ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช[3] หรือสนามบินนครศรีธรรมราช (IATA: NST, ICAO: VTSF) เป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ความจุอาคารผู้โดยสาร ขาเข้า 188 คนต่อชั่วโมง และขาออก 125 คนต่อชั่วโมง มีลานจอด โบอิ้ง (Boeing) 737 2 ลาน เอทีอาร์ (ATR) 72 2 ลาน และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 2 ลาน มีเนื้อที่ประมาณ 1,814 ไร่ [4]

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat International Airport
NSTAIRPORT.jpg
อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช
ข้อมูลสำคัญ
การใช้งานสาธารณะ
เจ้าของรัฐบาลไทย
ผู้ดำเนินงานกรมท่าอากาศยาน
พื้นที่บริการนครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้งเลขที่ 598 หมู่ที่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล4 เมตร / 13 ฟุต
พิกัด8°32′24″N 99°56′25.3″E / 8.54000°N 99.940361°E / 8.54000; 99.940361พิกัดภูมิศาสตร์: 8°32′24″N 99°56′25.3″E / 8.54000°N 99.940361°E / 8.54000; 99.940361
เว็บไซต์Nakorn Si Thammarat Airport
แผนที่
NSTตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
NST
NST
ตำแหน่งของสนามบินในประเทศไทย
NSTตั้งอยู่ในประเทศไทย
NST
NST
NST (ประเทศไทย)
ทางวิ่ง
ทิศทาง ความยาว พื้นผิว
เมตร ฟุต
01/19 2,100 6,890 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สถิติ (2562)
ผู้โดยสาร1,472,120
จำนวนเที่ยวบิน15,426
แหล่งข้อมูล: DAFIF[1][2]
รันเวย์ 01/19
ฐานบินเฮลิคอปเตอร์ของเชฟรอน (กำลังก่อสร้าง)

ประวัติแก้ไข

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช เดิมเปิดให้บริการโดยใช้สนามบินชะเอียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 โดยการผลักดันของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มีการบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ จึงได้อาศัยท่าอากาศยานของกองทัพบกในบริเวณค่ายวชิราวุธ ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้ปรับปรุงสนามบินเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่ง

พ.ศ. 2527 การก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งได้แล้วเสร็จ และใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างการบินทหารและการบินพลเรือน โดยมีขนาดทางวิ่ง 30 x 1,700 เมตร

พ.ศ. 2528 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดใช้บริการท่าอากาศยานกองทัพภาคที่ 4 เป็นสนามบินพาณิชย์ชั่วคราว โดยมีบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ให้บริการในเส้นทางการบินสุราษฎร์ธานีมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เครื่องบิน Short 360

พ.ศ. 2531 เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่ท่าอากาศยานกองทัพภาคที่ 4 มีขนาดไม่เพียงพอในการรองรับผู้โดยสาร จึงได้มีการพิจารณาเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ในบริเวณตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2541 ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นสนามบินอนุญาต

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ท่าอากาศยานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เริ่มเปิดให้บริการ โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการเส้นทางโดยตรงจากกรุงเทพมหานคร มายังจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ได้ทำการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เดินทางมาทำพิธีเปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช[5]

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากรในลำดับที่ 10/1 ของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงกำหนดท่าหรือที่สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถรับเที่ยวบินนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศได้[6]

สำหรับแผนการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชในอนาคต ได้แก่ การขยายทางวิ่งจากเดิม 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเก่า ก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำท่วมวงเงิน 353.8380 ล้านบาท และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ 4 ล้านคนต่อปี และติดตั้งสะพานเทียบ จำนวน 2 ตัว  วงเงิน 1,800.0000 ล้านบาท [7]

ข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพแก้ไข

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนถนนสาย 4103 เลขที่ 598 หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 1,814 ไร่ [4] ตำแหน่งละติจูดที่ 8˚ 32’ 24” และลองจิจูดที่ 99˚ 56’ 25.3” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร

 • อาคารที่พักผู้โดยสาร พื้นที่รวม 5,400 ตารางเมตร แยกเป็น พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาเข้า 470 ตารางเมตร พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาออก 470 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 225 คนต่อชั่วโมง และผู้โดยสารขาออก 225 คนต่อชั่วโมง รวม 450 คนต่อชั่วโมง
 • จำนวนเครื่องบินที่รองรับได้สูงสุด 32 เที่ยวบินต่อวัน
 • จำนวนผู้โดยสารที่รองรับได้สูงสุด 3,600 คนต่อวัน
 • ลานจอดอากาศยานรวม 34,000 ตารางเมตร (85 x 400 เมตร) แบ่งออกเป็น B737 9 ลาน ATR-72 2 ลาน เฮลิคอปเตอร์ 2 ลาน
 • ขนาดทางวิ่ง 45 x 2,100 เมตร
 • พื้นที่รวมทั้งหมด 1,814 ไร่ หรือ 2,902,400 ตารางเมตร

อ้างอิง: กรมท่าอากาศยาน[8]

สายการบินแก้ไข

 
ไทยแอร์เอเชียเตรียม taxi
 
เส้นทางการบินของบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2529

สายการบินที่เปิดให้บริการแก้ไข

ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช มีสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ ดังนี้

สายการบิน จุดหมายปลายทาง หมายเหตุ
นกแอร์ กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยแอร์เอเชีย กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ
ไทยไลอ้อนแอร์ กรุงเทพฯ-ดอนเมือง ภายในประเทศ


 
ไทยแอร์เอเชีย จอด ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 
ไทยแอร์เอเชีย Landing
 
เที่ยวบิน TH304 ต้นทาง กรุงเทพมหานคร ปลายทาง สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

สายการบินที่เคยทำการบินแก้ไข

สายการบิน จุดหมายปลายทาง
การบินไทย (TG) กรุงเทพฯ-ดอนเมือง,กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
ไทยสมายล์ (WE) เชียงใหม่, อุดรธานี,กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
เดินอากาศไทย (TH) สุราษฎร์ธานี
ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เชียงใหม่,กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ
นกแอร์ (DD) ระยอง-อู่ตะเภา
พีบีแอร์ (9Q) กรุงเทพฯ-ดอนเมือง
วัน-ทู-โก (OG) กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ
แอร์อันดามัน (2Y) ภูเก็ต
โอเรียนต์ไทยแอร์ไลน์ (OX) กรุงเทพฯ-ดอนเมือง
แฮปปี้แอร์ (HP) ภูเก็ต
ไทยแอร์เอเชีย (FD) กรุงเทพ-สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวกแก้ไข

รถโดยสารสาธารณะแก้ไข

สำหรับรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชปัจจุบันเปิดให้บริการดังนี้

 • รถมินิบัส จอดให้บริการอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารโดยมีรถคอยให้บริการรองรับทุกเที่ยวบิน

(ดำเนินการโดยบริษัท ณิชาทัฬห์ จำกัด โทร 085-8899517, 085-7833887 , Line​ ID: @nichatal)

สาย 7​ สนามบิน - สถานีขนส่งผู้สารหัวอิฐ - สนามหน้าเมือง (ตัวเมืองนคร)

(สามารถเดินทางไปสุดสายเพื่อต่อรถไปต่างจังหวัดได้ เช่น พัทลุง สงขลา ภูเก็ต ฯลฯ)

เส้นทางการเดินรถ สนามบิน>สี่แยกน้ำแคบ>ร.ร.เมือง>ร.ร.เบญจมฯ>สี่แยกเบญจม>บขส.หัวอิฐ>เพิ่มสถานีใหม่ตุลาคม63 สนามหน้าเมือง (ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนคร)

อัตราค่าบริการ 30 บาท/ตลอดสาย

สาย 8​ สนามบิน - สี่แยกนาหลวง

(สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าตัวเมืองโดยรถจะไปสิ้นสุดที่ร้านปกรณ์และเพื่อนเลยโฮมโปรนครศรีธรรมราช )

เส้นทางการเดินรถ สนามบิน>แยกบ้านปู>ตลาดท่าแพ>ร.พ.นครินทร์>สี่แยกคูขวาง>โรบินสัน>เทสโก้โลตัส>โฮมโปร>สามแยกนาหลวง>ร้านปกรณ์นาหลวง

อัตราค่าบริการ 40 บาท/ตลอดสาย

 • รถบริการอื่น ๆ

- อัตราค่าบริการแท็กซี่นคร (คิดราคาตามมิเตอร์เริ่ม 30 บาท) สนามบินคิดเพิ่ม 100 บาท โทร 075-357888,075-358-888 ตลอด 24 ชม.

- อัตราค่าบริการลีมูซีน-แท็กซี่ คิดจากราคาที่กำหนดและเหมา จากสนามบินไปยังตัวเมืองอยู่ประมาณ 100 บาท/คน (ผู้โดยสาร 3 คน/เที่ยว) หรือเหมาในอัตรา 300 บาท/เที่ยว

- อัตราค่าบริการรถตู้ ประมาณ 80 บาทต่อคน

ลานจอดรถแก้ไข

 • สามารถจอดรถได้ประมาณ 50-60 คัน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจอด

ร้านค้าและร้านอาหารแก้ไข

 • ร้านโกปี๊ บริเวณชั้น 1 ติดห้องผู้สารขาออก
 • ร้านกาแฟนคร คอฟฟี่ บริเวณชั้น 1
 • ครัวลานบิน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ชั้น2 อาคารผู้โดยสาร
 • ห้องอาหารเฮียเพ้ง บริเวณชั้น 1
 • ร้านจำหน่ายของที่ระลึก (จำนวน 4 ร้าน)
 • ห้องอาหารหาดทิพย์ บริเวณชั้น 2
 • ร้านกาแฟดอยช้าง คอฟฟี่ บริเวณชั้น 1
 • ร้านกาแฟและอาหาร Blackcanyon บริเวณชั้น 1
 • ห้องรับรองพิเศษ

ห้องน้ำแก้ไข

 • ชั้น 1
  • บริเวณประตู้ผู้โดยสารขาเข้า (ชาย/หญิง)
  • บริเวณประตูผู้โดยสารขาออก (ชาย/หญิง)
  • ปีกอาคารฝั่งบริเวณประตูผู้โดยสารขาเข้า ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติมใหม่ (ชาย/หญิง)
 • ชั้น 2
  • บริเวณตรงกลางร้านค้า (ชาย/หญิง)

ตู้กดเงินอัตโนมัติแก้ไข

 • บริเวณประตูทางเข้าภายนอกอาคารผู้โดยสาร

บริการรถเช่าแก้ไข

สถิติแก้ไข

ปี เที่ยวบิน โดยสาร สินค้า
2538 2,858   0.00 30,079   0.00 93,656   0.00
2539 4,043   41.46 39,805   32.33 75,228   19.68
2540 5,017   24.09 62,755   57.66 134,265   78.48
2541 3,187   36.48 69,979   11.51 140,177   4.40
2542 1,139   64.26 74,712   6.76 271,891   93.96
2543 788   30.82 82,687   10.67 373,451   37.35
2544 1,352   71.57 92,583   11.97 425,723   14.00
2545 1,262   6.66 90,921   1.80 546,462   28.36
2546 1,705   35.10 104,340   14.76 820,998   50.24
2547 2,048   20.12 131,957   26.47 1,105,237   34.62
2548 2,160   5.47 146,435   10.97 1,369,876   23.94
2549 2,275   5.32 193,231   31.96 983,837   28.18
2550 3,488   53.32 396,737   105.32 1,587,848   61.39
2551 2,636   24.43 299,075   24.62 1,025,442   35.42
2552 2,458   6.75 297,257   0.61 1,108,671   8.12
2553 3,365   36.90 406,792   36.85 811,372   26.82
2554 14,313   325.35 654,956   61.01 684,214   15.67
2555 15,513   8.38 725,858   10.83 688,210   0.58
2556 16,934   9.16 950,133   30.90 825,426   19.94
2557 18,822   11.15 1,112,849   17.13 1,223,114   48.18
2558 19,294   2.50 1,243,179   11.71 914,404   25.24
2559 18,854   2.28 1,503,463   20.94 1,109,695   21.36
2560 18,082   4.09 1,496,218   0.48 822,731   25.86
2561 17,004   5.96 1,490,773   0.36 633,643   22.98
2562 15,426   9.28 1,472,120   1.25 589,457   6.97
2563 15,201   1.45 1,340,398   8.94 500,047   15.16
ที่มา: กรมท่าอากาศยาน, กระทรวงคมนาคม[9]

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

 
นกแอร์กำลัง take off บนรันเวย์ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • 5 กุมภาพันธ์ 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2546 โดยประทับแรม ณ เรือนรับรองค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 08.39 นาฬิกา [10]
 • 30 มีนาคม 2550 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อและเหรียญพระโพธิสัตว์จตุคามรามเทพ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ้งหวัดนครศรีธรรมราช[11]
 • 7 สิงหาคม 2550 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3201 ได้เปิดเส้นทางการบินระหว่าง กรุงเทพมหานครท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วันละ 1 เที่ยวบินทุกวัน โดยเครื่องบิน โบอิ้ง 737-300 ขนาด 148 ที่นั่ง โดยมีคณะผู้บริหารสารการบินไทยแอร์เอเชีย นำโดยนายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2007 เดินทางมาด้วย[12]
 • 4 กันยายน 2550 นายอับดุลเลาะห์ หะกีสะบูดิง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดเผยผู้โดยสารต้องการเดนทางมายังนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น โดย สายการบินนกแอร์ ไทยแอร์เชียน และวันทูโก รวม 8 เที่ยวบินต่อวัน เฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อ 1 เที่ยวบิน ไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสาร เนื่องจากกระแส จตุคามรามเทพ และความต้อกงารใช้สนามบินของจังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง ตรัง และเมื่อนำท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไปเทียบกับท่าอากาศยาน 26 แห่งในภูมิภาคได้ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่อง[13]
 • 15 กันยายน 2550 มีการเพิ่มเที่ยวบินจาก 8 เที่ยวบินต่อวันเป็น 10 เที่ยวบินต่อวัน[14]
 
นกแอร์รับผู้โดยสาร
 • 17 ตุลาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชากองทัพอากาศถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2550[15]
 • 28 เมษายน 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะเฝ้ารับเสด็จทั้งที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และที่วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม [16]
 • 30 กรกฎาคม 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สวนสาธารณะศรีรรมาโศกราช และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช[17]
 • 16 กันยายน 2552 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพระอุปถัมภ์ โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกจากวังสุขโขทัย เมื่อเวลา 08.50 นาฬิกา และเสด็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในเวลา 10.25 นาฬิกา และเสด็จกลับในวันเดียวกัน โดยใช้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช [18]
 • 27 พฤศจิกายน 2552 สายการบินวัน-ทู-โก แอร์ไลน์ เปิดเที่ยวบิน จาก กรุงเทพมหานคร สู่ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 หลังจากถูก ยกเลิกใบอนุญาตขึ้นบินจากกรมขนส่งทางอากาศ และได้ยกเลิกการบินมายังนครศรีธรรมราชไป
 • 8 กุมภาพันธ์ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา พระองค์เสร็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ [19]
 • 29 พฤษภาคม 2553 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทับรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่าวดงตาล ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง จากกองบินทหารเรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา จังหวัดระยอง มายังท่าอากาศยานครศรีธรรมราชเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ วัดวิภาวดีรังสิตาราม ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ , วัดโคกเมรุ ต.นากะชะ อ.ฉวาง และ เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2553 [20]
 • 7 กรกฎาคม 2553 เชฟรอนเดินหน้าโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย คาดฉลุย เตรียมแผนสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์รองรับสูงสุด 30 เที่ยวบินต่อวัน โครงการก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ขึ้นที่บริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยบริษัท เชฟรอน สำรวจ และผลิต จำกัด ซึ่งได้รับสัมปทานการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย ห่างจากนครศรีธรรมราชไปราว 200 กม. การก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็นฐานบินในการรับส่งพนักงานออกไปปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเชฟรอนมีฐานอยู่ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รวม 2 ฐานการบิน ในส่วนนี้ทำให้เกิดการจัดการด้านต้นทุนที่สูง และไม่คุ้มค่า รวมทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงแก้ปัญหาโดยการยุบรวมฐานทางอากาศทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน[21]
 • 19 พฤศจิกายน 2553 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร พระพุทธรูปพระประธาน ในศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเสด็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวันชัย อินทร์แก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช, พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4, พลตำรวจตรี กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เข้ารับเสด็จ [22]
 • 27 มีนาคม 2554 เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีน้ำท่วมทั้ง รันเวย์ เท็กซี่เวย์ สูงประมาณ 1-2 ฟุต ทำให้ท่าอากาศยานต้องหยุดให้บริการชั่วคราว สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย และสายการบินโอเรียนท์ไทย ต้องยกเลิกเส้นทางบินจากกรุงเทพมหานคร มายัง นครศรีธรรมราช และนครศรีธรรมราช สู่ กรุงเทพมาหนคร ทุกเที่ยวบิน และเป็นครั้งแรกที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชต้องหยุดการให้บริการเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาต
 
หอบังคับการบิน ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 • 6 เมษายน 2554 เปิดสนามบินนครศรีธรรมราชโดยเที่ยวบินแรก ออก 15.30น.
 • 10 เมษายน 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี พันเอกสมชาย ภุมรินทร์ รองเสนนาธิการกองทัพภาคที่ 4ถวายรายงานรับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช และ หน.ส่วนราชการ เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ [23]
 • 24 พฤษภาคม 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่ที่ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 10.45 นาฬิกา เสด็จถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และเสด็จกลับในวันเดียวกัน โดยใช้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช [24]
 • 13 สิงหาคม 2555 เวลา 19.40 น.[25]นายนิสิต สมบัติ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งปิดการใช้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของคืนนี้ หลังจากที่มีการลักลอบจุดเผาป่าพรุใกล้กับรันเวย์จนไฟได้ลุกลามเป็นวงกว้าง โดยแนวไฟได้ประชิดรันเวย์ฝั่งทิศใต้เป็นระยะทางกว่า 1,000 เมตร จนมาถึงแนวแท็กซี่เวย์ ส่งผลให้หมอกควันลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าหลายร้อยเมตร ขณะเดียวกันเถ้าจากใบไม้และใบหญ้าได้ฟุ้งสูงขึ้นกระจายเป็นวงกว้างจนอาจเกิดอันตรายกับอากาศยานในขณะทำการบิน[26]
 • 14 กันยายน 2555 เวลา 10.50 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จประทับเครื่องบินที่นั่งจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ มายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทรงติดตามโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ [27]
 • 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรโครงการฝึกอาชีพ การทำเครื่องเงินของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านเขาวัง ซึ่งวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชมาช่วยทำการสอน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอน มีการจัดทำโครงการหนูน้อยยิ้มสวย ฟันใส ตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย ได้รับรางวัลชมเชยประเภทชมรมเด็กไทยฟันดี การจัดทำโครงการธูปเทียนหอมสมุนไพรพิชิตยุง ทำด้วยสมุนไพรจากสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดอบรมครู นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน ในการนำวัตถุดิบด้านการเกษตรมาแปรรูป และการถนอมอาหารให้อยู่ได้นาน การทำเกษตรกรรม ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฏร จำนวน 78 ราย และด้านทันตกรรม จำนวน 50 ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคหู ตา คอ จมูก และโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมทั้งทรงรับผู้ป่วยข้อเข่าผิดรูปทั้ง 2 ข้าง และผู้ป่วยโรคผิวหนังไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ [28]
 • 8 มิถุนายน 2556 เวลา 16.30 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เสด็จโดยเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับเสด็จ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ภริยารองแม่ทัพภาคที่ 4 และภริยาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายพวงมาลัย [29]
 • 23 มิถุนายน 2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปี 2555 23 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย รองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีชาญประดิษฐ์ แสงนิล รองแม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรีรณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและพลังมวลชนเฝ้ารับเสด็จ [30]
 • 6 มกราคม 2560 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับผลกระทบของจากกรณีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วม Runway จนต้องยกเลิกเที่ยวบิน 100% กำหนดการปิดแรกคือวันที่ 6-7 มกราคม 2560 แต่เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเลยต้องทำการปิดจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 และขยายวันปิดเพิ่มเติมอีก 2 วัน โดยปิดจนถึง 13 มกราคม 2560 แทน เพราะว่าวิศวกรท่าอากาศยานไม่สามารถตรวจสอบความแข็งแรงของพื้น Runway ได้ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสารตกค้างและต้องทำการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเดินทางไปใช้บริการท่าอาศยานใกล้เคียงได้แก่ ท่าอาศยานสุราษฏร์ธานี และท่าอากาศยานตรัง [31]
 • 7 ธันวาคม 2560 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีน้ำท่วมบริเวณลานกลับเครื่องบินที่หัวรันเวย์ [32] และได้เปิดบริการอีกครั้งในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 [33]
 • 4 มกราคม 2562 กรมท่าอากาศยาน แจ้งปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 5 มกราคม 2562 ทั้งนี้ทุกสายการบินสามารถทำการบินขึ้นและลงได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป [34]
 • 6 สิงหาคม 2563 สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320 เที่ยวบิน VZ330 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 11.11 น. โดยในเที่ยวบินนี้​มี​ผู้ว่าราชการจังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ และผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช​ให้เกียรติ​ร่วมเดิน​ทางกับนักท่องเที่ยว​ในเที่ยวบินนี้​ด้วย เมื่อถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 12.20 น.​ ได้มีซุ้มอุโมงค์ฉีดน้ำต้อนรับพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยมีการมอบของที่ระลึก และสตอ สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสาร [35]
 • 10 กันยายน 2563 สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-232 (WL) เที่ยวบินปฐมฤกษ์ WE233 ออกเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชใน เวลา 08.25 น. โดยมีพิธีการ Water salute เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ได้รับเกียรตินายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช, พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), และนางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด พร้อมผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ [36]
 • 25 กันยายน 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประทับเครื่องบินที่นั่งถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ในเวลา 16.20 น. จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 16.30 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจเฝ้ารับเสด็จ
 • 1 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศเผยสถิติการขนส่งทางอากาศโดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุดเป็นอันดับ 1 (156,905 คน) ภายใต้สังกัดกรมอากาศยาน ประจำเดือนกันยายน
 • การดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศ ปีงบประมาณ 63 (ต.ค. 62-ก.ย. 63) ของท่าอากาศยานสังกัด ทย. โดยท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีผู้โดยสารมาใช้บริการมากที่สุดอยู่ใน 5 อันดับแรก 1.19 ล้านคน มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดเป็นอันดับ 1 จำนวน 13,642 เที่ยวบิน [37]
 • 17 พฤศจิกายน 2563 พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พลตำรวจตรีธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย แม่บ้านทหารบก แม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัด และประชาชนร่วมต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางไปรับฟังสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวมุสลิม ณ มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช มีประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้นำทางศาสนาอิสลามและพี่น้องชาวมุสลิมให้การต้อนรับ พร้อมประกอบพิธีดูอาร์ ในการนี้ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้มอบเงินบำรุงมัสยิดแก่ผู้นำศาสนาด้วย จากนั้นพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางไปยังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการกระบะมุกบูชาพระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช พระประธานพระวิหาร ถวายผ้าไตรและสังฆทานพระราชทาน แด่พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และพระสงฆ์ ณ พระวิหารหลวง สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระบรมธาตุ และถวายผ้าห่มพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้นพลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 30 กลุ่ม ณ บ้านคีรีวง อำเภอลานสกา [38]
 • 18 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช เที่ยวบิน WE173 ใช้เวลา 2 ชั่วโมงเต็มในการเดินทาง โดยบินตรงจากเชียงใหม่มายังนครศรีธรรมราช ไม่จอดแวะ หรือพักเครื่อง เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 11:50 น. โดยมี นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้นำทุเรียนกวนย่าง ห่อกาบหมากคีรีวง นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวคีรีวง มอบให้กับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เน้นย้ำผลิตภัณฑ์เมืองคอน และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เที่ยวบิน WE274 จะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ที่นำพาผู้โดยสารจากนครศรีธรรมราช ไปยังเชียงใหม่เป็นเที่ยวบินแรกเช่นเดียวกัน [39]
 • 21 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง อุดรธานี - นครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ WE175 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เวลา 09.00 น.และเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 10.45 น. โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ลงจอดท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชที่ได้จัดอุโมงค์น้ำไว้ต้อนรับขณะเครื่องลงจอด ต้อนรับผู้โดยสาร ทั้งนี้ นายถาวร แสงอำไพ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวจรรยา ปัญจเพรี หัวหน้ากลุ่มพิธีการบินและอำนวยความสะดวก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินไทยสมายล์ เส้นทางอุดรธานี-นครศรีธรรมราช เที่ยวแรกอย่างเป็นทางการ โดยมี นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช และผู้แทนจากภาคการเที่ยวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เที่ยวบิน WE 276 จะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ที่นำพาผู้โดยสารจากนครศรีธรรมราช ไปยังอุดรธานีเป็นเที่ยวบินแรกเช่นเดียวกัน [40]
 • 30 พฤศจิกายน 2563 สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช โดยมีพิธีการ Water salute เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้อย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ได้รับเกียรตินายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พลตำรวจตรีธรรมนูญ ประยืนยง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช นายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และผู้บริหารบริษัทไทยเวียตเจ็ท ให้การต้อนรับผู้โดยสารเที่ยวบินนี้ โอกาสนี้ผู้โดยสารทุกที่นั่งบนเที่ยวบินปฐมฤกษ์จะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช โดยจะใช้เวลาเดินทางเที่ยวบินละ 1 ชั่วโมง 50 นาทีโดยประมาณ [41]
 • 2-4 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกครอบคลุมในทุกพื้นที่ทำให้ทั้งจังหวัดประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช แต่สามารถเปิดบินได้ตามปกติ พร้อมเร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอดเพื่อระบายน้ำ ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลเนื่องจากน้ำท่วมสูงต้องเดินทางเข้าและออกสนามบินโดยรถGMC ของกองทัพบก [42]
 • 8 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและคณะ เดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยองคมนตรี เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต (นายสมบูรณ์ ภาษากล) บ้านเลขที่ 453/1 หมู่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดพัทลุง
 • 8 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธ์ ผู้เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นเดินทางมายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเวลา16.00 น.
 • 10 ธันวาคม 2563 เวลา 14.10 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากกองการบินทหารเรือถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช [43]

อุบัติเหตุแก้ไข

 • 2 กุมภาพันธ์ 2550 สายการบิน นกแอร์ พร้อมผู้โดยสาร 150 คน ได้ประสบอุบัติเหตุ ยางระเบิดขณะลงจอด ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช นักบินสามารถประคองเครื่องให้ลงจอดได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้[44]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. Airport information for VTSF at World Aero Data. Data current as of October 2006.. Source: DAFIF.
 2. Airport information for NST at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
 3. "กรมการบินพลเรือน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-03-05. สืบค้นเมื่อ 2021-09-23.
 4. 4.0 4.1 "ข้อมูลท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ข้อมูล 2562" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-17. สืบค้นเมื่อ 2019-06-17.
 5. นายชวน หลีกภัย เดินทางมาทำพิธีเปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 6. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินศุลกากร
 7. "โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ข้อมูล 2562". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-17. สืบค้นเมื่อ 2019-06-17.
 8. "ข้อมูลแสดงลักษณะทางภายภาพของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-06-17. สืบค้นเมื่อ 2019-06-17.
 9. ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 10. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี[ลิงก์เสีย]
 11. "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-08-29. สืบค้นเมื่อ 2010-06-16.
 12. "สายการบินแอร์เอเชียเปิดเส้นทางการบินใหม่". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-09. สืบค้นเมื่อ 2009-09-24.
 13. "ผู้โดยสารมีความต้องการใช้สนามบินนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2009-09-24.
 14. "ผู้โดยสารมีความต้องการใช้สนามบินนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้น". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2009-09-24.
 15. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่เขตจังนครศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-03. สืบค้นเมื่อ 2010-02-19.
 16. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม
 17. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนนครศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-08-05. สืบค้นเมื่อ 2009-09-24.
 18. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์[ลิงก์เสีย]
 19. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-18. สืบค้นเมื่อ 2011-05-25.
 20. พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสร็จประกอบพระกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 21. "เชฟรอนเดินหน้าโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย คาดฉลุย เตรียมแผนสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์รองรับสูงสุด 30 เที่ยวบินต่อวัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-03. สืบค้นเมื่อ 2010-02-19.
 22. "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินและทรงประกอบพิธี เบิกพระเนตรพระพุทธรูปที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-19. สืบค้นเมื่อ 2011-05-25.
 23. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม[ลิงก์เสีย]
 24. "เตรียมการรับเสด็จพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-22. สืบค้นเมื่อ 2011-05-25.
 25. ผอ.ท่าอากาศยานนครศรีฯ สั่งปิดสนามบินหลังมือป่วนลอบเผาป่าพรุข้างรันเวย์[ลิงก์เสีย]
 26. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-08-13.
 27. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มายังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 28. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช
 29. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด[ลิงก์เสีย]
 30. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการและพลังมวลชนเฝ้ารับเสด็จ
 31. แจ้งปิดสนามบินนครศรีธรรมราชถึง 13 ม.ค.
 32. ปิดสนามบินนครศรีธรรมราช น้ำท่วมระบบไฟฟ้าใช้ไม่ได้
 33. สนามบินนครศรีฯเปิดบริการปกติแล้วหลังหยุด3วันหลบน้ำท่วม
 34. ข่าวปิดสนามบินเนื่องจากพายุปาบึก
 35. สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320 เที่ยวบิน VZ330
 36. สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - นครศรีธรรมราช โดยเครื่องบินแอร์บัส A320-232 (WL)
 37. การดำเนินงานด้านการจราจรทางอากาศ ปีงบประมาณ 63
 38. เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 39. สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – นครศรีธรรมราช เที่ยวบิน WE173
 40. สายการบินไทยสมายล์ เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง อุดรธานี - นครศรีธรรมราช เที่ยวบินที่ WE175
 41. สายการบินไทยเวียตเจ็ท เปิดทำการบินเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ - นครศรีธรรมราช โดยมีพิธีการ Water salute
 42. จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตกครอบคลุมในทุกพื้นที่ทำให้ทั้งจังหวัดประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขัง
 43. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากกองการบินทหารเรือถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 44. ระทึก! นกแอร์ ยางระเบิดขณะลงจอด เมืองคอน[ลิงก์เสีย]