พระนางอเลนันดอ มีพระนามจริงว่า สิ่งผยูมะฉิ่ง (พม่า: ဆင်ဖြူမရှင်, Hsinbyumashin ซึ่งมีความหมายว่า นางพญาช้างเผือก; มีพระนามแรกประสูติว่า ศุภยากะเล) เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าจักกายแมงแห่งอังวะ ที่ประสูติแต่พระนางนันมาดอ แมนุ พระอัครมเหสี

พระนางอเลนันดอ
พระบรมฉายาลักษณ์ที่พระราชวังมัณฑะเลย์ ถ่ายด้วยกระบวนการดาแกโรไทป์
พระมเหสีตำหนักกลาง
ดำรงพระยศ26 มีนาคม พ.ศ. 2396 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2421
ก่อนหน้า
ถัดไปสิ้นสุด
พระราชสมภพ22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2364
พระราชวังอมรปุระ อมรปุระ อาณาจักรพม่า
สวรรคต26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 (78 พรรษา)
ย่างกุ้ง พม่าภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร
คู่อภิเษกพระเจ้ามินดง
พระนามครองราชย์
สิริบวรดิลกมหาราชินทาธิปติรัตนาเทวี[1]
พระบุตรพระนางศุภยาจี
พระนางศุภยาลัต
พระนางศุภยาเล
ราชวงศ์โก้นบอง
พระราชบิดาพระเจ้าจักกายแมง
พระราชมารดาพระนางแมนุ

ต่อมาพระนางเป็นพระมเหสีตำหนักกลางในพระเจ้ามินดง ตำแหน่งพระมเหสีตำหนักกลางมีคำเรียกเป็นภาษาพม่าว่า อเลนันดอ ด้วยพระนามนี้เองจึงกลายเป็นพระนามที่ชาวไทยรู้จักกันทั่วไป พระองค์เป็นมเหสีที่พระเจ้ามินดงโปรดที่สุดพระองค์หนึ่ง และเป็นที่เกรงอกเกรงใจของพระองค์ พระนางอเลนันดอมีพระราชธิดากับพระเจ้ามินดง 3 พระองค์ ได้แก่ พระนางศุภยาจี พระนางศุภยาลัต และพระนางศุภยาเล โดยพระธิดาพระองค์ที่สองของพระองค์คือ พระนางศุภยาลัตซึ่งมีนิสัยทะเยอทะยานเช่นเดียวกับพระองค์ ด้วยความที่พระเจ้ามินดงเกรงในพระนางอเลนันดอ พระเจ้ามินดงจึงมิได้ตั้งรัชทายาทไว้ พระนางศุภยาลัตพระธิดาของพระองค์จึงเลือกเจ้าชายสีป่อซึ่งเป็นคนหัวอ่อน โดยพระนางอเลนันดอได้ให้การสนับสนุน เมื่อพระนางศุภยาลัตพระธิดาได้เสกสมรสกับพระเจ้าสีป่อ แม้พระนางอเลนันดอได้ให้การช่วยเหลือแก่พระนางศุภยาลัตในเบื้องต้น แต่ภายหลังพระนางอเลนันดอถูกให้ไปประทับที่วังอื่นรวมทั้งพระธิดาคือพระนางศุภยาจีซึ่งเป็นพระเชษฐภคินี

ต่อมาเมื่อพม่าภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักร พระเจ้าสีป่อ พระนางนางศุภยาลัต รวมถึงพระองค์ ได้ถูกเชิญออกนอกประเทศโดยให้ประทับในเมืองรัตนคีรี ทางใต้ของเมืองมุมไบในบริติชราช ภายหลังพระนางอเลนันดอได้มีเรื่องวิวาทกับพระนางศุภยาลัตซึ่งเป็นพระธิดา ทางอังกฤษสงสาร จึงได้ส่งพระนางอเลนันดอมายังพม่า และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองมะละแหม่งจนสิ้นพระชนม์[2]

อ้างอิง

แก้
  1. Christopher Buyers. "The Konbaung Dynasty Genealogy". royalark.net. สืบค้นเมื่อ 2009-09-26.
  2. "สุภยาลัต ราชินีโหดองค์สุดท้ายแห่งพม่า". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-10-08. สืบค้นเมื่อ 2009-10-25.