รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์พม่า - ภาษาอื่น ๆ