นายเฉลิมพล เอกอุรุ (19 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2559[1][2]) อดีตกรรมการมูลนิธิการต่างประเทศสราญรมย์[3] อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัติแก้ไข

นายเฉลิมพล เอกอุรุ เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมพ.ศ. 2488 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Diploma in international Relations Institute of Socical Studies The Hague Master of arts (M.A.) International Law and Relations Columbis University Newyork ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงานแก้ไข

อดีตรองปลัดกระทรวงต่างประเทศ, อดีตรองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐฮังการี โครเอเชีย บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ข่าวการถึงกรรมแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.matichon.co.th/news/59111
  2. http://www.thairath.co.th/content/586171. Missing or empty |title= (help)
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2547/D/105/078.PDF
  1. [[1]]
  2. [[2]]
  3. [[3]]