2516
17:30:00 UTC
11 กรกฎาคม 2522
16:37:00 UTC
2,249 171 9 3 0 77,088
ซัลยุท 3   25 มิถุนายน 2517
22:38:00 UTC
24 มกราคม 2518 213 15 2 1 0 18,500
ซัลยุท 4   26 ธันวาคม 2517
04:15:00 UTC
3 กุมภาพันธ์ 2520 770 92 4 2 1 18,500
ซัลยุท 5   22 มิถุนายน 2519
18:04:00 UTC
8 สิงหาคม 2520 412 67 4 2 0 19,000
ซัลยุท 6 29 กันยายน 2520
06:50:00 UTC
29 กรกฎาคม 2525 1,764 683 33 16 14 19,000
ซัลยุท 7 19 เมษายน 2525
19:45:00 UTC
7 กุมภาพันธ์ 2534 3,216 816 26 12 15 19,000
เมียร์   19 กุมภาพันธ์ 2529
21:28:23 UTC
23 มีนาคม 2544
05:50:00 UTC
5,511 4,594 137 39 68 124,340
ISS   20 พฤศจิกายน 2541 กำลังอยู่ในวงโคจร 3,429 2,753 158 41 32 286,876
เทียนกง 1   29 กันยายน 2554 2 เมษายน 2561
00:15:00 UTC
2,382 0 0 0 0 8,506

หมายเหตุ: UTC คือ เวลาสากลเชิงพิกัด

สถานีอวกาศที่ยกเลิกโครงการ

แก้
  • สถานีอวกาศสกายแล็บบี (Skylab B)
  • สถานีอวกาศมีร์ทู (Mir II) (ปัจจุบันร่วมโครงการ ISS)
  • สถานีอวกาศฟรีดอม (ปัจจุบันร่วมโครงการ ISS)