ประเทศไทยใน พ.ศ. 2559

(เปลี่ยนทางจาก ประเทศไทยใน ค.ศ. 2016)

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 235 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นปีที่ 71 และเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นปีแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2559
ดูเพิ่ม:

ผู้นำแก้ไข

เหตุการณ์แก้ไข

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

เมษายนแก้ไข

พฤษภาคมแก้ไข

มิถุนายนแก้ไข

สิงหาคมแก้ไข

ตุลาคมแก้ไข

ธันวาคมแก้ไข

ผู้เสียชีวิตแก้ไข

มกราคมแก้ไข

กุมภาพันธ์แก้ไข

มีนาคมแก้ไข

เมษายนแก้ไข

พฤษภาคมแก้ไข

มิถุนายนแก้ไข

กรกฎาคมแก้ไข

สิงหาคมแก้ไข

กันยายนแก้ไข

ตุลาคมแก้ไข

พฤศจิกายนแก้ไข

ธันวาคมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ (1 ธันวาคม 2559) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/1.PDF
  2. ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1 ธันวาคม 2559) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/2.PDF
  3. http://www.komchadluek.net/news/crime/228843
  4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/087/77.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข