พระนางอเลนันดอ

พระนางอเลนันดอ มีพระนามจริงว่า สิ่งผยูมะฉิ่ง (พม่า: ဆင်ဖြူမရှင်, Hsinbyumashin ซึ่งมีความหมายว่า นางพญาช้างเผือก; มีพระนามแรกประสูติว่า ศุภยากะเล) พระราชธิดาในพระเจ้าบาจีดอแห่งพม่า ที่ประสูติแด่พระนางนันมาดอ แมนุ พระมเหสีเอก

พระนางอเลนันดอ
Hsinbyumashin.jpg
พระบรมฉายาลักษณ์พระนางซีนบยูมะชีน จัดแสดงที่พระราชวังมัณฑะเลย์ ถ่ายด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์
พระมเหสีตำหนักกลางในพระเจ้ามินดง
พระราชสวามีพระเจ้ามินดง
พระราชบุตรพระนางศุภยาจี
พระนางศุภยาลัต
พระนางศุภยาเล
ราชวงศ์โก้นบอง
พระราชบิดาพระเจ้าจักกายแมง
พระราชมารดาพระนางแมนุ
ประสูติ22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2364
Royal Standard of Konbaung Dynasty (1753-1885).svg พระราชวังอมรปุระ อมรปุระ อาณาจักรโก้นบอง
สวรรคต26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
Flag of Burma (1939–1941, 1945–1948).svg ย่างกุ้ง พม่าภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร
(สิริพระชนมายุ 79 พรรษา)

ต่อพระนางเป็นพระมเหสีตำหนักกลางในพระเจ้ามินดง ตำแหน่งพระมเหสีตำหนักกลางมีคำเรียกเป็นภาษาพม่าว่า อเลนันดอ ด้วยพระนามนี้เองจึงกลายเป็นพระนามที่ชาวไทยรู้จักกันทั่วไป พระองค์เป็นมเหสีที่พระเจ้ามินดงโปรดที่สุดพระองค์หนึ่ง และเป็นที่เกรงอกเกรงใจของพระองค์ พระนางอเลนันดอมีพระราชธิดากับพระเจ้ามินดง 3 พระองค์ ได้แก่ พระนางศุภยาจี, พระนางศุภยาลัต และพระนางศุภยาเล โดยพระธิดาองค์ที่สองของพระองค์คือ พระนางศุภยาลัตซึ่งมีนิสัยทะเยอทะยานเช่นเดียวกับพระองค์ ด้วยความที่พระเจ้ามินดงเกรงในพระนางอเลนันดอ พระเจ้ามินดงจึงมิได้ตั้งองค์รัชทายาทไว้ พระนางศุภยาลัตพระธิดาของพระองค์จึงเลือกเจ้าชายสีป้อซึ่งเป็นคนหัวอ่อน โดยพระนางอเลนันดอได้ให้การสนับสนุน เมื่อพระนางศุภยาลัตพระธิดาได้เสกสมรสกับพระเจ้าธีบอ แม้พระนางอเลนันดอได้ให้การช่วยเหลือแก่พระนางศุภยาลัตในเบื้องต้น แต่ภายหลังพระนางอเลนันดอถูกให้ไปประทับที่วังอื่นรวมทั้งพระธิดาคือพระนางศุภยาจีซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี

ต่อมาเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระเจ้าธีบอ พระนางนางศุภยาลัต รวมถึงพระองค์ ได้ถูกเชิญออกนอกประเทศโดยให้ประทับในเมืองรัตนคีรี ทางใต้ของเมืองบอมเบย์ในบริติชราช ภายหลังพระนางอเลนันดอได้มีเรื่องวิวาทกับพระนางศุภยาลัตซึ่งเป็นพระธิดา ทางอังกฤษสงสาร จึงได้ส่งพระนางอเลนันดอมายังพม่า และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมะละแหม่งจนสิ้นพระชนม์[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Christopher Buyers. "The Konbaung Dynasty Genealogy". royalark.net. สืบค้นเมื่อ 2009-09-26.
  2. สุภยาลัต ราชินีโหดองค์สุดท้ายแห่งพม่า