การเดินอวกาศ

(เปลี่ยนทางจาก การบินอวกาศ)

การเดินอวกาศ (อังกฤษ: spaceflight) คือการบินที่เกิดขึ้นในอวกาศโดยมีนักบินเป็นมนุษย์และอาจมีผู้โดยสารร่วมในการบินด้วย ซึ่งแตกต่างกับการสำรวจอวกาศด้วยหุ่นยนต์หรือดาวเทียมควบคุมระยะไกล บางครั้งก็เรียกอย่างเฉพาะเจาะจงว่า การบินในอวกาศโดยมนุษย์ (manned spaceflight)

สำหรับปี ค.ศ. 2008 มีโครงการเดินอวกาศที่ยังดำเนินการอยู่ได้แก่ โครงการโซยูส (Soyuz) ขององค์การอวกาศสหพันธ์รัสเซีย โครงการอวกาศยานขององค์การนาซา และโครงการเสินโจวขององค์กรอวกาศแห่งชาติจีน

ประวัติ แก้

โครงการอวกาศ แก้

ดูเพิ่ม แก้