การเสด็จออกมหาสมาคมในรัชกาลที่ 9

การเสด็จออกมหาสมาคม เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกที่ประชุมใหญ่เพื่อการสำคัญ โดยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการเสด็จออกมหาสมาคม ทั้งเป็นพระราชพิธีประจำปี และพระราชพิธีในโอกาสพิเศษ แต่ละครั้งมีขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณมหินทรพิมาน, สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งองค์พิเศษ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

การเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2555 ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต

การเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีประจำปี

แก้

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกำหนดการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 ธันวาคม เวลาเช้า 10.30 นาฬิกา โดยพระองค์ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พร้อมเครื่องแบบเต็มยศ ประทับพระราชบัลลังก์ บนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ เหนือพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน และอยู่เบื้องหลังพระวิสูตร (ม่าน) พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท (อยู่เบื้องหลังพระวิสูตร) และคณะบุคคลต่าง ๆ (อยู่เบื้องหน้าพระวิสูตร) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล

อนึ่ง การนี้จะมีขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 โดยหากเป็นปีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีอย่างพิเศษในวโรกาสสำคัญ จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นในสถานที่สำคัญอื่น

ในปี พ.ศ. 2503 มิได้มีหมายกำหนดการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ[1][2]

ในปี พ.ศ. 2516 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้งดการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องจากเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเทวสังฆาราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี[3][4]

ปี พ.ศ. 2517 เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[5]

ปี พ.ศ. 2522 มิได้มีหมายกำหนดการเสด็จออกมหาสมาคม[6][7]

ปี พ.ศ. 2527 มิได้เสด็จออกมหาสมาคม[8]

ปี พ.ศ. 2551 ได้งดพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องจากพระพลามัยไม่พร้อม

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทหารรักษาพระองค์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นกรณีพิเศษในการนี้ด้วย

และในปี พ.ศ. 2556 สำนักพระราชวังย้ายสถานที่เสด็จออกมหาสมาคม ไปยังท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม (อาคารเอนกประสงค์เดิม) วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา นอกเขตกรุงเทพมหานครครั้งแรกในราชวงศ์จักรี[ต้องการอ้างอิง] รวมถึงเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมนอกเขตกรุงเทพมหานครครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็นการเสด็จออกมหาสมาคมครั้งสุดท้ายของรัชกาลที่ 9

ในปี พ.ศ. 2557 มีแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังระบุว่า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระพลานามัยไม่พร้อม ที่จะเสด็จออกมหาสมาคม คณะแพทย์จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้งดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง จึงทำให้ปี พ.ศ. 2557 งดการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม

ส่วนในปี พ.ศ. 2558 มิได้มีหมายกำหนดการเสด็จออกมหาสมาคม[9]

และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ได้สิ้นสุดการเสด็จออกมหาสมาคมในสมัยรัชกาลที่ 9 เนื่องจากพระองค์เสด็จสวรรคต

ภาพ โอกาส วัน/เวลา สถานที่ คณะบุคคลที่เฝ้าฯ หมายเหตุ
  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • คณะทูตานุทูต
 • สมาชิกรัฐสภา
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

ทรงฉลองพระองค์ครุย พร้อมเครื่องแบบจอมทัพประทับพระราชบัลลังก์ บนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ เหนือพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน เบื้องหลังพระวิสูตร (ม่าน)

การเสด็จออกมหาสมาคมในโอกาสพิเศษ

แก้
ภาพ โอกาส วัน/เวลา สถานที่ คณะบุคคลที่เฝ้าฯ หมายเหตุ
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส[10] 28 เมษายน พ.ศ. 2493
เวลา 16.00 น.
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก[11] 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
เวลา 14.00 น.
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ทรงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พร้อมเครื่องแบบเต็มยศ ประทับพระราชบัลลังก์ บนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ เหนือพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งตั้งอยู่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน เบื้องหลังพระวิสูตร (ม่าน)
ไฟล์:Bhumibol Adulyadej and Sirikit audience 7 May 1950.jpg พระราชพิธีบรมราชาภิเษก[12] 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
เวลา 17.00 น.
พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 9
 • เป็นการเสด็จออกมหาสมาคมต่อหน้าพสกนิกรครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  ทรงแจ้งพระราชดำริในการเสด็จออกบรรพชาอุปสมบท[13] 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499 พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร
 • มีพระราชดำรัส ใจความสำคัญว่า “ข้าพเจ้าขอแถลงดำริ ที่จะบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาให้ทราบ โดยที่พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติของเรา ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเอง ก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง เนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอน อันชอบด้วยเหตุผล จึ่งเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวย ข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่ง ตามราชประเพณี”
 • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม การพระราชพิธีผนวช เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499
งานสมโภชเนื่องในการเสด็จนิวัติพระนคร หลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป[14] 19 มกราคม พ.ศ. 2504 พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ประเทศไหน ประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัยดี ประเทศนั้นก็เจริญ และอยู่ในฐานะดี ยิ่งมีความสมัครสมานกลมเกลียวกันมาก ก็ยิ่งเจริญมาก จึงเห็นได้ว่า ความสามัคคีกลมเกลียวกัน ในระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยนี้ ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนำประเทศชาติ สู่ความวัฒนาถาวร”

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 รอบ[15] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2506 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ในกาลต่อไป ด้วยความพร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ อันจะเกิดแก่บ้านเมืองเรา ให้ผ่านพ้นไปได้ เราทั้งหลายจักต้องพร้อมใจกัน ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรุ่งเรืองของชาติ อันเป็นที่รักของเรา”
พระราชพิธีรัชดาภิเษก[16] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514
เวลา 10.00 น.
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ทุกฝ่าย ตั้งความปรารถนาที่จะร่วมสามัคคีกัน ปฏิบัติงานน้อยใหญ่ตามหน้าที่ ให้บังเกิดผลอันสมบูรณ์ ให้ประเทศชาติของเราได้มีความสุขสงบ และจำเริญวัฒนายั่งยืน ตลอดกาลสืบไป”
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ[17] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
เวลา 10.30 น.
พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้า ได้พิจารณาศึกษาให้ทราบความหมาย และคุณค่าของความสามัคคีอย่างถ่องแท้ แล้วตั้งความคิด

จิตใจให้แน่วแน่หนักแน่น ที่จะร่วมกันบำเพ็ญกรณียกิจของตน ๆ ให้ประสานและเกื้อกูลส่งเสริมกันอย่างสอดคล้อง ด้วยความสุจริต แข็งขัน และจริงใจ เพื่อให้ผลสำเร็จทั้งหลาย ที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนกระทำ ประมวลกันเป็นความเจริญมั่นคง ความวัฒนาผาสุก และความรุ่งเรืองไพบูลย์ ของประเทศชาติไทยของเรา”

  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539[18] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539
เวลา 10.30 น.
พระที่นั่งกาญจนาภิเษก
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ในโอกาสพิเศษนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ตลอดจนประชาชนชาวไทยทั่วหน้า ได้ตั้งความคิดจิตใจ ให้แน่วแน่หนักแน่น อยู่ในความสัตย์สุจริต และความขยันหมั่นเพียร ถ้าทุกคนในชาติ จะได้ตั้งตนตั้งใจ อยู่ในความเพียรดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเรา ก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติมั่นคง

พร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา”

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ[19] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
เวลา 10.30 น.
พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “คนที่มีไมตรีต่อกัน จะคิดอะไร ก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน จะพูดอะไร ก็ใช้เหตุผลเจรจากัน ด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน จะทำอะไร ก็ช่วยเหลือร่วมมือกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน”
 
