ยานสำรวจอวกาศ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ภาพถ่ายตนเองของยานสำรวจอวกาศคิวริออซิตี บนดาวอังคาร
ระวังสับสนกับ ยานอวกาศ

ยานสำรวจอวกาศ (อังกฤษ: Space Probe) คือ ยานอวกาศหุ่นยนต์ที่ไม่โคจรรอบโลก แต่เดินทางในห้วงอวกาศ โดยอาจสำรวจบริเวณดวงจันทร์ โคจรรอบหรือลงบนพื้นผิวดาวอื่น หรือพื้นที่ว่างกลางอวกาศ (interstellar space) เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข