ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช[3] หรือสนามบินนครศรีธรรมราช (IATA: NST, ICAO: VTSF) เป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat International Airport
อาคารผู้โดยสารหลังเดิมของท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งานสาธารณะ
เจ้าของรัฐบาลไทย
ผู้ดำเนินงานกรมท่าอากาศยาน
พื้นที่บริการนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง598 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล4 เมตร / 13 ฟุต
พิกัด8°32′24″N 99°56′25.3″E / 8.54000°N 99.940361°E / 8.54000; 99.940361พิกัดภูมิศาสตร์: 8°32′24″N 99°56′25.3″E / 8.54000°N 99.940361°E / 8.54000; 99.940361
เว็บไซต์Nakorn Si Thammarat Airport
แผนที่
NSTตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
NST
NST
ตำแหน่งของสนามบินในประเทศไทย
NSTตั้งอยู่ในประเทศไทย
NST
NST
NST (ประเทศไทย)
ทางวิ่ง
ทิศทาง ความยาว พื้นผิว
เมตร ฟุต
01/19 2,100 6,890 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถิติ (2562)
ผู้โดยสาร1,472,120
จำนวนเที่ยวบิน15,426
แหล่งข้อมูล: DAFIF[1][2]
รันเวย์ 01/19
ฐานบินเฮลิคอปเตอร์ของเชฟรอน (กำลังก่อสร้าง)

ประวัติ แก้

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช เดิมเปิดให้บริการโดยใช้สนามบินชะเอียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 โดยการผลักดันของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มีการบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ จึงได้อาศัยท่าอากาศยานของกองทัพบกในบริเวณค่ายวชิราวุธ ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้ปรับปรุงสนามบินเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่ง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527 และใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างการบินทหารและการบินพลเรือน โดยมีขนาดทางวิ่ง 30 x 1,700 เมตร

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ท่าอากาศยานกองทัพภาคที่ 4 ได้เปิดใช้บริการเป็นสนามบินพาณิชย์ชั่วคราว โดยมีบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้บริการในเส้นทางการบินสุราษฎร์ธานีมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เครื่องบินชอร์ต 360 อีกสามปีต่อมาเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่ท่าอากาศยานดังกล่าว มีขนาดไม่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสาร จึงได้มีการพิจารณาเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ในบริเวณตำบลปากพูน อำเภอเมือง และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2541 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต และเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการเส้นทางโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2543 โดยนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี[4]

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากรในลำดับที่ 10/1 ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถรับเที่ยวบินนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศได้[5] ต่อมาได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม ก่อสร้างคันทางพร้อมระบบระบายน้ำท่วม และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่[6]

อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช เป็นอาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 เป็นส่วนผู้โดยสารขาออก โดยมีสะพานเทียบเครื่องบิน 2 สะพาน ซึ่งสะพานทิศเหนือสามารถรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศได้ด้วย ส่วนชั้น 3 เป็นร้านค้า ร้านอาหาร และภัตตาคาร ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวได้เปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ส่วนอาคารหลังเดิมจะใช้เป็นสำนักงานท่าอากาศยาน สำนักงานสายการบิน และอาคารส่งสินค้า[7]

ข้อมูลทางภายภาพ แก้

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนทาหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 1,814 ไร่[8] ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งหมด 1,814 ไร่ หรือ 2,902,400 ตารางเมตร มีลานจอดอากาศยานรวม 34,000 ตารางเมตร (85 x 400 เมตร) แบ่งออกเป็น B737 9 ลาน ATR-72 2 ลาน เฮลิคอปเตอร์ 2 ลาน ขนาดทางวิ่ง 59 x 2,100 เมตร[9] ประกอบด้วยอาคารหลักดังนี้

 • อาคารผู้โดยสารหลัก พื้นที่รวม 30,600 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมง หลุมจอดประชิดอาคาร 4 หลุม สะพานเทียบเครื่องบิน 2 สะพาน มีพื้นที่ใช้สอยดังนี้[10]
  • ชั้น 1 ส่วนผู้โดยสารขาเข้า ประกอบด้วยโถงผู้โดยสารขาเข้า, จุดตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ, สายพานรับกระเป๋า 3 สายพาน (ระหว่างประเทศ 1 สายพาน และภายในประเทศ 2 สายพาน), พร้อมส่วนบริการผู้โดยสาร
  • ชั้น 2 ส่วนผู้โดยสารขาออก ประกอบด้วยโถงผู้โดยสารขาออก, เคาท์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร จำนวน 22 เคาท์เตอร์, เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร, จุดตรวจค้นสัมภาระ, จุดตรวจหนังสือเดินทางสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ, โถงพักคอยผู้โดยสารขาออกซึ่งเชื่อมต่อกับทางออกขึ้นเครื่อง 4 ช่องทาง (ระหว่างประเทศ 1 ช่องทาง ภายในประเทศ 3 ช่องทาง), ห้องรับรองสายการบิน, ร้านค้า และร้านอาหาร
  • ชั้น 3 พื้นที่ร้านค้า, ภัตตาคาร, สกายเลาจน์ และสำนักงาน
 • อาคารผู้โดยสารหลังเดิม พื้นที่รวม 5,400 ตารางเมตร ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2541–2566 ประกอบด้วย พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาเข้า 470 ตารางเมตร พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาออก 470 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 225 คนต่อชั่วโมง และผู้โดยสารขาออก 225 คนต่อชั่วโมง รวม 450 คนต่อชั่วโมง จำนวนเครื่องบินที่รองรับได้สูงสุด 32 เที่ยวบินต่อวัน ทั้งนี้ เมื่ออาคารใหม่เปิดใช้งาน อาคารดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเป็นสำนักงานท่าอากาศยาน, สำนักงานสายการบิน, ห้องประชุม และอาคารส่งสินค้า

สายการบิน แก้

 
ไทยแอร์เอเชียเตรียม taxi
 
เส้นทางการบินของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2529

สายการบินที่เปิดให้บริการ แก้

ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช มีสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ ดังนี้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
นกแอร์ กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยไลอ้อนแอร์ กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ


 
ไทยแอร์เอเชีย จอด ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 
ไทยแอร์เอเชีย Landing
 
เที่ยวบิน TH304 ต้นทาง กรุงเทพมหานคร ปลายทาง สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

สายการบินที่เคยทำการบิน แก้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
การบินไทย (TG) กรุงเทพฯ-ดอนเมือง,กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
ไทยสมายล์ (WE) เชียงใหม่, อุดรธานี,กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
เดินอากาศไทย (TH) สุราษฎร์ธานี
ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เชียงใหม่,กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
นกแอร์ (DD) ระยอง-อู่ตะเภา
พีบีแอร์ (9Q) กรุงเทพฯ-ดอนเมือง
วัน-ทู-โก (OG) กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
แอร์อันดามัน (2Y) ภูเก็ต
โอเรียนต์ไทยแอร์ไลน์ (OX) กรุงเทพฯ-ดอนเมือง
แฮปปี้แอร์ (HP) ภูเก็ต
ไทยแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก แก้

รถโดยสารสาธารณะ แก้

สำหรับรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชปัจจุบันเปิดให้บริการดังนี้

 • รถมินิบัส จอดให้บริการอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารโดยมีรถคอยให้บริการรองรับทุกเที่ยวบิน

สาย 7​ สนามบิน - สถานีขนส่งผู้สารหัวอิฐ - สนามหน้าเมือง สาย 8​ สนามบิน - สี่แยกนาหลวง

 • รถบริการอื่น ๆ ได้แก่ แท็กซี่, ลิมูซีน, และรถตู้

ลานจอดรถ แก้

 • สามารถจอดรถได้ประมาณ 150 คัน[11]

ร้านค้าและร้านอาหาร แก้

ในอาคารผู้โดยสารหลังเดิมมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการ

บริการรถเช่า แก้

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช มีบริการบริษัทเอกชนให้บริการภายในอาคารท่าอากาศยาน

สถิติ แก้

ปี เที่ยวบิน โดยสาร สินค้า
2538 2,858   0.00 30,079   0.00 93,656   0.00
2539 4,043   41.46 39,805   32.33 75,228   19.68
2540 5,017   24.09 62,755   57.66 134,265   78.48
2541 3,187   36.48 69,979   11.51 140,177   4.40
2542 1,139   64.26 74,712   6.76 271,891   93.96
2543 788   30.82 82,687   10.67 373,451   37.35
2544 1,352   71.57 92,583   11.97 425,723   14.00
2545 1,262   6.66 90,921   1.80 546,462   28.36
2546 1,705   35.10 104,340   14.76 820,998   50.24
2547 2,048   20.12 131,957   26.47 1,105,237   34.62
2548 2,160   5.47 146,435   10.97 1,369,876   23.94
2549 2,275   5.32 193,231   31.96 983,837   28.18
2550 3,488   53.32 396,737   105.32 1,587,848   61.39
2551 2,636   24.43 299,075   24.62 1,025,442   35.42
2552 2,458   6.75 297,257   0.61 1,108,671   8.12
2553 3,365   36.90 406,792   36.85 811,372   26.82
2554 14,313   325.35 654,956   61.01 684,214   15.67
2555 15,513   8.38 725,858   10.83 688,210   0.58
2556 16,934   9.16 950,133   30.90 825,426   19.94
2557 18,822   11.15 1,112,849   17.13 1,223,114   48.18
2558 19,294   2.50 1,243,179   11.71 914,404   25.24
2559 18,854   2.28 1,503,463   20.94 1,109,695   21.36
2560 18,082   4.09 1,496,218   0.48 822,731   25.86
2561 17,004   5.96 1,490,773   0.36 633,643   22.98
2562 15,426   9.28 1,472,120   1.25 589,457   6.97
2563 15,201   1.45 1,340,398   8.94 500,047   15.16
ที่มา: กรมท่าอากาศยาน, กระทรวงคมนาคม[12]

เหตุการณ์สำคัญ แก้

 
นกแอร์กำลัง take off บนรันเวย์ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 
นกแอร์รับผู้โดยสาร
 
หอบังคับการบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • 6 เมษายน 2554 เปิดสนามบินนครศรีธรรมราชโดยเที่ยวบินแรก ออก 15.30น.
 • 13 สิงหาคม 2555 [20]มีคำสั่งปิดการใช้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปจนถึงเวลา 24.00 น. หลังจากที่มีการลักลอบจุดเผาป่าพรุใกล้กับรันเวย์จนไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้าง โดยแนวไฟได้ประชิดรันเวย์ฝั่งทิศใต้เป็นระยะทางกว่า 1,000 เมตร จนมาถึงแนวแท็กซี่เวย์ ส่งผลให้หมอกควันลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายร้อยเมตร ขณะเดียวกันเถ้าจากใบไม้และใบหญ้าได้ฟุ้งสูงขึ้นกระจายเป็นวงกว้างจนอาจเกิดอันตรายกับอากาศยานในขณะทำการบิน[21]
 • 8 มิถุนายน 2556 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช[22]
 • 6 มกราคม 2560 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบของจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม Runway จนต้องยกเลิกเที่ยวบิน 100% กำหนดการปิดแรกคือวันที่ 6-7 มกราคม 2560 แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยต้องทำการปิดจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 และขยายวันปิดเพิ่มเติมอีก 2 วัน โดยปิดจนถึง 13 มกราคม 2560 แทน เพราะว่าวิศวกรท่าอากาศยานไม่สามารถตรวจสอบความแข็งแรงของพื้น Runway ได้ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสารตกค้างและต้องทำการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางไปใช้บริการท่าอาศยานใกล้เคียงได้แก่ ท่าอาศยานสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยานตรัง [23]
 • 7 ธันวาคม 2560 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีน้ำท่วมบริเวณลานกลับเครื่องบินที่หัวรันเวย์ [24] และได้เปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 [25]
 • 4 มกราคม 2562 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 ทั้งนี้ทุกสายการบินสามารถทำการบินขึ้นและลงได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป [26]
 • 6 สิงหาคม 2563 สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320 เที่ยวบิน VZ330 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 11.11 น. โดยในเที่ยวบินนี้​มี​ผู้ว่าราชการจังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ และผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช​ให้เกียรติ​ร่วมเดิน​ทางกับนักท่องเที่ยว​ในเที่ยวบินนี้​ด้วย เมื่อถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 12.20 น.​ ได้มีซุ้มอุโมงค์ฉีดน้ำต้อนรับพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีการมอบของที่ระลึก และสตอ สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร [27]
 • 10 กันยายน 2563 สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-232 (WL) เที่ยวบินปฐมฤกษ์ WE233 ออกเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชใน เวลา 08.25 น. [28]
 • 25 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประทับเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • 18 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช เที่ยวบิน WE173[29]
 • 21 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง อุดรธานี - นครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ WE175[30]
 • 30 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช[31]
 • 2-4 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกครอบคลุมในทุกพื้นที่ทำให้ทั้งจังหวัดประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แต่สามารถเปิดบินได้ตามปกติ พร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอดเพื่อระบายน้ำ ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากน้ำท่วมสูงต้องเดินทางเข้าและออกสนามบินโดยรถGMC ของกองทัพบก [32]

อุบัติเหตุ แก้

 • 2 กุมภาพันธ์ 2550 สายการบิน นกแอร์ พร้อมผู้โดยสาร 150 คน ได้ประสบอุบัติเหตุ ยางระเบิดขณะลงจอด ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นักบินสามารถประคองเครื่องให้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้[33]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. Airport information for VTSF at World Aero Data. Data current as of October 2006.. Source: DAFIF.
 2. Airport information for NST at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
 3. "กรมการบินพลเรือน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-05. สืบค้นเมื่อ 2021-09-23.
 4. นายชวน หลีกภัย เดินทางมาทำพิธีเปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร
 6. "โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ข้อมูล 2562". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-17. สืบค้นเมื่อ 2019-06-17.
 7. "ส่องความว้าว! เทอร์มินอลใหม่ "สนามบินนครศรีฯ" ก่อสร้างคืบแล้ว 97%". เดลินิวส์.
 8. "ข้อมูลท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ข้อมูล 2562" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-17. สืบค้นเมื่อ 2019-06-17.
 9. "ข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-17. สืบค้นเมื่อ 2019-06-17.
 10. "อาคารผู้โดยสารใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช". Realist Blog รีวิวบ้าน คอนโด อัพเดทข่าวอสังหาฯ รถไฟฟ้า ทางด่วน.
 11. ข้อมูลแสดงลักษณะกายภาพของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานจากเว็บไซต์ กรมท่าอากาศยาน
 12. ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 13. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี[ลิงก์เสีย]
 14. "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-29. สืบค้นเมื่อ 2010-06-16.
 15. "สายการบินแอร์เอเชียเปิดเส้นทางการบินใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-09. สืบค้นเมื่อ 2009-09-24.
 16. "ผู้โดยสารมีความต้องการใช้สนามบินนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2009-09-24.
 17. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม
 18. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์[ลิงก์เสีย]
 19. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสร็จประกอบพระกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 20. ผอ.ท่าอากาศยานนครศรีฯ สั่งปิดสนามบินหลังมือป่วนลอบเผาป่าพรุข้างรันเวย์[ลิงก์เสีย]
 21. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-08-13.
 22. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด[ลิงก์เสีย]
 23. แจ้งปิดสนามบินนครศรีธรรมราชถึง 13 ม.ค.
 24. ปิดสนามบินนครศรีธรรมราช น้ำท่วมระบบไฟฟ้าใช้ไม่ได้
 25. "สนามบินนครศรีฯเปิดบริการปกติแล้วหลังหยุด3วันหลบน้ำท่วม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-04. สืบค้นเมื่อ 2018-10-29.
 26. ข่าวปิดสนามบินเนื่องจากพายุปาบึก
 27. สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320 เที่ยวบิน VZ330
 28. สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-232 (WL)
 29. สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช เที่ยวบิน WE173
 30. สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง อุดรธานี - นครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ WE175
 31. สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช โดยมีพิธีการ Water salute
 32. จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกครอบคลุมในทุกพื้นที่ทำให้ทั้งจังหวัดประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขัง
 33. ระทึก! นกแอร์ ยางระเบิดขณะลงจอด เมืองคอน[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้