หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี (26 ตุลาคม พ.ศ. 2475 - 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559)[1] หรือ คุณชายศุภวัฒย์ นักประวัติศาสตร์คนสำคัญของไทย และที่ปรึกษาคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์อยุธยา

พลตรี หม่อมราชวงศ์
ศุภวัฒย์ เกษมศรี
ป.ช., ป.ม.
เกิด26 ตุลาคม พ.ศ. 2475
เสียชีวิต4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (83 ปี)
อาชีพนักประวัติศาสตร์
คู่สมรสจลาศรี เกษมศรี ณ อยุธยา
บุตรหม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี
บิดามารดาหม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี
หม่อมละออง เกษมศรี ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี เป็นโอรสในหม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี กับหม่อมละออง เกษมศรี ณ อยุธยา เป็นพระนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติและเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผลงานแก้ไข

  • พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี (สำนักพิมพ์บรรณกิจ)

รางวัลแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข