ท่าอากาศยานลำปาง

ท่าอากาศยานลำปาง หรือ สนามบินลำปาง (อังกฤษ: Lampang Airport) สนามบินตั้งอยู่ที่ อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีอาคารผู้โดยสารหนึ่งหลัง รองรับเครื่องบินโบอิ้ง 737[4] หรือ เครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่านั้น

ท่าอากาศยานลำปาง
LampangAirport.jpg
ท่าอากาศยานลำปาง
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งานสาธารณะ
ผู้ดำเนินงานกรมท่าอากาศยาน
สถานที่ตั้งตำบล พระบาท อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล247 เมตร / 811 ฟุต
พิกัด18°16′15.36″N 99°30′15.00″E / 18.2709333°N 99.5041667°E / 18.2709333; 99.5041667พิกัดภูมิศาสตร์: 18°16′15.36″N 99°30′15.00″E / 18.2709333°N 99.5041667°E / 18.2709333; 99.5041667
เว็บไซต์www.lampangairport.com
แผนที่
LPTตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง
LPT
LPT
ตำแหน่งของสนามบินในประเทศไทย
LPTตั้งอยู่ในประเทศไทย
LPT
LPT
LPT (ประเทศไทย)
ทางวิ่ง
ทิศทาง ความยาว พื้นผิว
เมตร ฟุต
18/36 2,500 8,202 ยางมะตอย
สถิติ (2559)
ผู้โดยสาร290,420
เที่ยวบิน4,951

สถานที่ตั้งแก้ไข

ท่าอากาศยานลำปาง ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนสนามบิน 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 509 ไร่ 72 ตารางวา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 809 ฟุต หรือ 247 เมตร มีพิกัดทางภูมิศาสตร์ ณ ละติจูดที่ 18 องศา 16 ลิปดา 22 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูดที่ 99 องศา 30 ลิปดา 24 ฟิลิปดาตะวันออก

ประวัติท่าอากาศยานลำปางแก้ไข

ปี เหตุการณ์ที่สำคัญ
พ.ศ. 2466 เริ่มการขนส่งทางอากาศใช้เครื่องบินแบบ BONANZA ซึ่งสามารถรับผู้โดยสารได้ 6 ที่นั่ง
พ.ศ. 2484 รัฐบาลได้จัดตั้งสำนักงานการบินพลเรือน สังกัดกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม เพื่อรับผิดชอบในกิจการขนส่งทางอากาศ และผู้โดยสารตามมาตรฐานสากล และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่าอากาศยานลำปาง เป็นท่าอากาศยานที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับยุทธการทางอากาศ ซึ่งยังจารึกอยู่ ณ กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2489 บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เปิดทำการบินพาณิชย์ รับ - ส่ง ผู้โดยสารใช้เครื่องบินแบบ DC-3 (DAKOTA หรือ C-47) ซึ่งมีขนาดที่นั่งผู้โดยสาร 25 ที่ มาทำการบิน ขึ้น - ลง ณ ท่าอากาศยานลำปาง
พ.ศ. 2496 ท่าอากาศยานลำปางได้เปิดบริการด้านวิทยุการบิน (สื่อสารการบินและการควบคุมจราจรทางอากาศยาน)
พ.ศ. 2500
 1. สร้างอาคารเรือนไม้เดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง
 2. เรือนไม้เดี่ยวชั้นเดียว 3 หลัง
 3. สร้างให้กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 2 หลัง
 4. สร้างอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นต่ำแฝด 1 หลัง
 5. สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น เป็นบ้านพักหัวหน้าอุตุนิยมวิทยา
พ.ศ. 2506 - 2508 กรมการบินพาณิชย์จัดซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น 41 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา
พ.ศ. 2506
 1. สร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลัง
 2. เรือนแถว 4 ครอบครัว 1 หลัง เรือนแถว 10 ครอบครัว 1 หลัง
พ.ศ. 2508
 1. สร้างอาคารคอนกรีตที่พักผู้โดยสาร พร้อมหอบังคับการบินสูง 5 ชั้น
 2. สร้างโรงเครื่องยนต์ไฟฟ้า
 3. อาคารคอนกรีตสำหรับเป็นสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ NDB
 4. สร้างโรงเก็บรถยนต์
 5. สถานีเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
 6. เรือนไม้เดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง
 7. ปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับให้มีสภาพดียิ่งขึ้น
พ.ศ. 2514
 1. เรือนแถว 4 ครอบครัว ใต้ถุนเตี้ย 1 หลัง
 2. เรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยสำหรับพนักงานดับเพลิง 1 หลัง
 3. เรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยสำหรับเจ้าหน้าที่ จจจ.3 1 หลัง
พ.ศ. 2516 สร้างอาคารเก็บรถดับเพลิงชั้นเดียว 1 หลัง งบประมาณ 90,000 บาท
พ.ศ. 2532 ปรับปรุงเสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด พร้อมปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารให้สามารถรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2533
 1. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่
 2. สร้างถังเก็บน้ำประปา คสล. ขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมเดินระบบน้ำประปา
 3. เข้าอาคารผู้โดยสารและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
พ.ศ. 2534
 1. ก่อสร้างอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ DVOR/DME (งบประมาณของปี 2533 เป็นเงิน 25,767,994.43 บาท)
 2. ก่อสร้างอาคารเครื่องมือกล 1 หลัง เป็นเงิน 2,291,520 บาท
 3. ติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVW
 4. ติดตั้งระบบข่าย AMS
 5. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สื่อสารการบินภาคเหนือ
 6. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องลานจอดเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์
 7. ติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ แบบนำร่อน PAPI
พ.ศ. 2535
 1. ซ่อมแซมอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 2. ขยายพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน พร้อมปรับปรุงทางขับ เพื่อรองรับอากาศยานขนาด 737
 3. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 3 หลัง
 4. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 2 หลัง
 5. ก่อสร้างเรือนแถว 4 ครอบครัว 2 หลัง ตามสัญญาที่ 20/2535 ลงวันที่ 24 กันยายน 2535 งบประมาณการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 3,375,000 บาท
พ.ศ. 2536
 1. ก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและกู้ภัย พื้นที่ 252 ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,155,997 บาท
 2. เสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด พร้อมต่อเติมอาคารผู้โดยสารไฟฟ้าท่าอากาศยาน และไฟภายในอาคาร ตามสัญญาที่ 168/2536 ลงวันที่ 30 กันยายน 2536 เป็นเงินทั้งสิ้น 33,642,974 บาท
พ.ศ. 2537 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 32 หน่วย พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามสัญญาจ้างที่ 114/2537 ลงวันที่ 15 กันยายน 2537 รวมเป็นเงิน 12,115,000 บาท
พ.ศ. 2538 สร้างถังเก็บน้ำ คสล. บรรจุน้ำได้ 180 ลบ.เมตร ตามสัญญาจ้างที่ 145/2538 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2538 รวมเป็นเงิน 485,000 บาท
พ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคารโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า 100 KVA เนื้อที่ 54 ตารางเมตรเป็นเงิน 429,000 บาท
พ.ศ. 2541 เดือนกันยายน มีมติคณะรัฐมนตรีให้กรมการบินพาณิชย์โอนกิจการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสื่อสารการบิน ฝ่ายควบคุมจราจรทางอากาศ และฝ่ายช่างสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศให้แก่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
พ.ศ. 2544
 1. กรมการบินพาณิชย์ ซ่อมอาคารชุดพักอาศัย 15 ครอบครัว และอื่นๆที่ท่าอากาศยานลำปางเป็นเงินจำนวน 375,249 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 103/2544 ลงวันที่ 12 กันยายน 2544 จาก บริษัทณฐวีร์ก่อสร้าง ตรวจรับงานวันที่ 26 ตุลาคม 2544
 2. กรมการบินพาณิชย์ จัดซื้อเครื่องมือตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายแบบ X-RAY ยี่ห้อ RAPISCAN รุ่น RAPISCAN 528 พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 11 เครื่อง (ใช้ราชการท่าอากาศยานลำปาง 1 เครื่อง) เป็นราคาทั้งสิ้น 29,090,893.57 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 108/2544 ลงวันที่ 18 กันยายน 2544 จาก บริษัท จีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตรวจรับงานวันที่ 25 ธันวาคม 2544
 3. ปรับปรุงซ่อมผิวแอสฟิลท์ติดคอนกรีต ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด เครื่องบินที่ท่าอากาศยานลำปาง เป็นเงินทั้งสิ้น 8,660,699.03 บาท ตามสัญญาที่ 127/2544 ลงวันที่ 28 กันยายน 2544 (ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญกิติชัย ตรวจรับงานวันที่ 14 มีนาคม 2546)
พ.ศ. 2545
 1. กรมการบินพาณิชย์ จัดซื้อรถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้อนิสสัน รุ่น CWM 431 MHRT (UD 250/10) พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องรับ – ส่ง วิทยุ ราคาคันละ 8,833,000 บาท จำนวน 3 คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 26,499,000 บาท (ใช้ราชการท่าอากาศยานลำปาง 1 คัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 95/2544 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2544 จากบริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจรับงานวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2545
 2. กรมการบินพาณิชย์ ปรับปรุงและต่อเติมความยาวทางวิ่งที่ ท่าอากาศยานลำปาง (จาก 1,775 เมตร เป็น 1,995 เมตร) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 90/2545 ลงวันที่ 30 พฤษภาค 2545 จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ตรวจรับงานวันที่ 8 เมษายน 2546
 3. เดือนตุลาคม 2545 รัฐบาลได้ปรับระบบราชการ โดยการปฏิรูประบบราชการไทย ซึ่งส่งผลให้กรมการบินพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการขนส่งทางอากาศ’’
พ.ศ. 2546
 1. 21 เมษายน 2546 กรมการขนส่งทางอากาศได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางเข็มทอง ทำการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร ตามสัญญาเลขที่ 22/2546 เป็นเงิน 265,400 บาท
 2. จ้างซ่อมปรับปรุงร่องระบายน้ำที่ท่าอากาศยานลำปางจาก ร้านยุทธนาแอร์ แอนด์ เซอร์วิสเป็นเงิน 26,000 บาท เงินค่าธรรมเนียมตามสัญญาจ้างที่ 13/2546 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546
 3. จ้างซ่อมส่วนที่ชำรุดของอาคารดับเพลิงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 2,675 บาท เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างที่ 17/2546 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2546
 4. จ้างซ่อมพื้นกระเบื้องทางเดิน จาก ร้าน สมควรการช่าง เป็นเงิน 3,500 บาท เป็นเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 20/2546 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546
 5. จ้างซ่อมขุดข้อต่อท่อทางดูดน้ำ จาก ร้านณัฐการช่าง เป็นเงิน 2,500 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 21/2546 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2546
พ.ศ. 2547
 1. จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูโรงเก็บรถดับเพลิงเป็นระบบไฟฟ้าจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดก้าวรวมช่าง เป็นเงิน 38,520 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 4/2547 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2547
 2. จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมบ่อน้ำทิ้ง จาก ร้านสมควรการช่าง เป็นเงิน 3,080 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 5/2547 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2547
 3. จ้างทำบันไดขึ้นดาดฟ้า อาคารที่ทำการท่าอากาศยานจาก ร้านนครชัยเทรดดิ้ง เป็นเงิน 30,500 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 6/2547 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547
 4. จ้างทำฝาปิดบ่อพักสายไฟ (Hand Hole) จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 10,885.11 บาท เงินค่าธรรมเนียมตามสัญญาจ้างที่ 8/2547 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547
 5. จ้างซ่อมทาสีผนังอาคารเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 39,602.84 บาท เงินค่าธรรมเนียมตามสัญญาจ้างที่ 9/2547 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2547
 6. จ้างซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องทางเดินด้านหลังห้องผู้โดยสารขาออกจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 5,000 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 20/2547 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
 7. จ้างทำทางลาดด้านหน้าอาคารดับเพลิงหลังเดิม จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง เป็นเงิน 1,300 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาเลขที่ 22/2547 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547
 8. กรมการขนส่งทางอากาศ จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง ทำการซ่อมอาคารดับเพลิงหลังเก่าที่ ท่าอากาศยานลำปาง เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 84/2547 เป็นเงิน 69,000 บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 45 วัน
พ.ศ. 2548
 1. จ้างปรับปรุงทางเข้าห้องผู้โดยสารขาเข้า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 18/2548 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นเงินจำนวน 113,790 บาท จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้ง
 2. จ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ประจำอาคารดับเพลิงเดิม จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอนเต้าบิลดิ้งเป็นเงิน 29,000 บาท เงินงบประมาณตามสัญญาจ้างที่ 9/2548 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2548
 3. กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ระบบ (4ชุด) เป็นราคาทั้งสิ้น 23,087,659 บาท (ใช้ราชการ ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 1 ระบบ (17 กล้อง) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 50/2548 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2548 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ (ตรวจรับวันที่ 31 กรกฎาคม 2548)
 4. กรมการขนส่งทางอากาศ จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟ PAPI อาคาร AFL จัดหาและติดตั้งระบบไฟ RTIL WIND CONE เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ (100 KVA) ที่ ท่าอากาศยานลำปาง เป็นจำนวนเงิน 10,970,000 บาทตามสัญญาจ้างเลขที่ 94/2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลการช่างตรวจรับงานวันที่ 6 มิถุนายน 2550 (100 KVA สำหรับติดตั้งสำรองใช้งานกับระบบไฟฟ้าสนามบิน ปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบอัตโนมัติขนาด 250 KVA ใช้งานกับระบบไฟฟ้าของอาคารที่พักผู้โดยสาร)
พ.ศ. 2549
 1. กรมการขนส่งทางอากาศ จ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.ติดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปที่ท่าอากาศยานลำปาง (ประมาณ 8,027 เมตร) เงินงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 72/2548 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เป็นเงินจำนวน 12,569,000 บาท จากบริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1988) จำกัด (ตรวจรับงานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549)
 2. กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อรถดับเพลิงขนาดกลาง ยี่ห้อนิสสัน รุ่น CW A214 MHRC จำนวน 10 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 138,396,000 บาท (ใช้ราชการ ท่าอากาศยานลำปางจำนวน 1 คัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2549 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 จากบริษัท นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด (ตรวจรับงานวันที่ 25 ตุลาคม 2549)
พ.ศ. 2550
 1. กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อรถกวาดดูด-ดูด ฝุ่น ผง หินเกล็ด บนทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ยี่ห้อ PRO-LAMPAC รุ่น HY-220AP ผลิตในประเทศไทย ตัวรถยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,020,000 บาท ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2549 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮดรอลิค แอนด์ แทรกเตอร์ (ตรวจรับงานวันที่ 24 สิงหาคม 2550)
 2. กรมการขนส่งทางอากาศ จัดซื้อรถกระเช้าภายในอาคาร ยี่ห้อ GENIE รุ่น AWP 36P DC S/NAWP07-58000 จำนวน 8 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,399,840 บาท (ใช้ราชการ ท่าอากาศยานลำปาง จำนวน 1 คัน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 21/2550 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 จากบริษัท ฟาสเตอร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
พ.ศ. 2555 ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบ เช่น อาคารดับเพลิง และกู้ภัย อาคารศูนย์เครื่องมือ บ้านพักผู้อำนวยการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ศาลพระภูมิ ป้ายชื่อท่าอากาศยาน ป้อมยาม งานถนนและลานจอดรถยนต์ วงเงินงบประมาฯ 236,500,000 บาท โดย บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 106/2555 ลงวันที่ 28 กันยายน 2555 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558
พ.ศ. 2558 กรมขนส่งทางอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น กรมการบินพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 38 เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก วันที่ 27 มกราคม 2558 และเปลี่ยนจาก กรมการบินพลเรือน เป็นกรมท่าอากาศยาน ตามราชกิจจานุเบกษา หน้า 28 เล่ม 132 ตอนที่ 98 ก วันที่ 1 ตุลาคม 2558
พ.ศ. 2559
 1. ติดตั้ง และจัดซื้อระบบ Digital CCTV จำนวน 34 กล้อง และระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ท่าอากาศยาน (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ วงเงินงบประมาณ 11,489,071.50 บาท โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 104/2559 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2559 ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559
 2. ซื้อและติดตั้งพรมพื้นบริเวณส่วนขยาย ห้องผู้โดยสารขาออก และผ้าม่าน ป้ายห้องประทับ รับรอง อาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 845,300.- บาท โดย ร้านลินซ์ ดีไซน์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่168/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมือวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 3. ซื้อและติดตั้งระบบปรับอากาศเพิ่มเติม บริเวณห้องผู้โดยสารขาออก จำนวน 5 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 2,168,890 บาท โดย บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 175/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
 4. ท่าอากาศยานลำปางได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 2 HELIPAD เป็นงบประมาณต่อเนื่อง (งบประมาณ 2559 - 2561) วงเงินงบประมาณ 84,970,000 บาท โดย บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 153/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ภายใน 670 วัน ซึ่งเริ่มทำงานภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานแก้ไข

 • ทางวิ่ง (Runway) จำนวน 1 เส้น พื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 1,975 กว้าง 30 เมตร รับน้ำหนักได้ 64 ตัน และทางวิ่งเผื่อข้างละ 60 เมตร
 • ทางขับ (Taxiway) ทางขับใช้ร่วมกับทางวิ่ง พื้นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 • ลานจอด ขนาด 60 x 250 เมตร สามารถจอดเครื่องบินขนาด โบอิ้ง 737-400 ได้ 3 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ได้ 7 ลำ ในเวลาเดียวกัน

อาคารแก้ไข

 • หอบังคับการบิน
 • ระบบวิทยุช่วยการเดินอากาศ (NDB, VOR / DME, ILS)
 • โรงเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าสนามบิน (Air Field Lighting)
 • ระบบไฟฟ้าสนามบิน (PAPI, APP LIGHT. R/W T/W LIGHT)
 • โรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • อาคารดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย
 • อาคารที่ทำการ 2 ชั้น 1 หลัง
 • ห้องพักผู้โดยสารขาเข้า รองรับผู้โดยสารได้ 120 คน พร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียง
 • ห้องผู้โดยสารขาออก รองรับผู้โดยสารได้ 250 คน พร้อมติดตั้งเครื่อง X-Ray 2 เครื่อง เครื่อง Walk Through 1 เครื่อง และ Hand Scanner 2 อัน
 • เคาน์เตอร์เช็คอิน 8 เคาน์เตอร์
 • ห้องรับรองพิเศษ (VIP) 2 ห้อง
 • พื้นที่ร้านค้าให้เช่า
 • โทรศัพท์สาธารณะทางไกล จำนวน 1 เครื่อง
 • ลานจอดรถยนต์ สำหรับผู้โดยสาร และผู้ใช้สนามบิน จอดรถได้ประมาณ 75 คัน
 • อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ พร้อมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์

สายการบินแก้ไข

ท่าอากาศยานลำปางได้เปิดเส้นทางการบินภายในประเทศ โดยเปิดให้บริการอยู่ 2 สายการบิน ดังนี้

 • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)
 • สายการบินนกแอร์ (Nok Air) (หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป)

ตารางการบินแก้ไข

สายการบินบางกอกแอร์เวย์[5]

ขาออก ขาเข้า เส้นทางบิน รหัสเที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน สายการบิน ระยะเวลาเดินทาง หมายเหตุ
08:20 09:55 BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง LPT ท่าอากาศยานลำปาง PG203 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 1 ชั่วโมง 35 นาที เที่ยวบินตรง
10:25 12:00 LPT ท่าอากาศยานลำปาง ถึง BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ PG204 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 1 ชั่วโมง 35 นาที เที่ยวบินตรง
11:55 13.30 BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง LPT ท่าอากาศยานลำปาง PG205 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 1 ชั่วโมง 35 นาที เที่ยวบินตรง

(ให้บริการจันทร์ พุธ ศุกร์)

17:00 18.35 LPT ท่าอากาศยานลำปาง ถึง BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ PG206 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 1 ชั่วโมง 35 นาที เที่ยวบินตรง (ให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์)
16:25 18:00 BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง LPT ท่าอากาศยานลำปาง PG207 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 1 ชั่วโมง 35 นาที เที่ยวบินตรง
18:30 20:05 LPT ท่าอากาศยานลำปาง ถึง BKK ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ PG208 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 1 ชั่วโมง 35 นาที เที่ยวบินตรง

เส้นทางสู่แม่ฮ่องสอนแก้ไข

ให้บริการตั้งแต่สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์

ขาออก ขาเข้า เส้นทางบิน รหัสเที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน สายการบิน ระยะเวลาเดินทาง หมายเหตุ
14.10 15.00 ลำปาง LPT ถึง แม่ฮ่องสอน HGN PG205 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 50 นาที เที่ยวบินตรง (ให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์)
15.30 16.20 แม่ฮ่องสอน HGN ถึง ลำปาง LPT PG206 AT7 บางกอกแอร์เวย์ 50 นาที เที่ยวบินตรง (ให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์)

*ตารางบินประจำเดือนสิงหาคม 2566

 • ตารางเวลาสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง, สามารถตรวจเช็คเวลาได้จากเว็บไซต์ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์โดยตรง ที่นี่

สายการบินนกแอร์

ขาออก ขาเข้า เส้นทางบิน รหัสเที่ยวบิน ประเภทเครื่องบิน สายการบิน ระยะเวลาเดินทาง หมายเหตุ
08:30 09:45 DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง LPT ท่าอากาศยานลำปาง DD8506 Q400 นกแอร์ 1 ชั่วโมง 15 นาที เที่ยวบินตรง
10:15 11:30 LPT ท่าอากาศยานลำปาง ถึง DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง DD8507 Q400 นกแอร์ 1 ชั่วโมง 15 นาที เที่ยวบินตรง
12:10 13:35 DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง LPT ท่าอากาศยานลำปาง DD8510 Q400 นกแอร์ 1 ชั่วโมง 25 นาที เที่ยวบินตรง
14:35 16:00 LPT ท่าอากาศยานลำปาง ถึง DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง DD8511 Q400 นกแอร์ 1 ชั่วโมง 25 นาที เที่ยวบินตรง
17:30 18:45 DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง LPT ท่าอากาศยานลำปาง DD8522 Q400 นกแอร์ 1 ชั่วโมง 15 นาที เที่ยวบินตรง
19:15 20:25 LPT ท่าอากาศยานลำปาง ถึง DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง DD8511 Q400 นกแอร์ 1 ชั่วโมง 10 นาที เที่ยวบินตรง

ปัจจุบัน เดือนเมษายน 2566 สายการบินนกแอร์หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 • ตารางเวลาสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง, สามารถตรวจเช็คเวลาได้จากเว็บไซต์ของสายการบินนกแอร์โดยตรง ที่นี่

ข้อมูลการจราจรทางอากาศของแต่ละปีแก้ไข

ที่มา: กรมการบินพลเรือน[6]
พ.ศ. ผู้ใช้บริการ (คน) เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน
2554
22,343
  20.29%
739
2555
55,958
  50.45%
1,214
2556
77,848
  39.12%
1,612
2557
120,520
  54.81%
2,515
2558
261,428
  116.92%
4,602
2559
290,420
  11.08%
4,951
2560
280,062
  3.57%
4,812

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Airport information for VTCN at World Aero Data. Data current as of October 2006.. Source: DAFIF.
 2. Airport information for NNT at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-05. สืบค้นเมื่อ 2021-09-23.
 4. กรมท่าอากาศยาน (21 ธันวาคม 2559). "ประวัติท่าอากาศยานลำปาง". สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2560. พ.ศ. 2535 ขยายพื้นที่ลานจอดเครื่องบิน พร้อมปรับปรุงทางขับ เพื่อรองรับอากาศยานขนาด 737 {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 5. "Facebook". www.facebook.com.
 6. Department of Civil Aviation. [1] เก็บถาวร 2015-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ไทย)[ลิงก์เสีย]