เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
(เปลี่ยนทางจาก วีรบุรุษนาแก)

พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (ชื่อเดิม: เสรี เตมียเวส) (ชื่อเล่น: ตู่, เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2491) เป็นข้าราชการการเมืองและข้าราชการตำรวจบำนาญชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย[2] อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[3] อดีตที่ปรึกษา (สบ.10) อดีตจเรตำรวจแห่งชาติคนแรก อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว) อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ[4] อดีตผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ขณะมีฐานะเป็นกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย) และอดีตนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ[5] เจ้าของฉายา "วีรบุรุษนาแก"[6] และ "มือปราบตงฉิน"[7]

พลตำรวจเอก
เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ร.ม.ก.
เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ใน พ.ศ. 2561
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแบบบัญชีรายชื่อ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม 2562
หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า นายไพบูลย์ พึ่งทองหล่อ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ
ถัดไป พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2491 (72 ปี)
จังหวัดธนบุรี ประเทศไทย
พรรคการเมือง เสรีรวมไทย
คู่สมรส พัสวีศิริ เตมียเวส
บุตร แพร ศศิภาพิมพ์
แพท ทัศนาวัลย์
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำการ 2515 - 2551
ยศ RTP OF-9 (Police General).svg พลตำรวจเอก

ประวัติแก้ไข

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เดิมชื่อ เสรี เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2491 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นบุตร นายชื้น และ นางอรุณ สมรสกับพัสวีศิริ (สกุลเดิม เทพชาตรี) มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นางสาวศศิภาพิมพ์, นายทรรศน์พนธ์ และนางสาวทัศนาวัลย์ โดยสกุล “เตมียเวส” ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2457 เลขสกุลลำดับที่ 2081

การรับราชการตำรวจและการเมืองแก้ไข

เสรีพิศุทธ์จบศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นจึงได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 8 (ตท.8) เคยรับราชการอยู่ที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ช่วง พ.ศ. 2515-2524 ได้ต่อสู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดเดี่ยว และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1[8] ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ทำพิธีสถาปนาให้เป็นขุนพลของประชาชน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครพนม ด้วยผลงานที่เสรีพิศุทธ์ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ จนได้รับการขนานนามว่า "วีรบุรุษนาแก"[9] นอกจากนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯยังได้รับพระราชทานรางวัล “คนไทยตัวอย่าง”[ต้องการอ้างอิง] รางวัล “บุคคลดีเด่นของชาติ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ[ต้องการอ้างอิง] รางวัล “ข้าราชการที่ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ[ต้องการอ้างอิง] ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายมหาวิทยาลัย

เขาเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองปราบปราม เป็นระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อ พ.ศ. 2533-2534 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2534 ได้มีผู้วางระเบิดห้องทำงานเขาขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว[10] และต้องพ้นจากตำแหน่ง ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534 ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น เสรีพิศุทธ์ นัยว่า เพื่อแก้เคล็ด เนื่องจากชื่อไม่ถูกโฉลก [11]

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจภาค 2) ได้จับกุม และดำเนินคดีกับนายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ ผู้กว้างของของจ.ชลบุรี และภาคตะวันออก ในคดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะที่เข้าไม้แก้ว จนศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกกำนันเป๊าะ

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ มีภาพลักษณ์เป็นนายตำรวจมือปราบที่ซื่อตรง ได้ฉายาว่า "มือปราบตงฉิน"[ต้องการอ้างอิง] ผู้มีอำนาจในหลายรัฐบาลมักเลือกเขาให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญที่สังคมและสื่อตั้งข้อสงสัย[ต้องการอ้างอิง] มีการจับกุมนักการเมือง รัฐมนตรี เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลหลายต่อหลายคน[ต้องการอ้างอิง] ทำให้ได้รับผลกระทบจากการเมืองบ่อยครั้ง โดยมักถูกโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ควบคุมกำลัง เช่น กองวิทยาการตำรวจ หรือ ประจำกรมตำรวจ เป็นต้น[ต้องการอ้างอิง]

กระนั้น เขาก็ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จเรตำรวจแห่งชาติคนแรก ที่ปรึกษา สบ.10[ต้องการอ้างอิง]

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแก้ไข

เขาได้รับแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 แทน พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ ที่ได้รับคำสั่งไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2550 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 1 แต่งตั้งเขาเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

ในการสับเปลี่ยนกำลังพลครั้งแรก เขาย้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาล วิโรจน์ จันทรังษี ไปต่างจังหวัด ผู้ใกล้ชิดกับอดีต ผบ.ตร. โกวิท วัฒนะและอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตรถูกย้ายไปตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจ ขณะเดียวกัน เขาเลื่อนยศนายตำรวจหลายนายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเขาให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อดิศร นนทรีย์ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยใกล้ชิดของเสรีพิศุทธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจโท ถาวรศักดิ์ เทพชาตรี พี่ชายของภรรยาเขา ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ ซึ่งสมรสกับน้องสาวของภรรยาสุรยุทธ์ จุฬานนท์เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9[12]

