พระนางอเลนันดอ

พระนางอเลนันดอ มีพระนามจริงว่า สิ่งผยูมะฉิ่ง (พม่า: ဆင်ဖြူမရှင်, Hsinbyumashin ซึ่งมีความหมายว่า นางพญาช้างเผือก; มีพระนามแรกประสูติว่า ศุภยากะเล) พระราชธิดาในพระเจ้าบาจีดอแห่งพม่า ที่ประสูติแด่พระนางนันมาดอ แมนุ พระมเหสีเอก

พระนางอเลนันดอ
Hsinbyumashin.jpg
พระบรมฉายาลักษณ์พระนางซีนบยูมะชีน จัดแสดงที่พระราชวังมัณฑะเลย์ ถ่ายด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์
พระปรมาภิไธยศรีบวรดิลกสุริยมหาราเชนทรรัตนเทวี[1]
พระอิสริยยศพระมเหสีตำหนักกลางในพระเจ้ามินดง
ราชวงศ์โก้นบอง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2364
Flag of Burma (Alaungpaya Dynasty).svg พระราชวังอมรปุระ อมรปุระ อาณาจักรโก้นบอง
สวรรคต26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
Flag of British Burma (1937).svg ย่างกุ้ง พม่าภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร
(สิริพระชนมายุ 79 พรรษา)
พระราชบิดาพระเจ้าจักกายแมง
พระราชมารดาพระนางแมนุ
พระราชสวามีพระเจ้ามินดง
พระราชบุตรพระนางศุภยาจี
พระนางศุภยาลัต
พระนางศุภยาเล

ต่อพระนางเป็นพระมเหสีตำหนักกลางในพระเจ้ามินดง ตำแหน่งพระมเหสีตำหนักกลางมีคำเรียกเป็นภาษาพม่าว่า อเลนันดอ ด้วยพระนามนี้เองจึงกลายเป็นพระนามที่ชาวไทยรู้จักกันทั่วไป พระองค์เป็นมเหสีที่พระเจ้ามินดงโปรดที่สุดพระองค์หนึ่ง และเป็นที่เกรงอกเกรงใจของพระองค์ พระนางอเลนันดอมีพระราชธิดากับพระเจ้ามินดง 3 พระองค์ ได้แก่ พระนางศุภยาจี, พระนางศุภยาลัต และพระนางศุภยาเล โดยพระธิดาองค์ที่สองของพระองค์คือ พระนางศุภยาลัตซึ่งมีนิสัยทะเยอทะยานเช่นเดียวกับพระองค์ ด้วยความที่พระเจ้ามินดงเกรงในพระนางอเลนันดอ พระเจ้ามินดงจึงมิได้ตั้งองค์รัชทายาทไว้ พระนางศุภยาลัตพระธิดาของพระองค์จึงเลือกเจ้าชายสีป้อซึ่งเป็นคนหัวอ่อน โดยพระนางอเลนันดอได้ให้การสนับสนุน เมื่อพระนางศุภยาลัตพระธิดาได้เสกสมรสกับพระเจ้าธีบอ แม้พระนางอเลนันดอได้ให้การช่วยเหลือแก่พระนางศุภยาลัตในเบื้องต้น แต่ภายหลังพระนางอเลนันดอถูกให้ไปประทับที่วังอื่นรวมทั้งพระธิดาคือพระนางศุภยาจีซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี

ต่อมาเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระเจ้าธีบอ พระนางนางศุภยาลัต รวมถึงพระองค์ ได้ถูกเชิญออกนอกประเทศโดยให้ประทับในเมืองรัตนคีรี ทางใต้ของเมืองบอมเบย์ในบริติชราช ภายหลังพระนางอเลนันดอได้มีเรื่องวิวาทกับพระนางศุภยาลัตซึ่งเป็นพระธิดา ทางอังกฤษสงสาร จึงได้ส่งพระนางอเลนันดอมายังพม่า และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมะละแหม่งจนสิ้นพระชนม์[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Christopher Buyers. "The Konbaung Dynasty Genealogy". royalark.net. สืบค้นเมื่อ 2009-09-26.
  2. สุภยาลัต ราชินีโหดองค์สุดท้ายแห่งพม่า