พระนางยู่นซาน (พม่า: မယ်ယွန်းစံ, ออกเสียง: [mɛ̀ jʊ́ɰ̃ sàɰ̃]; ค.ศ. 1713–1771) เป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โก้นบอง และเป็นพระราชมารดาของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โก้นบองถึง 3 พระองค์คือ พระเจ้ามังลอก กษัตริย์พระองค์ที่ 2, พระเจ้ามังระ กษัตริย์พระองค์ที่ 3 และพระเจ้าปดุง กษัตริย์พระองค์ที่ 6[1]พระนางเป็นที่รู้จักจากการเข้ามายุติความขัดแย้งของพระราชโอรสองค์ใหญ่ 2 พระองค์คือ มังลอกกับมังระ ภายหลังจากพระเจ้าอลองพญาสวรรคตใน ค.ศ. 1760[2]มังลอกได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าอลองพญา พระนางยู่นซานสวรรคตในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1771 ในรัชสมัยพระเจ้ามังระ

พระนางยู่นซาน
พระอัครมเหสีแห่งพม่า
ดำรงพระยศ29 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1752 – 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760
สถาปนา17 เมษายน ค.ศ. 1752
ประสูติค.ศ. 1713
สิ้นพระชนม์31 กรกฎาคม ค.ศ. 1771
พระสวามีพระเจ้าอลองพญา
พระราชบุตรพระราชโอรส 6 พระองค์ และพระราชธิดา 4 พระองค์ รวมไปถึง
พระเจ้ามังลอก
พระเจ้ามังระ
พระเจ้าปดุง
ราชวงศ์ราชวงศ์โก้นบอง
ศาสนาพุทธเถรวาท

อ้างอิง แก้

  1. Buyers 2011: 1
  2. Htin Aung 1967: 171