เมื่อครั้งมีการยื่นเรื่องให้ถอดพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรี พลตำรวจโท ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง ซึ่งปฏิเสธยื่นข้อกล่าวหาความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ต่อนักเคลื่อนไหวที่ยื่นเรื่องดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายครอบคลุมเฉพาะพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น สองวันต่อมาเสรีพิศุทธ์ลดยศเขา[13]

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 พ.ต.อ. ทินกร มั่งคั่ง อดีตนายเวร ที่ถูกเขาปลดออกจากราชการ ลงนามหนังสือร้องเรียนถึงสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงรับหนังสือร้องเรียนทั้ง 3 ฉบับ ไว้พร้อมกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 วันรุ่งขึ้น สมัครออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และในวันเดียวกันนั้นก็ได้ออกคำสั่งย้ายเขาไปปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษาราชการแทน[14][15] วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 สมัครก็ได้ออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 73/2551 ให้เขาออกจากราชการไว้ก่อน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เสรีพิศุทธ์แถลงข่าวว่าตนถูกปล้นตำแหน่ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม[16]

ต่อมาเมื่ออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งให้ยุติการสอบสวน และยกเลิกคำสั่งให้เสรีพิศุทธ์ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 364 วัน[ต้องการอ้างอิง]

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ฟ้องร้อง พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ในคดีหมิ่นประมาท แต่ศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องในที่สุด[17]

การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556แก้ไข

ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ได้เปิดตัวแสดงเจตนาที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ในนาม "กลุ่มพลังกรุงเทพ"[18] โดยได้เบอร์ 11 และได้รับคะแนนทั้งสิ้น 166,582 คะแนน โดยมีคะแนนเป็นอันดับสามต่อจากพรรคการเมืองใหญ่ทั้ง 2 พรรค และอันดับหนึ่งจากผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคอีก 23 คน [19]

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557แก้ไข

ภายหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 เขากล่าวผ่านสื่อวิพากษ์วิจารณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลหลายครั้งหลายคราว รัฐบาลสนองด้วยการออกหมายเรียก[20] วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ เสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาฝ่ายกฎหมาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม ในข้อหากระทำการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ[21]

ยศตำรวจแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 62 ก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หน้า 14 ลำดับที่ 5. รายชื่อที่ 1.
 2. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 16 ง ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย หมวด 13 ข้อ 126 2.1
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 81 ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 4. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 81 ง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ หน้า 7 รายชื่อที่ 10.
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/013/T_0001.PDF
 6. 'กองหนุนเสรีพิศุทธ์'แห่แชร์ภาพอดีต'วีรบุรุษนาแก'บุกเดี่ยวเด็ดหัวโจรปล้นแบงก์ช่วยตัวประกัน
 7. เปิดประวัติ "ป๊าตู่ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส" มือปราบตงฉิน อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 8. ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2523
 9. วิวาทะเหรียญรามากลางสภา พี่ 'เสรีพิศุทธ์' ถึงน้อง 'ประยุทธ์' - ที่มาเหรียญกล้าหาญชั้นสูงสุด
 10. 365ปีแพะอาถรรพ์
 11. http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=50173
 12. Bangkok Post, Officers close to govt promoted, 22 February 2007
 13. The Nation, Special Branch chief demoted in reshuffle Archived 30 September 2007 at the Wayback Machine., 5 April 2007
 14. http://www.nationmultimedia.com/2008/02/29/politics/politics_30066833.php
 15. คำสั่งเด้งผบ.ตร.
 16. เสรีพิศุทธ์ แฉถูกปล้นตำแหน่ง ผบ.ตร.จากกระปุกดอตคอม
 17. ยกฟ้อง'พัชรวาท'ไม่ผิดสอบสวน'เสรีพิศุทธ์'
 18. “เสรีพิศุทธิ์” เปิดตัวลงสมัครผู้ว่าฯกทม. จากเดลินิวส์
 19. "เผยผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อย่างเป็นทางการ สถิติใหม่คนกรุง ส่งกกต.รับรองผลใน7วัน". ข่าวสด. 4 March 2013. สืบค้นเมื่อ 22 May 2014.
 20. “เสรีพิศุทธ์” อดีต ผบ.ตร.หลังออกรายการวิจารณ์ คสช.
 21. เบื้องหลัง 'ฟ้าให้ทีวี' กับ 'เสียงเสรี' ที่ทหารไม่ปลื้ม
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/225/9402.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/025/5.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00148558.PDF
 25. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545
 26. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)
 27. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานแครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ฉบับพิเศษ หน้า ๔ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๐, ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓
 28. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า ๕ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๐, ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
 29. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและจักรมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๐๑ เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข