วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอัยกาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ให้ชื่อว่าวัดทอง เป็นวัดของฝ่ายวังหน้า ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็โปรดเกล้าให้บูรณะวัดนี้ทั้งหมด เป็นวัดของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นพระบรมราชวงศ์จักรี[2]: 24 

วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
พระอุโบสถวัดสุวรรณาดาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสุวรรณดาราราม
ที่ตั้ง1/6 หมู่ 4 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประเภทพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร[1]
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระประธานพระสุวรรณมุณี
เจ้าอาวาสพระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.8)
เจ้าคณะอำเภอเสนา
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความพิเศษวัดประจำราชวงศ์จักรี
เวลาทำการทุกวัน 08.30–17.00 น.
หมายเหตุเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัด ตัวโบสถ์จะตกท้องช้าง ทำให้คล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งเป็นการเปรียบพระพุทธศาสนาดั่งนาวาธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยา

จิตรกรรมฝาผนัง

แก้
 
ภาพยุทธหัตถีภายในพระอุโบสถ วัดสุวรรณาดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภายในวัดมีจิตรกรรมฝาผนังรูปยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต้นฉบับที่เคยเห็นกันในหนังสือเรียน วาดโดยพระยาอนุศาสน์จิตรกร จิตรกรเอกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้านบนของผนังภายในพระอุโบสถรายล้อมไปด้วยภาพเทพพนมนับร้อยองค์ลอยอยู่ในวิมาน ที่มีขนาดลดหลั่นกันตามระยะใกล้-ไกล ตามลักษณะของทัศนียภาพแบบตะวันตก ที่เคยมีการวาดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่วนด้านล่างของผนังเป็นภาพเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกและสุวรรณสามชาดก

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้

วัดสุวรรณดารารามมีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 14 รูป โดยส่วนใหญ่อดีตเจ้าอาวาสได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระนามว่า พระสุวรรณวิมลศีล

ลำดับ รายนาม[3] วาระตำแหน่ง
1-4 ไม่ปรากฏนาม
5 พระสุวรรณวิมลศีล (สาธุ)
6 พระสุวรรณวิมลศีล (มี)
7 พระสุวรรณวิมลศีล (หนู สุวณฺณสโร) 2411
8 พระสุวรรณวิมลศีล (ดิส) 2447
9 พระสุวรรณวิมลศีล (ลับ ติสฺสโชติ) 2449
10 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)

ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศรีสุธรรมมุนี

2478 — 2491
11 พระราชสุวรรณโสภณ (โกย การุณิโก) 2505 — 2522
12 พระราชศีลวิมล (ลำพาย ถาวรธมฺโม) 2523 — 2549
13 พระสุวรรณวิมลศีล (ละเอียด ฐิตปุญฺโญ) 2550 — 2561[4]
14 พระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต) 2565 — ปัจจุบัน[5]

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๒, ตอน ๐ ก, ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘, หน้า ๒๘๔
  2. "วัดหัวเมืองแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", ใน ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๑๕ (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๕-๒๗). พระนคร: องค์การค้าของคุรุสภา, 2508. 322 หน้า.
  3. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระราชศีลวิมล วัดสุวรรณดาราราม.
  4. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". mahathera.onab.go.th.
  5. "มหาเถรสมาคม The Sangha Supreme Council of Thailand". www.mahathera.onab.go.th.
  • วิไลรัตน์. 2546. กรุงศรีอยุธยา. อมรินทร์พริ้นติ้ง

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

14°20′54″N 100°34′44″E / 14.34829°N 100.57878°E / 14.34829; 100.57878