พระนางขิ่นเมียะ

พระนางขิ่นเมี๊ยะ (พม่า: ခင်မြတ်, ออกเสียง: [kʰɪ̀ɴ mjaʔ]) พระมเหสีของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แห่ง ราชวงศ์ตองอู พระราชบิดาของพระนาง ชินนิต่า เป็น 1 ใน 7 ขุนนางที่ได้รับการอวยยศจากพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ให้เป็นเจ้าเมือง แปร ใน ค.ศ. 1530 พระนางและพระสหายคือ ขิ่นโปนซอ ได้เป็นพระมเหสีในพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้