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี[20] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549
เวลา 11.30 น.
พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่น และถ่ายทอดความคิด จิตใจนี้กันต่อไปอย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้า ”
 • โอกาสนี้ พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ เต็มพระลานพระราชวังดุสิต เรื่อยไปจนตลอดแนวถนนราชดำเนินนอก ต่างแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา[21] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
เวลา 10.30 น.
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
 • เสด็จออก ณ มุขเด็จ เป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ 9
 • มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า “ถ้าทุกคนในชาติตั้งตนตั้งใจให้อยู่ในความสามัคคีดังกล่าว ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม ประเทศชาติของเราก็จะสามารถรักษาความปรกติมั่นคง พร้อมพัตนาให้รุดหน้าไปได้ดังปรารถนา”
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ[22] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554
เวลา 10.30 น.
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่
 • ข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารรักษาพระองค์ ที่ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ
 • เสด็จออก ณ มุขเด็จ เป็นครั้งที่สุดท้ายในรัชกาล 9 โดยมีการติดตั้งพระวิสูตรบนมุขเด็จ และเลื่อนพระราชอาสน์ออกสู่มุขเด็จเป็นครั้งแรก
 • มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “ข้อสำคัญจะต้องไม่ขัดแย้งแตกแยกกัน อาจจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้งานที่ทำบรรลุผลที่มีประโยชน์ เพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศชาติ”
  พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา พุทธศักราช 2555[23]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
เวลา 10.30 น.
พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระราชวังดุสิต
 • พระบรมวงศานุวงศ์
 • ข้าทูลละอองธุลีพระบาท
 • คณะองคมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • สมาชิกรัฐสภา
 • คณะทูตานุทูต
 • ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่
 • ข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ และทหารรักษาพระองค์ ที่ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนฯ
 • พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • เสด็จออก ณ สีหบัญชร โดยมีการต่อเติมขยายสีหบัญชรให้มีบริเวณกว้างขวางขึ้น เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์สามารถยืนประทับที่สีหบัญชรได้ พร้อมทั้งติดตั้งพระวิสูตร และเลื่อนพระราชอาสน์ออกสู่สีหบัญชรเป็นครั้งแรกด้วย
 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้เสด็จฯ ทรงร่วมในการนี้ เนื่องจากทรงพระประชวร
 • มีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า “ความเมตตาปรารถนาดีต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญ ที่จะยังความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้น ทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง และถ้าคนไทยเรา ยังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจ ก็มีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และดำรงความมั่นคงต่อไปได้ ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน”
 • โอกาสนี้ พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ เต็มพระลานพระราชวังดุสิต เรื่อยไปจนตลอดแนวถนนราชดำเนินนอก แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ
 • เป็นการเสด็จออกมหาสมาคมต่อหน้าพสกนิกรครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓
 2. ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ ๓, ๕, ๖, ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓
 3. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖
 4. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ ฉบับเปลี่ยนแปลง
 5. ข่าวในพระราชสำนัก วันอังคารที่ ๓ - ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗
 6. พระราชพิธีเฉลิมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
 7. ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๒
 8. ข่าวในพระราชสำนัก (วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗)
 9. พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
 10. ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2493[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 11. ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2493[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ เก็บถาวร 2017-05-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 12. ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2493[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 13. พระราชดำรัส ในโอกาสเสด็จออกผนวช 18 ตุลาคม 2499[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 14. พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ออกให้ประชาชนเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 19 มกราคม 2504 (หน้า 1[ลิงก์เสีย]/หน้า 2[ลิงก์เสีย]) จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 15. พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2506[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 16. พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีรัชดาภิเษก วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 17. พระราชกรณียกิจ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 18. ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2539 (หน้า 1 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน/หน้า 2[ลิงก์เสีย])จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 19. พระราชกรณียกิจ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542[ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 20. พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2549 [ลิงก์เสีย] จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 21. ในหลวง ออกมหาสมาคม คลื่นมหาชน เสื้อเหลือง เฝ้ารับเสด็จ จากเว็บไซต์ กระปุกดอตคอม
 22. “ในหลวง” เสด็จออกมหาสมาคม - ปชช.เฝ้ารับเสด็จฯ เก็บถาวร 2013-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการ เก็บถาวร 2013-05-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 23. “ในหลวง” เสด็จออกมหาสมาคม พสกนิกรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง เก็บถาวร 2013-03-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
คลังภาพสำนักพระราชวัง